Home အျမင္သေဘာထား “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔”အေပၚ ေျပာစကား (၂)

“အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔”အေပၚ ေျပာစကား (၂)

1136

ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔”ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဖက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကရင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာစကားမ်ားကို ထပၼံ စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ေစာအယ္ေကာ္ (စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ၊ KYO – ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး)
က်ေနာ္တို႔ ေနထိုင္တဲ့ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေတြထဲမွာ အရင္ကတည္းကေကာ အခုေကာ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္း ဖက္ခံရမႈေတြ ရွိေနတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေသာ္လည္းေကာင္း အိမ္တြင္းမကဘဲ လုပ္ငန္းခြင္မွာေသာ္လၫ္းေကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရတဲ့အပိုင္းေတြရွိေနတာေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္းအ ၾကမ္းဖက္မႈမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အမ်ိဳးသမီးေတြခံေနရတာရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသ အသီးသီးမွာ သူ႔႐ိုးရာဓေလ့ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ဥပေဒအရ တရားဝင္ ျပဌာန္းတာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ပုံမွန္လိုမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖိႏွိပ္ထားေတြရွိတယ္။

အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ တိုင္ၾကားတာေတြမရွိဘူးလို႔ စစ္တမ္းအရ ပညာရွင္ ေတြက ေျပာဆိုၾကတာေပါ့ေနာ္။ အဓိကေတာ့ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဘာသာဓေလ့အရ တိုင္တာမရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဥပေဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဒီႏွစ္ခုက ျမန္မာျပည္မွာ ေတာ္ေတာ္အားနည္းတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ သူတို႔ ဖိႏွိပ္ခံရတာေတြေျပာဖို႔ သူတို႔မွာ အခြင့္အေရးမရွိဘူး။ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာျပဌာန္းထားတာေတြ မရွိ ဘူး။ သီးျခားရပ္တည္ေပးတဲ့ အာမခံခ်က္ေတြ အကာကြယ္ေပးမႈေတြ အေရးယူမႈေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အားနည္းခ်က္ရွိ တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လက္ရွိ ရခိုင္ေဒ သမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အဓမၼျပဳက်င့္ခံရတဲ့ကိစၥေတြ ဒါက အစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္က က်ဴးလြန္တဲ့အပိုင္းေတြ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ဘက္ ျပန္လည္အေရးယူတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုပုံစံျပစ္ဒဏ္စီရင္လဲ၊ တရားမွ်တမႈရွိရဲ႕လား ဘာမွ သိသာျမင္ သာမႈ မရွိဘူး။ ဒီနစ္နာမႈ သူတို႔တိုင္ၾကားတဲ့အပိုင္းက နည္းတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ လိဒ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြက သူတို႔ဖြင့္ေျပာရဲဖို႔အတြက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အရ ကဲ့ရဲ႕ခံရမွာ စိုးရိမ္ေနတာေတြရွိတာေၾကာင့္ ဖြင့္မေျပာရဲတဲ့အပိုင္းေတြရွိတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္က အပိုင္း ၂ပိုင္းခြဲၿပီးေျပာရမွာေပါ့။ တစ္ပိုင္းက အမ်ိဳးသားအပါအဝင္ အားလုံးပါဝင္သင့္တဲ့ အပိုင္းတစ္ပိုင္း။ ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ အစိုးရဘက္က အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး ထိေရာက္တဲ့ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒေတြ ရွိဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီဘက္အပိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတဲ့လူေတြ က တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခအထိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရတဲ့အပိုင္းျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားထု ႀကီးေတြ အားလုံးပါဝင္သင့္တဲ့အပိုင္းကလည္း ဒီဟာကို သိရွိနားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ပညာေပးမႈအဆင့္ေတြက ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုတယ္။ အသိပညာေပးမႈရရွိရင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈလည္း အားေကာင္းလာမယ္လို႔ က်ေနာ္ယုံၾကည္တာေပါ့ ေနာ္။

