Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ၇ႏွစ္ျပည့္ ကရင္သတင္းစဥ္၏ စာဖတ္သူမ်ားသို႔ သဝဏ္လႊာ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

၇ႏွစ္ျပည့္ ကရင္သတင္းစဥ္၏ စာဖတ္သူမ်ားသို႔ သဝဏ္လႊာ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1322

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

၇ ႏွစ္ျပည့္ ကရင္သတင္းစဥ္၏ စာဖတ္သူမ်ားသို႔ သဝဏ္လႊာ

ယခုၾသဂုတ္လထုတ္ ကရင္သတင္းစဥ္သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း၌ အေျခစိုက္ၿပီး တရား၀င္ ထုတ္ေဝလာခဲ့သည္မွာ ၇ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၇ႏွစ္ျပည့္ အခါသမယတြင္ ပထမဦးစြာ ကရင္သတင္းစဥ္ကို အားေပးသူ စာဖတ္ ပရိႆတ္မ်ားကို အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကရင္သတင္းစဥ္သည္ ကရင့္ေတာ္္လွန္ ေရးနယ္ေျမ၊ ေတာ္လွန္ေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေမြးဖြားလာသည့္ သတင္းစာေစာင္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္သူမ်ား အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဗဟုသုတဆိုင္ရာမ်ား ရရွိေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ ထက္ကတည္းက နယ္္စပ္အေျခစိုက္ကာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းအရ ျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္ အေျခစိုက္ကာ သတင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလာခဲ့သည္။

ကရင္သတင္းစဥ္သည္ လစဥ္ထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္အျဖစ္ လြတ္လပ္သည့္မီဒီယာအေနျဖင့္ ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး စာဖတ္ပရိႆတ္မ်ားအက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုး၍ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ကာ ထုတ္ေ၀လာခဲ့သည္မွာ ယခုဆို လွ်င္ ၇ႏွစ္တာ ခရီးေပါက္ခဲ့ေလၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ကရင္သတင္းစဥ္သည္ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔အ တြက္ တခုတည္းေသာ သတင္းဂ်ာနယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနမႈကိုလည္း မိမိတုိ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အားလံုးက ဂုဏ္ယူမဆံုး ျဖစ္ၾကရသည္။

ကရင္သတင္းစဥ္ကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေနေသာ ကရင္သတင္းဌာနသည္ အင္အားႀကီးကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးမားသည့္ မီဒီယာတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ကရင္ေဒသအသီးသီးႏွင့္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ မ်က္စိပြင့္၊ နားပြင့္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိရင္း သတင္းစာက်င့္ဝတ္(ethic)ကုိ ၿမဲၿမံစြာ စြဲကိုင္လ်က္ ရပ္တည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၇ႏွစ္တာအတြင္း လေပါင္းမ်ားစြာ၊ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ခ့ဲရေသာ္လည္း ေျဖာင့္ျဖဴးသည့္လမ္းေၾကာင္းတခု ကို ျဖတ္သန္းလာျခင္းေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မီဒီယာေစ်းကြက္ အေျခအေနမွာလည္း အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ယခုေခတ္ကာလ အေနအထားအရ ျပည္မရွိ မီဒီယာႀကီးမ်ားသည္ပင္ ရပ္တည္ေရး၊ ေရရွည္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ခက္ခဲေနခ်ိန္၌ ကရင္သတင္းစဥ္ဂ်ာနယ္ လစဥ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး လည္ပတ္မႈမွာလည္း အလားတူ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

လုပ္ငန္းတိုင္း၊ ေနရာတိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည့္နည္းတူ ကရင္သတင္းစဥ္သည္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္႐ုန္းကန္ရင္း အားသာခ်က္မ်ားကို အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရယူၿပီး သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တင္ဆက္ေနေပသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး စသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လို္က္နာ ေဆာင္ရြက္ရင္း လႊဲေခ်ာ္မႈအမွားမ်ားရွိပါကလည္း ျပင္ဆင္၊ ေတာင္းပန္ရန္ ၀န္မေလးသည့္ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားသတင္းဂ်ာနယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ စတုတၱမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာ၏ သေဘာသဘာဝအရ အစိုးရကို ေထာက္ျပေဝဖန္ ေရးသားျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ တစ္စံုတစ္ဦး၊ အသင္းအဖဲြ႔တစ္ခုခု၏ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ေရးကို လည္း အၿမဲတေစ သတိခ်ပ္ကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ နည္းပညာေခတ္တြင္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လာခ်ိန္ (facebook)အေကာင့္ထ္တစ္ခုရွိ႐ံု၊ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာ(Page) ဖြင့္လိုက္႐ံုႏွင့္ သတင္းစီးဆင္းမႈက ျမန္ဆန္လြန္းလွသည္။ အမ်ားျပည္သူ သတင္းသိရွိမႈ ျမန္ဆန္သည့္နည္းတူ အျခားတစ္ဖက္တြင္ သတင္းစာက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ခိုင္မာတိက်ၿပီး သတင္းခန္းမူ၀ါဒ(Editorial policy) ခ်မွတ္ကာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိသည့္ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ဳိးျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္ သတင္းစာပညာကို ဝါသနာ အရင္းခံကာ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာဆည္းပူးထားၿပီး အဆိုးအေကာင္း သက္ေရာက္မႈကို ခ်ိန္ဆေဖာ္ျပတတ္မွ သာ တိက်၊ မွန္ကန္၊ ဘက္မလိုက္သည့္ မီဒီယာတစ္ခုအျဖစ္ သိကၡာရွိစြာ ေရရွည္ ရပ္တည္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကရင္သတင္္းစဥ္အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သတင္းသိရွိ ရယူပုိင္ခြင့္ကို အေလးထားကာ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သမုိင္း ေၾကာင္းမ်ား အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အေျခခံကာ သတင္းထုတ္လုပ္လွ်က္ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ကန္ တည့္မတ္ေရး၊ မီဒီယာဌာနႀကီးမ်ား လက္လွမ္းမမွီႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေရာက္ရွိေနသူမ်ား၏ လူေနမႈအေျခအေန၊ ပဋိပကၡႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ခုိင္မာသည့္ သတင္းခန္းမူ၀ါဒျဖင့္ အေရးအသားပိုင္း ဘက္လုိက္မႈကင္းေအာင္ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၇ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာအခါသမယတြင္ ကရင္ျပည္သူ စာဖတ္ပရိႆတ္မ်ားကို သဝဏ္လႊာပါးအပ္ပါသည္။