Home ေဆာင္းပါး ေကာလိပ္ေက်ာင္းအစ ကရင္က

ေကာလိပ္ေက်ာင္းအစ ကရင္က

3747

ေကာလိပ္ေက်ာင္းအစ ကရင္က

S. မင္းခိုက္သူ

ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်တို႔ မသိမ္းပိုက္မီ ကပင္ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ မ်ား၏ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ သည္ဟု သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။ ခရစ္ ယာန္သာသနာျပဳမ်ားသည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား သို႔ ဦးစြာ သာသနာျပဳေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေျမျပန္႔ေဒသျဖစ္ေသာ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ အစရွိေသာ ၿမိဳ႔မ်ားသို႔ ဆက္လက္ၿပီး သာသနာျပဳ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ သာသာနာျပဳမ်ားသည္ ပညာေရးကို သင္ၾကားရာတြင္ ဘာသာေရးကို အေျခ ခံ၍ သာသနာျပဳေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔သင္ၾကားရာတြင္ မိမိတို႔၏သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကိုသာ ေဆာင္႐ြက္သည္ မ ဟုတ္ေပ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္က အဖိႏွိမ့္ခံ ဆင္းရဲလာ ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အသိပညာ အတတ္ ပညာ စေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေတြ ကိုလည္း သင္ေပးသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ တိုး တက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လက္မႈပညာ မ်ား၊ ေခတ္ေပၚ ေလာကဓာတ္ပညာမ်ားကို စနစ္ တက် သင္ေပးၾကေလသည္။ သာသနာျပဳဆရာမ်ား တီထြင္ေသာ စေကာကရင္စာေပႏွင့္ ပိုးကရင္စာေပတို႔ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား သည္ပို၍ ျမန္ဆန္ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္။ ဘာသာ ေရးက်မ္းဂန္မ်ားကို ကရင္စာေပသို႔ျပန္ဆိုေရးသား၍ ျဖန္႔ေဝၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ သာသနာျပဳႏိုင္ခဲ့ေလ သည္။

၁၈၂၆ ခုႏွစ္၊အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပြဲ ၿပီး ေသာအခါ အေမရိကန္ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳဆရာ ယုဒသန္သည္ အဂၤလိပ္ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာ တနသၤာရီ၊ သံလြင္ေဒသသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေလသည္။ ထိုစဥ္က တနသၤာရီေဒသသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ မ်ား၌ ပါဝင္ေလသည္။ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာ ယုဒသန္၏ ဇနီးက က်ိဳကၡမီတြင္ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ သာသနာျပဳသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ စတင္ထိေတြ႔သည္။

၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ယင္းေက်ာင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည္။ ၁၈၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္၌ တစ္ေက်ာင္း၊ ၁၈၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲတြင္တစ္ေက်ာင္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဤေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေရး၊အဖတ္၊ အတြက္ကို ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ေရာ၍သင္ေပးသည္။ ေနာင္ တြင္ ေက်ာင္းအေရအတြက္ တစ္စတစ္စ တိုးလာ သည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ေက်း႐ြာမ်ား၌ ပို၍ မ်ား ျပားလာသည္။

ထိုအခါမွစ၍ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကရင့္ ပညာေရးသည္ စတင္ခဲ့ေလသည္။ အေျခခံမွ အလယ္တန္း၊ အထက္သို႔တိုင္ေအာင္ ကရင္တို႔သည္ ပညာေရးျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ေျမျပန္႔ေဒသၿမိဳ႔ႀကီး မ်ားတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ပုသိမ္ၿမိဳ႔၌ သာသနာျပဳဆရာ အက္ေဘာ့ တည္ေထာင္ေသာ ဆရာျဖစ္သင္ ‘ေနာ္မံေက်ာင္း’ မွာ အထူးထင္ရွား သည္။ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္တို႔ ပညာေရးဌာနကို စတင္စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္၌ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္သာသနာျပဳ ေက်ာင္းမ်ား အေတာ္မ်ားျပားလ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေပ သည္။

ထိုအခါတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ သာသနာျပဳမ်ား ၏ ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိလာခဲ့သည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ယံုၾကည္လာၾကၿပီး မိမိတို႔ဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးကိုလည္း ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ အသိပညာ အတတ္ပညာေတြ ကို ဆည္းပူးလာၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ ပညာေရးနိမ့္က်ေနလ်က္ရွိေသာ ကရင္တို႔သည္ ယခုပညာေရးတြင္ မ်ားစြာတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ေက်း႐ြာႏွင့္ၿမိဳ႔ျပေန ကရင္တို႔၏ ဘဝသည္ တိုး တက္လာမႈရွိေသာ္လည္း ေတာေတာင္ေနကရင္တို႔၏ဘဝမွာ နိမ့္က်လ်က္ပင္ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ပို၍နီးစပ္ လာသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ျမန္မာဒုတိယစစ္ပြဲ ၿပီးသည့္အခါ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ အား ေပးလိုက္ရသည္။ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ဧရာဝတီ တိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕အထိ ပိုင္ဆိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိသြားသည္။ ထိုတိုင္းေဒသ တို႔တြင္ ကရင္ဦးေရသည္ ဒုတိယပင္ရွိေနသည္။ ယင္းေဒသသို႔ဆက္လက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ သာသနာ ျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးတိုင္းကို အဂၤလိပ္တို႔အား လႊဲေျပာင္းရာတြင္ သာသနာျပဳ ေက်ာင္းေပါင္းမွာ ၅၀ ေက်ာ္ပင္ရွိေနၿပီဟု ဆိုပါ သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ကရင္ မ်ားသည္ တိုးတက္မႈနည္းပါးခဲ့ၿပီး ခရစ္ယာန္ ဘာ သာဝင္ကရင္မ်ားက ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု ဆို ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ကရင္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ သာသနာျပဳ ေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ယူၾကျခင္းျဖင့္ ပညာေရး တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု ယူဆရပါသည္။

၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ေနာ္မံ ေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္းရွိသည္။ ေနာ္မံ ေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္၊ ဟသၤာတႏွင့္ ပုသိမ္တို႔တြင္လည္း ရွိသည္။ ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ တြင္ အလံုရပ္၌ ခရစ္ယာန္ေကာလိပ္ (ေခၚ) ဘက္ပ တစ္ေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပၚေပါက္လာသည္။ ကူရွင္ ေက်ာင္းဟုလည္းေခၚသည္။ ပထမႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း သား ၁၇ ဦးရွိၿပီး ဒုတိယႏွစ္တြင္ ေယာက်ာ္းေလး ၄၈ ဦးႏွင့္ မိန္းခေလးသံုးဦးလည္း ေက်ာင္းတက္ေလ သည္။

ထိုစဥ္က ေကာလိပ္ဟူ၍ အမည္ယူထားေသာ္ လည္း အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း သားမ်ားကို စုစည္း၍ အနာဂတ္ေကာလိပ္ ဖြင့္ လွစ္ေရးကို ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ၍ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ယင္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကာလကတၲားတကၠသိုလ္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မက္ထရစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုခြင့္ရရွိၾကေလသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ေရာက္ေသာ္ ေကာလိပ္ (ေခၚ) ဘက္ ပတစ္ေက်ာင္းသည္ ကာလကတၲားတကၠသိုလ္ အသိ အမွတ္ျပဳခံရသည္။ ဥပစာေကာလိပ္ျဖစ္လာသည္။

အထက္ပါ ထိုထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရး ေက်ာင္းမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ကရင့္ပညာေရးသည္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ သည္။

ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး အေျခခိုင္လာသည့္တိုင္ အစိုးရက ပညာေရးကို လံုးဝတာဝန္မယူခဲ့ေပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည္။ သာ သနာျပဳေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေက်ာင္းမ်ားကသာ ပညာေရးတာဝန္ကို ယူခဲ့ ၾကသည္။ ျမန္မာ့ပညာေရးကို ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့ၿပီး ၁၈၆၇ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္မွသာ ပညာေရးဌာနကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ပညာေရးသည္ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းၿပီး ေနာက္ အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ရန္ကုန္တြင္ ၁၈၇၂-၇၃ ခုႏွစ္၌ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းေက်ာင္း၌ အထက္တန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ ထိုမွစ၍ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၀ ျပည့္ တြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေပၚေပါက္လာၿပီး အမ်ိဳး သားေက်ာင္းလည္း မ်ားစြာေပၚေပါက္လာသည္။