အမ်ိဳးသမီးလို႔ က်ေနာ္တို႔ေျပာလိုက္လို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအရပ္ေသာ္၎ က်ေနာ္တို႔ေနတဲ့ လူမႈဝန္းက်င္အရ ေသာ္၎ လူ႔အရင္းအျမစ္မွာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးကို က်ေနာ္တို႔ ဥေပကၡာျပဳ ျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္တစ္ခုကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္တယ္ ေပါ့ေနာ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ အခန္းက႑က အေရးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကို က်ေနာ္တို႔အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး မွားေနတဲ့ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကို ျပန္လည္တိုက္ထုတ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။


ေနာ္ယုဇနဝါ (ဒုဥကၠဌ၊ ဖလုံစေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)
က်မတို႔လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြက မ်ားလာတယ္လို႔ေတြ႕ရတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတြမ်ားလာတဲ့ အခါမွာ စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈ ျပႆနာကေနစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕လာရတယ္။ ကရင္ကြန္ျမဴန တီမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲတဲ့ မိသားစုေတြက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိမယ္ထင္တယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ လူေတြက စီးပြားေရးၾကပ္တည္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ပိုၿပီးျဖစ္လာတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကာကြယ္ေနတဲ့ဥပေဒေတြကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကို သိပ္မကာကြယ္ႏိုင္ဘူးလို႔ က်မထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြက ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ အေရးယူလို႔မရတဲ့ဟာေတြရွိတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က မတိုင္ ရင္ ပတ္ဝန္းက်င္က အေရးယူလို႔မရဘူးေလ။ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က အမႈဖြင့္မွ လုပ္လို႔ရတဲ့ဟာေတြရွိတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဥပေဒအရ အားနည္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက မိဘက ကေလးတစ္ေယာက္ကို႐ိုက္တာ .ကို တားျမစ္ခ်င္တာေတာင္မွ ဥပေဒအရ လုပ္လို႔မရဘူးေပါ့။ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အမႈေတြက တခ်ိဳ႕ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးေတြဆီမွာ တိုင္ၾကားတာ တက္လာတယ္လို႔ေျပာတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ (၁၀) မႈမွာဆိုရင္ (၁) မႈပဲ ေရာက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ျပစ္မႈႀကီးမွပဲ တိုင္ၾကားတာေရာက္တယ္လို႔ ေတြ႕ရတယ္။ အသိပညာေပးမႈအပိုင္းေတြက အမ်ိဳးသမီးအေရး လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ေတြက ရပ္႐ြာေတြမွာ အသိပညာေပးေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ အရွိန္နည္း နည္း ေလ်ာ့လာတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ဖို႔က အားလုံးပါဝင္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီဥပေဒက လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ျပဌာန္းေပးဖို႔လိုတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ျပည္ထဲေရး၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြ အားလုံးပါဝင္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါမွပဲ ပေပ်ာက္ဖို႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္။ ရပ္႐ြာ ေဒသေတြမွာ အမ်ိဳးသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထက္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြကပဲ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ ပိုၿပီး ကိုင္ တြယ္တာကိုေတြ႕ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြက အမ်ိဳးသမီးအေပၚ သိပ္ၿပီးကိုယ္ခ်င္းစာမတတ္ဘူး။ သူတို႔အမ်ိဳးသားေတြဘက္ကပဲ ပိုၿပီး ေဖးမကူညီမႈ မ်ားတာကိုေတြ႕ရတယ္။

အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးဖို႔ ၂၀၁၀တုန္းက က်မတို႔စဥ္းစားခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ႀကံ့ခိုင္ေရးေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ ပိုၿပီးမ်ားတဲ့အခါက်ေတာ့ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ဘူး။ သူတို႔က ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒရွိေနၿပီးသား။ ဒါကို မလိုအပ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ စံခ်ိန္စံၫြန္းနဲ႔ အညီ ဥပေဒနဲ႔ျပဌာန္းမွပဲ ကိုင္တြယ္ရတာပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ ဥပေဒရွိရင္ အမ်ိဳးသမီးထုေတြေကာ၊ ကေလး ေတြေကာ အားနည္းတဲ့သူအားလုံးအတြက္ ပိုၿပီး အားတစ္ခုျဖစ္သြားေစတာေပါ့။ အၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒရွိ ရင္ အနီးအနား၊ ျပင္ပမွာရွိတဲ့လူကလဲ တိုင္ၾကားၿပီး အေရးယူခိုင္းလို႔ရတာေပါ့။ က်မတို႔က အဲဒီအထိ လိုခ်င္တာ။ ဘာ ျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရင္ သူတို႔မိသားစုအခ်င္းခ်င္းက မတိုင္ၾကဘူးေလ။ အျပင္ကေန ၾကည့္တဲ့လူတစ္ ေယာက္က မသက္မသာျဖစ္တယ္ေလး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တဲ့ဥပေဒဟာ လိုကို လိုအပ္ တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။


