Home ထိပ္တန္းသတင္း ADB၏ ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳလမ္း ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ေဒသခံလိုလား

ADB၏ ေကာ့ကရိတ္-အိႏၵဳလမ္း ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ေဒသခံလိုလား

1548

ဇြန္ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွ အိႏၵဳေက်းရြာအထိ ေဖာက္လုပ္မည့္ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၏ အာရွအေ၀းေျပး လမ္းမစီမံကိန္း ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ လိုလားေၾကာင္း စီမံကိန္း ေၾကာင့္ နစ္နာသူေဒသခံမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၂၄ ရြာေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရြာသားမ်ားေကာ္မတီက ေျပာဆိုသည္။

လမ္းစီမံကိန္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က Thwee Community Development Network၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔(KHRG)၊ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ ကြန္ရက္(KESAN) စသည့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္စီစဥ္မႈျဖင့္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ၊ တံတားဦးရြာ တံတားဦးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ယခုလုိ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၄ ရြာေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရြာသားမ်ားေကာ္မတီဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ မန္းသိန္းေဇာ္က“နစ္နာသူေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရွိလဲ ခ်ျပေပးဖို႔၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအေနနဲ႔ကလည္း ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္မွာ ဘာေတြလုပ္မလဲခ်ျပအသိေပးဖို႔၊ ေနာက္ၿပီးေလ်ာ္ေၾကးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နစ္နာသူေတြကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးရဖို႔ လိုခ်င္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

လမ္းစီမံကိန္းကုိ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)ဘက္မွ စီမံကိန္းလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစ ေရးႏွင့္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ပါးေစေရး အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ေျပာဆိုထားသလို စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရထည့္၀င္ေငြမ်ားထဲမွ သံုးစြဲသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔အတူ လမ္းစီမံကိန္းအတြက္ မၾကာခဏ တိုင္းတာမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္အခ်ိန္၊ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ား၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔အထိ တစံုတရာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးသျဖင့္ နစ္နာသူေဒသခံမ်ားဘက္မွ ယင္းအေျခအေနမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုလားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

က်ံဳဒိုးမွ ေဒၚနန္းၾကည္က “သူတို႔လမ္းဧရိယာစိုက္တာက က်မလယ္နဲ႔ေတာ့မလြတ္ဘူး။ ခဏခဏ လာတိုင္းေပမယ့္ ဘယ္ ေန႔စမလဲဆိုတာလည္းမသိေတာ့ က်မတို႔က လယ္ပဲစိုက္ရမလား၊ မစိုက္ပဲ ဒီအတိုင္းပဲပစ္ထားရမလားမသိဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥေတြဘာေတြ ဘာမွလည္းအခုထိ ေသခ်ာမသိရေသးေတာ့ နည္းနည္းေတာ့စိုးရိမ္တယ္”ဟုေျပာသည္။

အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၏ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လမ္းစီမံကိန္းတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းစီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား၏ အိမ္ၿခံ၊ လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ကာ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၄ စုထိခိုက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္္ (ADB)ဘက္မွ ေျပာဆိုထားသည္။

ေကာ့ကရိတ္- အိႏၵဳလမ္းအထိ အရွည္မိုင္ ၄၁.၂၅ မိုင္( ၆၆.၄ ကီလိုမီတာ)ရွိသည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ADB ၏ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၊ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္ဦး ရံပံုေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရထည့္၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁.၈ သန္းျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆံုးသတ္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။