Home ရုပ္သံ KNU ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္ေျပာေသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး

KNU ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္ေျပာေသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး

1957