ေနာ္ဆဲဆဲ (အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ WLB-Women League of Burma)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္လာရင္ သူတို႔အၿမဲတမ္းသုံးေနတဲ့ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒေပါ့။ ရာဇ သတ္ႀကီးေအာက္ကေနသြားတဲ့ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ က်မတို႔ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ရာဇသတ္ႀကီးမွာ လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပထားတာမရွိဘူး။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ အမ်ိဳးသမီး သီးသန႔္ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ မရွိဘူး။ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းေတာ့ ထြက္ရွိတာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ႏွစ္ ၾကာၿပီးေပါ့ေနာ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းကလည္း က်မတို႔ အမ်ိဳးသမီးအားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်မတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေထာက္ျပတာလည္း ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡေဒသမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအေျခအေနေတြကို လုံးဝကို မစဥ္းစားတာ။ ဥပေဒတစ္ခုထဲ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရဘက္မွာ အစီအစဥ္ဆြဲသမွ် ဥပမာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးကိစၥကိုဆြဲရင္၊ စီမံကိန္းေတြ စီမံခ်က္ေတြကိုဆြဲရင္လည္း မစဥ္းစားရဲၾကဘူး။ ေနာက္တ ခုက ၂၀၁၃ကေန ၂၀၂၂ႏွစ္အထိ အမ်ိဳးသမီးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတစ္ခုကိုလည္း (၁၀)ႏွစ္တာ စီမံကိန္းခ်ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ပဋိပကၡမွာရွိေနတဲ့ စစ္ေျပးေရွာင္၊ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးေတြကို လုံးဝ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားထားဘူးဆို ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ဘယ္ေနရာမွ မထည့္ထားဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ က်မတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာအႀကီးႀကီးတစ္ခုေပါ့။

က်မတို႔လိုက္ရတဲ့ အမႈေတြဟာဆိုရင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ကေလးသက္ငယ္မုဒိန္းမႈဆိုရင္ လည္း မ်ားတယ္။ အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားမႈေတြမွာလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီအျပင္ ဒီထက္ မက အၾကမ္းဖက္မႈေအာက္မွာ ဓေလ့ထုံးထမ္းအရ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အထိ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ဓေလ့ထုံးထမ္းအရ စီမံဆုံးျဖတ္တာေတြရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပိုၿပီး နစ္နာစရာေတြ ရွိသလို ဂုဏ္သိကၡာအရ ပိုၿပီး ထိခိုက္တာေတြရွိတာေပါ့ေနာ္။ က်မတို႔ WLB က လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အမႈေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားဆိုရင္ တရားေတာ့ စီရင္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားမွ်တမႈေတာ့ မရဘူး။ ဥပမာ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ တဲ့အမႈေတြဆိုရင္ အေရးကိုယူတာ မလုပ္ဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီလိုျပႆနာကို ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းလိုက္ ေတာ့ တရားမွ်တတာ၊ မမွ်တာ မစဥ္းစားဘဲ ၿပီးၿပီဆိုၿပီး အဲလိုအေျခအေနေတြ အမ်ားႀကီးႀကဳံေတြ႕ရတာေပါ့။

အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ဖို႔ လူတိုင္းမွာတာဝန္ရွိတယ္။ အစိုးရစနစ္ေကာင္းဖို႔လည္း အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ဖို႔ တိတိက်က် အကာအကြယ္ေပးၿပီး ေသခ်ာထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြလုပ္ဖို႔လည္း အရမ္းကိုအေရးႀကီးတယ္ေပါ့ေနာ္။ တစ္ဖက္မွာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ဒါေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြပါဆိုၿပီး အသိပညာရွိဖို႔လိုသလို အၾကမ္းဖက္မႈေတြက လူေတြကိုပိုၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစတယ္ဆို တဲ့ အသိပညာကိုလည္း ေဝမွ်ဖို႔နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြရွိေနသ၍ ကမာၻေပၚမွာ ဘယ္လိုပဲ တည္ေဆာက္တည္ေဆာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာ မဟုတ္ ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုမ်ိဳး ၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ရတာက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန႔္ဖို႔၊ ပေပ်ာက္ဖို႔ တရား မွ်တမႈ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ရရွိဖို႔အတြက္ကို က်မတို႔လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြက ရွိေနေသးလို႔၊ အၾကမ္းဖက္မႈမပေပ်ာက္သ၍ ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လုပ္ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။


