Home သတင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့

1780

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ(MPC)က ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ သတင္းမီဒီယာျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Green Hill hotel တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာ အသိုင္း အ၀ိုင္း အပါအ၀င္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး ျဖည့္စြက္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို MPC ၏ ဥကၠဌ ဦးအုန္းႀကိဳင္ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔တင္တို႔က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားႏွင့္ အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကရာ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔တင္က သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရရွိလာမည့္ အခ်က္မ်ား ကို မူၾကမ္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပႏိုင္ရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုင္ပင္ထားေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒကို တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အခန္းလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ျခင္း၊ အခန္း(၁၁)ခန္းပါ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းကို နည္းဥပေဒႏွင့္ယွဥ္၍ ေထာက္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ ေမးျမန္း၊ အႀကံျပဳျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လိုက္နာရမည့္ တာ၀န္ႏွင့္က်င့္၀တ္မ်ား၊ ေကာင္စီဖြဲ႔စည္း ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ မွတ္တမ္းတင္၍ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရယူခဲ့ၾကသည္။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း-ျမန္မာ(Free Expression Myanmar)မွ မရင္ရတနာ သိန္းက ယခုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိလာ ခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားရမည့္အခ်က္မ်ားကို သိရွိလာခဲ့ရသည္ဟု ေျပာသည္။

“ပထမပိုင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ MPC ကို တကယ့္ Advocacy role မွာ ျမင္ေတြ႕ရလို႔ ဒါက strong ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔၊ စီအက္စ္အိုေတြ မီဒီယာသမားေတြၾကားမွာ ညႇိၾကႏိႈင္းၾကၿပီးေတာ့မွ ေအာင္ျမင္ေရး၊ မေအာင္ျမင္ေရးဆိုတာ ေနာက္တစ္ပိုင္းေပါ့။ ဒီေန႔တစ္ရက္တည္းနဲ႔ေတာ့ ျပည့္စံုမွာမဟုတ္ဘူး။ follow up အေနနဲ႔ မီတင္ေတြ၊ ၀ပ္ေရွာ့ေတြ လုပ္သြား သင့္တယ္။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွသာလွ်င္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ Media reform ကာလတစ္ေလွ်ာက္ MPC သည္ မည္သည့္အ ဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို တပ္ဆင္ေပးရမည့္ သေကၤတ(Tools) ေတြကိုလည္း သိျမင္လာျခင္းမွ တဆင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း မရင္ရတနာသိန္းက ထပ္ေလာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔တင္က “အခု က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းဟာ ဆရာတို႔ရဲ႕ အားစိုက္မႈေတြ၊ ေစတနာေတြ ေၾကာင့္ ဒီ့ထက္ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရမွာပါ။ ရတဲ့မူၾကမ္းကေနၿပီးေတာ့မွ တကယ့္ဥပေဒျဖစ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နားလည္၊ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းမွာပါ။ ညႇိႏိႈင္းတယ္ဆိုတာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ပါ။ ဒီဟာကို လႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳႏုိင္တဲ့ အဆင့္၊ အေျခအေနရွိတဲ့ အေနအထားေရာက္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္။”ဟု အပိတ္မိန္႔ခြန္း တြင္ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ မီဒီယာသမားမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားျပဳသူမ်ား၊ မီဒီယာမိတ္ ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာဆိုင္ရာ ဥပေဒပိုင္းပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၁၀ခန္႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု MPC ႐ံုးအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းျပဳစုထားခ်က္အရ သိရသည္။

မီဒီယာသမားမ်ား ပါ၀င္ေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အစည္းအေ၀းကို MPC အေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေမာ္ လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယခု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္ေသာ အလႊာအသီးသီးမွ သတင္းမီဒီယာကိုယ္ စားျပဳသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ထပ္မံ အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ဆယ္ရက္ေပးကာ ဆက္၍ လက္ခံရ ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။