အမ်ိဳးသားေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း မေပၚေပါက္ခင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းေပၚေပါက္သည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္း ေပၚေပါက္လာမႈသည္ ကရင္တိုင္း ရင္းသားတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လို႔ေနခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလ သည္။ ကရင္တို႔၏ပညာေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈကို အေျခခံ၍ ေကာလိပ္ေက်ာင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ သာသနာျပဳမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိၾကသျဖင့္ ကရင့္ပညာေရးမွာ လ်င္ျမန္ စြာ တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

၁၈၇၀ ျပည့္၊ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ သာသနာျပဳမ်ားသည္ ေတြ႔ဆံု စည္းေဝးၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ အထက္တန္းပညာသင္ေက်ာင္း တည္ ေထာင္ေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္ ၅ ခ်က္ထဲတြင္ (၁)အခ်က္၌- ကရင္လူမ်ိဳးအတြက္ အေထြေထြ ပညာ သင္ၾကားေပးမည့္ ေက်ာင္းမ်ိဳး အနည္းဆံုးတစ္ ေက်ာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေထာင္ေပးသင့္ သည္။ ဤေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ရာတြင္ ေက်ာင္း လုပ္ငန္းပမာဏအားျဖင့္ မည္မွ်ေသးငယ္၍ သင္ ၾကားမႈအဆင့္အားျဖင့္ မည္မွ်ပင္ နိမ့္က်ေစကာမူ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခ၊ အဆင့္ကအစျပဳၿပီး တႏွစ္၊ ေနာက္တႏွစ္ အဆင့္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ ျမႇင့္တင္ကာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ပညာေရးကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ အဆင့္သို႔ ပီျပင္စြာေရာက္ရွိ သည့္တိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟုပါရွိသည္ ကို ေတြ႔ရပါသည္။

စင္စစ္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးပညာေရးကို တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ပထ မဦးဆံုး အေနျဖင့္ စတင္အႀကံျပဳ ေတာင္းဆိုလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဖန္ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပေသာ သာသနာျပဳအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ၅၇ ႀကိမ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းတြင္ လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရ ပါသည္။

“ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အထက္တန္းပညာ ရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးမည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ရန္ သာသနာျပဳအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သေဘာတူ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေက်ာင္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း အထူးအလွဴေငြမ်ားအျဖစ္ ေဒၚလာ တစ္သိန္း ေကာက္ခံစုေဆာင္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ပါမည့္အေၾကာင္းျဖင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အား ညႊန္ၾကား ေပးပါရန္ ဘုတ္အဖြဲ႔အား ေမတၲာရပ္ခံမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စုေဆာင္းရရွိေငြမွ ထက္ဝက္ထက္ မပိုေသာ ေငြကိုအေဆာက္အဦးႏွင့္ ကိရိယာ ပစၥည္း မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း၏ အၿမဲတန္းရံပံုေငြအျဖစ္ ရရွိေငြမွာ ေက်ာင္း၏သာမန္ အသံုးစရိတ္အတြက္ မလံုေလာက္လွ်င္ လိုသမွ် သာ မန္ အသံုးစရိတ္ေငြကို ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ပါရွိေလသည္။

သာသနာျပဳအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ကရင္တိုင္းရင္းသား တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈကို အေလးထားလ်က္ အဆိုပါ အစီအရင္ခံစာကို လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကိုလည္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကရင္တိုင္းရင္း သား ခရစ္ယာန္တို႔၏ ေမတၲာရပ္ခံ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ကို အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ ဆက္လက္တင္ျပခဲ့ရာ ‘ေကာ လိပ္ေက်ာင္း’ တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥကို အထူးစိစစ္ ေရးေကာ္မတီ တစ္ရပ္သို႔ လႊဲအပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ဆိုခဲ့သည့္ အထူးစိစစ္ေရးေကာ္မတီက တင္ျပလာေသာ အစီရင္ ခံစာ ၄ ခ်က္ကိုလည္း လက္ခံအတည္ျပဳေလသည္။ ထို႔ျပင္ သာသနာျပဳအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာကို ၄င္း၏မွတ္တမ္း၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးထား သည္။

“သာသနာျပဳအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ ၅၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဆရာႀကီးေဝဂ်၊ဂ်ီ၊ ဘင္ေန (ဒီ၊ဒီ)ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ရန္ ကု “ကရင္ေကာလိပ္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤသို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ေကာ္မတီသည္ မစၥတာ ဘင္းနစ္၏ ၿခံေျမႏွင့္ ယင္းေျမေပၚရွိ အေဆာက္အဦး မ်ားကို ေကာလိပ္ေက်ာင္းေနရာအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ဝယ္ယူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ … မ်ားမၾကာမီ ကာလ အတြင္းတြင္ ကရင္လူငယ္တို႔မွာ ဤေက်ာင္းအား ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိသင္ၾကား ဆည္းပူး ႏိုင္ေသာ ပညာထက္ပိုမို အဆင့္ျမင့္၍ ပီျပင္ေသာ ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္” ဟုပါရွိေလသည္။

တစ္ခါ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ သာသနာျပဳ မဂၢဇင္းစာေစာင္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ “ေကာ လိပ္ေက်ာင္း” ကို ေရွ႔အလားအလာရွိေသာ ေက်ာင္း သား ၁၇ ဦးႏွင့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္လိုက္ သည္ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာလိပ္ ေက်ာင္း၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပထမဆံုး ေဆာင္႐ြက္သူမွာ ေဒါက္တာေဂ်၊ဂ်ီ၊ဘင္ေန ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဆရာကာပင္တာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ “ကရင္ေကာလိပ္” အမည္ခံ “ယု ဒႆန္ေကာလိပ္” ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ကာ ပုသိမ္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု စာေရးဆရာ ေမာင္စင္ၾကယ္၏ “ယုဒႆန္ႏွင့္ ျမန္မာေ႐ႊျပည္” စာအုပ္၌ ေတြ႔ရပါ သည္။

အထက္ပါ ေကာလိပ္စတင္ ျဖစ္ေပၚလာပံု အေၾကာင္းကို တင္ျပေရးသားၾကရာ၌ “ကရင္ ေကာ လိပ္” အျဖစ္ ဝိေသသျပဳလ်က္ သံုးႏႈန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေပၚ၌ တင္ျပခဲ့ေသာ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ သာသနာျပဳစာေစာင္တြင္ ‘ကရင္ေကာလိပ္ေက်ာင္း’ ကို ေက်ာင္းသား ၁၇ ဦးႏွင့္ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ပါအရလည္းေကာင္း၊ ဆရာကာပင္တာသည္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ‘ကရင္ေကာလိပ္’ အမည္ခံ ယုဒ သန္ေကာလိပ္ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဟူေသာအခ်က္ပါအရလည္းေကာင္း ဤႏွစ္ခ်က္ပါ ေရးသားမႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ပထမဦးစြာ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ေကာလိပ္ေက်ာင္း (သို႔မဟုတ္) ေကာလိပ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေခၚဆိုလာခဲ့ရာမွ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္ ေရာက္သည့္အခါ ယုဒသန္ေကာလိပ္(ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္) အမည္သို႔ေျပာင္းလဲေခၚဆို လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

၄င္းျပင္ အဆိုတစ္ခုတြင္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ေရာက္ လာသည့္အခါ ဤသာသနာေကာလိပ္ အမည္ကို ရန္ကုန္ႏွစ္ျခင္း ေကာလိပ္ဟူ၍ ေခၚဆိုလာခဲ့ရာမွ ယုဒသန္(ဂ်ပ္ဆင္)ေကာလိပ္ဟူေသာ အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု ေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရျပန္ ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အထက္ပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ေကာ လိပ္ေက်ာင္း စတင္ေပၚေပါက္ရန္မွာ ကရင္ တိုင္း ရင္းသားတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လို႔ေနပါသည္။ ကရင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပညာလိုလားမႈကို အေျခခံ၍ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တိုးျမႇင့္ေတာင္းဆိုမႈတို႔ေၾကာင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေလ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေကာလိပ္ေက်ာင္းအစ ကရင္က” ဟုေျပာဆိုႏိုင္သလို “တကၠသိုလ္ပညာေရး ႏိုးၾကား မႈအစ ကရင္တိုင္းရင္းသားက” ဟုပင္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းတင္လ်က္ ေျပာဆိုရမည္။

