Home ထိပ္တန္းသတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျပန္သံုးသပ္ ၫႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေကအဲန္ယူေျပာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျပန္သံုးသပ္ ၫႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေကအဲန္ယူေျပာ

1920

ဇြန္ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈတြင္ မူလ သေဘာတူခဲ့သည္ မ်ားကို လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္သံုးသပ္ ၫႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အ႐ံုးက ဇြန္ ၂၃ ရက္ေန ့ ရက္စြဲပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

ေကအဲန္ယူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ သူမ်ားႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားအပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္ ၈၀ ဦးျဖင့္ ဖားအံခ႐ိုင္၊ ေလးဝါးစခန္း၌ ဇြန္ ၁၂ရက္ မွ ၂၃ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္အေပၚ အေျခခံ၍ ယခုလို ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ေျပာဆို ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာတာဒိုမႉးက “ အားနည္းတာက ႏွစ္ဖက္စလံုး (အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအပိုင္းမွာ အစိုး ရက ခံယူထားတာက အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြေလာက္ပဲ ပါဝင္ခြင့္ရမယ္ဆိုေတာ့ ဒါကလြဲ ေခ်ာ္ေနတဲ့ အခ်က္ေပါ့ေနာ္” ဟု ဇြန္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အားရေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝမရွိသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အႏွစ္သာရ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံျခင္း၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို အခိ်န္ယူ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိျခင္း၊ တဘက္ သေဘာထားအသံကို က်န္တဘက္က ေသခ်ာအခ်ိန္ယူကာ နားေထာင္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမႉးက ဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ UPDJC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ UPDJC ၏ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔အား သီးျခား လြတ္လပ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္မႈကို အားေပးရန္ ၊ ေဒသအဆင့္၊ လူမ်ိဳးအဆင့္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ျပဳ လုပ္မည့္ မူလသေဘာတူညီမႈကို ဆက္သေဘာတူရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အႀကံျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၁ ရက္ၾကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ထိုး ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အ ဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဆိုင္ရာ ကတိျပဳခ်က္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မူ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အားလံုးကို သံုးသပ္ခဲ့သည္ဟု ေကအဲန္ယူက ေျပာသည္။
ျမန္မာအစုိးရ အဆက္ဆက္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ လက္နက္ကုိင္ ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ KNU သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပဏာမ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆိုထား သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။