Home ရုပ်သံ Radio Karen: အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တွင် ‌ရောက်ရှိ‌သော ကရင်‌ကျောင်းသားလူငယ်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးချိတ်ဆက်မှုပိုမိုလုပ်ကြရန် KSNG တိုက်တွန်း

Radio Karen: အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တွင် ‌ရောက်ရှိ‌သော ကရင်‌ကျောင်းသားလူငယ်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးချိတ်ဆက်မှုပိုမိုလုပ်ကြရန် KSNG တိုက်တွန်း

1039