Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ့္အားကို ဂုဏ္ျပဳလိုသည္ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ့္အားကို ဂုဏ္ျပဳလိုသည္ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1190

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

ၾသဂုတ္လအတြင္း ကရင့္အမ်ိဳးသားအေရးအရာမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ရွိေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာသည္နွင့္အမွ် ကရင္ပါတီတုိ႔ ျပင္ဆင္မႈအသီးသီး လုပ္ေဆာင္ေနသလုိ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ကိစၥ၊ ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမွတ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ ၂၁ပင္လံုတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တတိယအပိုင္း ခ်ဳပ္ဆိုမႈ အေရးအရာမ်ား လႊမ္းမုိးေနသည္။

အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သံုးသပ္ကာ ကရင္သတင္းစဥ္ ေခါင္းႀကီးပုိင္းေရးရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားမိေသာ္လည္း အာ႐ံုထဲသို႔ ကနဦးေပၚလာသည္မွာ သြားလာလႈပ္ရွားေနသည့္ ကရင္လူငယ္တို႔၏ ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကရင့္အေရးအရာမ်ားကို ပံုေဖာ္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ ကရင္လူငယ္မ်ား ေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနၾကသည္ကို အထင္အ ရွား ေတြ႔ရွိရသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ နွစ္ ၇၀ျပည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန႔ကို ကရင္လူငယ္တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ သည္။ ထုိ႔အတြက္ ကရင္လူငယ္နွစ္ဦးျဖစ္သည့္ စသိန္းေဇာ္မင္းႏွင့္ ေစာဆာကြာလာတို႔ အဖမ္းခံရသည္။ စသိန္းေဇာ္ မင္းဆိုလွ်င္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိဘမ်ားထံပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖိအားေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသးသည့္တိုင္ ကရင္အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔အတြက္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကရင္လူငယ္တုိ႔ ေရွ႕တန္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ပင္။

ပါတီနိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္လည္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ကရင္လူငယ္မ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္လာသည္။ ျပည္နယ္အေျခ စိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ ျပင္ပအေျခစိုက္ ကရင္ပါတီမ်ားထဲတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကရင္လူငယ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီး ေပၚထြက္လာကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြႏိုင္ျခင္း၊မနိုင္ ျခင္းထက္ ကရင္လူငယ္တုိ႔ ပါတီနုိင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းကို ရမည္မလြဲ။

ထို႔အျပင္ အစဥ္အလာရွိိေသာ ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းကလည္း ၂၀၁၉ခုနွစ္အတြက္ ပဒိုမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကို ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လႈပ္ရွားေပးသူ ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွ ေစာဆာေနေသာကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အလွမ္းေဝးသည့္ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ေလးစား အတုယူစရာ ေကာင္းလွသည္။ ထိုဆုကို ရရွိထားသူ နယ္အသီးသီးမွ ကရင္လူငယ္ေပါင္း (၁၃)ဦး ရွိ္ၿပီျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း ကရင္လူငယ္ကြန္ရက္ အစည္းအေဝးအၿပီး၌ ကရင္ပါတီမ်ားကို ကရင္လူငယ္မ်ားက ဝန္းရံသြား မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အျခားတဖက္တြင္မူ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားအေပၚ အားမလို အားမရ ေထာက္ျပ ေဝဖန္မႈမ်ားကိုလည္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာေပၚတြင္ ေတြ႔ရသည္။

စင္စစ္ ကရင္လူငယ္မ်ားကသာ ကရင့္အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လႊဲယူရမည့္နည္းတူ ယခုလို ကရင္လူ ငယ္မ်ား အမ်ဳိးသားေရး၊ ပါတီနုိင္ငံေရးမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကာ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ဂုဏ္ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေျဖာင့္ျဖဴးသည့္လမ္းမဟုတ္။ ထို႔အတြက္ ရရွိလာသည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သင္ယူေလ့လာရင္း လူငယ္တုိ႔သဘာ၀ ႏိုးၾကားတက္ႂကြစြာ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္လာ သည္မ်ားကို ျဖတ္သန္းမႈရွိေသာ လူႀကီးမ်ားက ေဖးမတဲြေခၚသြားၾကေစရန္ တုိက္တြန္းရင္း အမ်ဳိးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ကရင္လူငယ္မ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါသည္။