Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ေရခ်ိန္ျမင့္ေနေသာ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ပန္းေရာင္အဆိပ္ ျပႆနာ

ေရခ်ိန္ျမင့္ေနေသာ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ပန္းေရာင္အဆိပ္ ျပႆနာ

1975

ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေန႔ အခမ္းအနားကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ျပည္နယ္အဆင့္တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ အလားတူ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားလည္း မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအတြင္းေရာ၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ပါ အဓိက အႏၱရာယ္ေပးၿပီး သံုးစြဲမႈမ်ား သည့္ မူးယစ္ေဆးမွာ YW စာတမ္းပါပန္းေရာင္စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆး ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ျပည္နယ္အတြင္း၌ ပန္းသီးဟု ေခၚဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း စိတ္ႂကြေဆးျပား ဝင္ေရာက္လာမႈေနာက္ခံကို ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ၁၉၉၃-၉၄ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္က ေဒသ တြင္း၌ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ားသံုးစြဲ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၅ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ႐ိုးသားသည့္ ေတာင္သူမ်ား ကို ရင္ၾကပ္ေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္သူမ်ားကို ေရာဂါသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟုဆိုကာ ေဒသအေခၚ ̔ ျမင္းေဆး̕ ပန္းေရာင္အလံုးကို အမႈန္႔ႀကိတ္ ေရႏွင့္ေဖ်ာ္တုိက္ရာမွတစ္ဆင့္ စတင္ သံုးစြဲမႈအခ်ဳိ႕ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္းရွိလူလတ္ပုိင္းမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္မႈ ျပည္နယ္အတြင္း ပန္းေရာင္အဆိပ္ အႏၱရာယ္ကို ဆိုးဝါးစြာႀကံဳေတြ႔ေနၿပီး ေဆးသံုးစြဲသည့္လူငယ္မ်ား စိတ္ဓာတ္ပိုင္း၊ စာရိတၱပုိင္းပ်က္စီးျခင္း၊ ဘဝအညႊန္႔တံုးျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာရသည္။ အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားဆိုလွ်င္ အရြယ္ေရာက္သားေယာက်္ားေလးရွိပါက ေဆးစြဲသြားမည္ကို ေန႔တဓူဝ စိတ္ပူေနရၿပီး စားဝတ္ေနေရးခ က္ခဲသည့္ၾကားမွ တစ္ပူေပၚ တစ္ပူဆင့္ဆိုသလို အဖက္ဖက္က ရတက္မေအးႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရရွိသည့္ စာရင္းအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အမွႈေပါင္း ၄၆၈မွႈရွိ ၿပီး ၂၀၁၉၊ ဇြန္လထိ ၁၅၉မွႈထပ္မံ ဖမ္းဆီးရမိထားကာ ေျခာက္လအတြင္း ဖမ္းမိမူးယစ္ေဆးမ်ားတြင္ စိတ္ႂကြေဆး ၂၀၈,၀၉၄ ျပားျဖင့္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ အလားတူ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းမွ တစ္ႏွစ္ တာ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ WY ေခၚ စိတ္ႂကြမူးယစ္ေဆး ၂၂၀,၇၅၂ျပားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ၎တုိ႔၏ဌာနခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကာလတန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္ ၅၆၉သိန္းေက်ာ္ဖိုးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ဖမ္းမိမႈမ်ား၊ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို အစိုးရေရာ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကပါ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုု အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ႂကြေဆး အဓိက ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သည့္ လက္ႀကီးသမား ဒိုင္မ်ားကိုမူ ဖမ္းမိသည့္သတင္းမွာ မၾကားရသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းအေပၚ အစိုးရကတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရခက္သည္ဟုဆိုသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကမူ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မိမိတို႔နယ္ေျမထဲသို႔ မူးယစ္ေဆးမ်ား သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴး သည္ဟု ျပန္လည္သံုးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနျပန္ေသးသည္။

သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရဆိုလွ်င္ ႏွစ္ဖက္ ေအာက္ေျခတာဝန္ရွိသူမ်ား မူးယစ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိကာ အေရးယူျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။

ထုိ႔အတြက္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနၾကျခင္းထက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ အခရာက်ေသာ အေရာင္းဒိုင္ခ်ဳပ္မ်ားကို ဖမ္းမိေရးကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးအတြက္ အစုအဖြဲ႔ အသီးသီးႏွင့္အတူ အစီအစဥ္က်က်ျဖင့္ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေပသည္။