Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

2311

၂၀၁၉ မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ပါေစ

အေအးေပါ့ ေဆာင္းရာသီသည္ ဒီဇင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းရက္မ်ားတြင္မႈ ပိုကဲ ေအးစိမ့္လာၿပီး ေျမာက္ျပန္ေလ ရံဖန္ရံခါ တုိက္ခတ္လာ သည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတခြင္ ေကာင္းကင္ျပင္ၾကည္လင္လ်က္ ရြက္ေဟာင္းေႂကြ၍ ရြက္သစ္ေဝစျပဳျခင္းက ဒီဇင္ဘာကို လြမ္း ေမာစြာ ႏႈတ္ဆက္ေနသည္။ အခ်ိန္တေရြ႕ေရြ႕ ကုန္ဆံုးခဲ့သလို သကၠရာဇ္တို႔လည္း တခုၿပီးတစ္ခု က်န္ခဲ့ၿမဲနည္းတူ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ သည္ ကုန္လြန္လာခဲ့ေပၿပီ။ ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ ရာသီစက္၀န္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ လူတဦးခ်င္းစီအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အမွတ္ တရမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာမ်ားကိုလည္း ေလာကနိယာမအရ ႀကံဳဆံုခဲ့ရသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားမွတဆင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ကရင္တုိင္းရင္းသား အေရးအရာမ်ားကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ႐ိုးရာဓေလ့ ဒံုးအက ၿပိဳင္ပြဲ၊ လက္ခ်ည္ပြဲမ်ား တခမ္းတနား က်င္းပခဲ့ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ရွိ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ား ကိုယ္ပိုင္ ေျမ၊ ႐ံုး ေနရာမ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပိုမို တက္လွမ္းလာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထို႔အျပင္ အျမင္ ကြဲျပားခဲ့ၾကသည့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၌ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာက္သစ္စားပြဲႏွင့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ဆက္ စပ္က်င္းပမႈကိုလည္း သက္ဆိုင္သူမ်ားက အျပန္အလွန္ ထိန္္းညႇိႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈ၊ အေထြေထြ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈဒဏ္ကို ျပည္သူတို႔ ခါးစီးခံခဲ့ရသည္။ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ သဘာဝေဘးေရႀကီးမႈဒဏ္ကို ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ႀကံဳခဲ့ရၿပီး လူေထာင္ခ်ီ ဒုကၡ ေရာက္သလို ေသဆံုးမႈလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို သင္ခန္းစာယူလ်က္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စနစ္တက် စီမံထားရန္ႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေစလိုသည္။

၂၀၁၈၊ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီလအတြင္း ေကအဲန္ယူ၊ တပ္မဟာ ၅နယ္ေျမတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား တိုးမ်ားလာခဲ့ သည္။ ျပည္တြင္းေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ခက္ ခဲစြာ က်င္းပခဲ့ရသည္။ တဖန္ ဇြန္လ ၁၁ရက္ေန႔ တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ပင္လံု)၌ ဖက္ဒရယ္ ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား မခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ေနျပည္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္လည္း အားရစရာမရွိခဲ့ဘဲ ေကအဲန္ယူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပါဝင္မႈကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အေရးအရာမွာမူ ေဝဝါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ မႈထက္ ထူးျခားမႈအျဖစ္မူ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ ၃ဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးလိုမႈ သေဘာထားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက္ာမရွင္က တုန္႔ျပန္ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္တဆက္တည္း တပ္မေတာ္ကာခ်ဳပ္က သတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာ၂၁ရက္ေန႔ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း၌ ေလးလၾကာ အပစ္ရပ္ကိုထုတ္ျပန္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ခု ႏွစ္ဦး တြင္ ရပ္တန္႔၊ တစ္ဆို႔ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျပန္လည္ဦးေမာ့ကာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ရန္ကို လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

ယင္းသို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေကာင္းအဆိုး ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ျပည္သူလူထုပါမက်န္ အားလံုး နားလည္စြာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ပါ၀င္တည္ေဆာက္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရးအ တြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေရး၊ သဘာဝေဘးမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အစီအ မံမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အက်ဳိးစီးပြား ေရရွည္ျဖစ္ထြန္းေရး ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚေအာင္ အစိုးရႏွင့္ သက္ ဆိုင္သူအားလံုး လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း ဆႏၵမြန္ျဖင့္ လိုလားမိသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္သည္ လူသားတိုင္းအတြက္ မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ကရင္သတင္းဌာနက ႏွစ္ကူးဆုမြန္ေတာင္းလိုပါသည္။
အားလံုး မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ…။