ေနာ္သဇင္တုပ္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး၊ KNDP- ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)
အၾကမ္းဖက္မႈေျပာရင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပဲ အဓိက ေျပာရမွာေပါ့။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမွာဆိုရင္ လူေတြအမ်ားစုကေတာ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာကေတာ့ သိသာထင္ရွားတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔စာရင္ တစ္ခါတစ္ေလစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈက ဘဝတစ္ခုလုံး လုံးဝ နင္းေျခပစ္တာမ်ိဳးေပါ့။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာက ပိုၿပီးေတာ့မွ တစ္ဖက္သားကို အေတာ္ႀကီးကို ထိခိုက္ေစ တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ေျပာရင္ က်မတို႔ရဲ႕ စကားလုံးေတြကလည္း တဖက္သားရဲ႕စိတ္ ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္တာမ်ိဳး၊ လူၾကားမတိုးရဲေအာင္ ျဖစ္ေစတာမ်ိဳး၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့၊ ႏွိမ့ၡ်တဲ့ စကားလုံးေတြကို သုံးတာေတြ ကို ပိုၿပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ခံရတာေတြက ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ႀကိမ္ဖန္ေပါင္းမ်ား စြာ ျဖစ္လာရင္ မေကာင္းဘူး။ အျပင္ေလာကမွာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေျမႇာက္ေနပါလား ဆိုတာမ်ိဳး က ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိထားဖို႔လိုလာၿပီ။

အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တဲ့ဥပေဒေတြက က်မ ျမင္တာကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ကို ႐ုပ္ခႏၶာအား ျဖင့္ ပ်က္စီးသြားတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ တကယ့္ တကယ္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကတဲ့အခါမွာ တရား ဥပေဒက အမ်ိဳးသမီးဘက္မွာ မရွိတာမ်ားပါတယ္။ ဥပေဒက ဘယ္လိုပဲ သက္ေသေတြ၊ သာဓကေတြနဲ႔ ခ်ျပေနပါေစ။ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူတာေတြ မရွိဘူး။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အက္ဆစ္နဲ႔ အပက္ခံရတာေတြ၊ ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ အႏိုင္က်င့္၊ ႏွိပ္စက္ခံရတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါကို ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ က်မတို႔ကို ကာကြယ္ထားတာ အရမ္း နည္းတယ္။ က်မတို႔ႏိုင္ငံေရးဥပေဒႀကီးက ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိတာမ်ားတယ္။ ရွိၿပီးသား ဥပေဒကလည္း မထိေရာက္ဘူး။

ဒီ ထိခိုက္နစ္နာမႈကို က်မတို႔တိုင္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ အထေျမာက္႐ုံမက က်မတို႔ ဘယ္လိုျပန္ၿပီးေတာ့ ဒီဟာကို ျပန္ေပးဆပ္မွာလဲ ဆိုတဲ့အပိုင္းေတာင္ မပါလာပါဘူး။ ဒီနစ္နာမႈအတြက္ ဘယ္လိုျပန္ေပးဆပ္မလဲဆိုတဲ့ ဥပေဒလမ္း ေၾကာင္းအရ ျပဌာန္းထားတာမရွိတဲ့အျပင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ေတာ့ တရားခံတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာင္မွ သူတို႔ မွာ ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္က မရွိေနပါဘူး။ ဒါက အေတာ္ကိုဆိုး႐ြားတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ေတာင္ ဒီေလာက္ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ စိတ္ဒဏ္ရာကို က်မတို႔ ဘယ္လို အေရးယူေပးမွာလဲ၊ ဘယ္လို ကုစားေပးမွာလဲ။ ဒီဟာေတြက ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ေလးနက္ပါတယ္။ ႐ုပ္ႀကီးပဲ ထိခိုက္တာထက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္တာကလည္း လူ႔ဘဝတစ္ခုလုံး ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။

