Home ရုပ္သံ Karen News | တပ္ရင္းမႉးတစ္ဦးကို စစ္ေဆးရန္ ေစလႊတ္ေပးေရး DKBAထံ ျပည္နယ္နယ္လံုဝန္ႀကီးအေၾကာင္းၾကား

Karen News | တပ္ရင္းမႉးတစ္ဦးကို စစ္ေဆးရန္ ေစလႊတ္ေပးေရး DKBAထံ ျပည္နယ္နယ္လံုဝန္ႀကီးအေၾကာင္းၾကား

735