အဂၤလိပ္ေခတ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွာ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ‘ေကာလိပ္ပညာေရး’ စတင္ခဲ့သည္။ ဤႏွစ္တြင္ပင္ ကာလကတၲားတကၠသိုလ္က က်င္းပမည့္ ဥပစာ တန္း စာေမးပြဲကိုဝင္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေပးရန္ ဆရာမ်ား စတင္ခန္႔ထားသည္။ ဤသည္မွာ ရန္ကုန္ေကာလိပ္၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ဤေကာလိပ္ကို ၁၈၅၇ ခုႏွစ္၊ အက္ဥပေဒအမွတ္(၂) အရ ကာလကတၲား တကၠ သိုလ္ေအာက္၌ ဆက္သြယ္ထားရွိခဲ့သည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာ ေရး ဆင္ဒီကိတ္၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္၌ ထားရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ေက်ာင္းစနစ္ကို က်င့္သံုး လာသည့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးမွာ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ ေလာက္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ရွိ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ကာလကတၲား တကၠသိုလ္၏ ဥပစာတန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စတင္ သင္ၾကားေပးသည္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ အေဆာက္ အဦးမ်ားကို ၁၉၀ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ ၿပီး ၁၉၂၀ ျပည့္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း တိုက္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။

တခ်ိဳ႔က ေကာလိပ္ေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား အမ်ားဆံုးတက္ေရာက္ ပညာ သင္ယူၾကျခင္းေၾကာင့္ ‘ကရင္ေကာလိပ္’s ဟု လည္း ေကာင္း၊ ဆရာကိုအစြဲျပဳ၍ ကူရွင္ေက်ာင္း၊ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ကဖြင့္လွစ္၍ ဘက္ပတစ္ေက်ာင္းဟု လည္းေကာင္း အသီးအသီး ေခၚဆိုေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ယေန႔ေတြ႔ျမင္ရေသာ အစိုးရ အထက္ တန္းေက်ာင္း(အထက)မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ သာသနာျပဳေက်ာင္းကေန စတင္လာခဲ့သည္။ ေကာ လိပ္ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း အဂၤလိပ္ေခတ္၌ပင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုပညာေရး ေက်ာင္းမ်ား မေပၚေပါက္ခင္ ေရွးေခတ္က (ပေဒ သရာဇ္ေခတ္) ပညာေရးစနစ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ (ဘက) ေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၾက သည္။ အ႒ာရသပညာ ၁၈ ရပ္ကို အေျချပဳ၍ ဓမၼ ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၲ ျမင့္မားရန္ သင္ျပေပးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ကရင္တိုင္းရင္း သားတို႔သည္ ပညာေရးအပါအဝင္ ေခတ္မီလ်က္ရွိ ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားစြာ တိုးတက္ျမင့္မား လာခဲ့ေလသည္။ ပညာေရးနိမ့္က်ေနေသာ ပေဒသ ရာဇ္ေခတ္ႏွင့္ လံုးဝကြာျခားသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

S. မင္းခိုက္သူ (P.T.N)

က်မ္းညႊန္း-
၁။ သက္စြန္႔ေမတၲာ (၁၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ ယုဘိလ အမွတ္တရ။ (ဆရာႀကီးယုဒသန္၏ အတၳဳ ပၸတၲိ အက်ဥ္းဘာသာျပန္)
၂။ အမ်ိဳးသားေန႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး လႈပ္ ရွားမႈသမိုင္းအက်ဥ္း။ (အမ်ိဳးသားေန႔ေရႊရတု သဘင္အထူးထုတ္။)
၃။ ယုဒသန္ဗိမာန္ေတာ္။ ေရႊရတုစာေစာင္။ ၁၉၃၂/၁၉၈၂။ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္သမိုင္းမွတ္ တမ္းက႑။ ၁၉၈၃ ခု၊ မတ္လ။