ကေလးသူငယ္ေတြ သက္ငယ္မုဒိန္းျဖစ္တာေတာင္မွ က်မတို႔တိုင္ၾကားတဲ့အခါမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္း ၾကတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေဆြမ်ိဳးသားခ္င္းကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ စြမ္းေဆာင္မႈ အားနည္းတယ္ဆိုရင္ တရား ဥပေဒခုံ႐ုံးတို႔မွာ က်မတို႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ပိုၿပီးေတာ့ အားနည္းမွာပါပဲ။ ကိုယ့္ အနီးအနားကလူေတြ သက္ေသေတြက ေတာင္မွ ပူးေပါင္းမႈ အားနည္းတာကို က်မတို႔ ျမင္ရပါတယ္။ ဒီဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် တဲ့ ေရွ႕ေနျဖစ္ျဖစ္၊ တရားသူႀကီးျဖစ္ျဖစ္ ေရးဆြဲထားတဲ့ လက္ရွိ ျပည့္စုံတဲ့တရားဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို က်မတို႔ အမ်ားႀကီး ျပန္သုံးသပ္ဖို႔ လိုပါမယ္။

အသိပညာေပးမြဳေၾတ ၿမိဳ႕ေပၚေတြမွာပဲ က်မတို႔ အနည္းငယ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္မွာေတာ့ ထိေရာက္မႈ အတိုင္းအတာ အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ က်မတို႔ အသိပညာေပး လုပ္ေပ မယ့္ တကယ္တမ္း က်မတို႔ လုပ္ဖို႔အတြက္ေတာင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြပါမွ ၫြိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ မႈ ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ က်မတို႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ အၾကမ္းဖက္မႈက အမ်ိဳးသားေတြက အမ်ိဳးသ မီးေတြအေပၚမွာ မကဘူး။ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းေတြမွာလည္း ရွိလာပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်မတို႔ အမ်ားႀကီးကို ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္တယ္။ မ႑ိဳင္တိုင္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို အေသအခ်ာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီလို႔ က်မ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာလည္းရွိတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ရွိပါတယ္။ က်မတို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆုံသြားပါၿပီး ဒီေကာ္မတီမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို က်မတို႔ တင္ျပပါတယ္။ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ရွိၿပီးသားဥပေဒေတြက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ က႑ကလည္း ေတာ္ေတာ္ အေရးပါတဲ့က႑ ျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ကို က်မေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔လည္း အခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တင္ျပပါတယ္လို႔ ေျပာပါ တယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုေတာ့ မရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီဥပေဒနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒါေတြက မလိုအပ္ပါဘူး။

တိုင္ၾကားေရးအဆင့္ေတြက တခါတခါၾကရင္ ဆက္ၿပီးေတာ့သြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ က်မတို႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာ လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒီဟာေတြကို ကူညီဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ယႏၲရားေတြ အကုန္လုံးကလည္း အဆင္သင့္ ျဖည့္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ေနရာမွာေတာ့ အားေကာင္းၿပီး တစ္ေနရာမွာေတာ့ ျပတ္သြားတာမ်ိဳးဆိုရင္ လုပ္ရကိုင္ရတဲ့အခါ အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္။ ခုံ႐ုံးေပၚေရာက္လာရင္လည္း စိန္ေခၚမႈ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေပပ္ာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနကေတာ့ အရမ္းအ ေရးႀကီးတဲ့က႑မွာ ပါဝင္သလို၊ တရားေရးမ႑ိဳင္၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရဲေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လိုအပ္ ပါတယ္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ကိစၥမွန္သမွ်က ထုတ္မေျပာျပၾကဘဲ ႀကိတ္ၿပီးေျဖရွင္းၾကတဲ့အခါၾက ေတာ့ ရဲစခန္းကို လာတိုင္တဲ့အခါမွာ ရဲေတြအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔၊ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆိုေပးဖို႔လိုပါ တယ္။ လာတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို ရင္ဝကို ေဆာင့္ေစမယ့္စကားလုံးမ်ိဳးနဲ႔ ေမးတာမ်ိဳးထက္ အားလုံး ေဖးမကူညီၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္မွ ရမြာ်ဖစၸါတယ္။