Home သတင္း ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ရက္ ရပ္တည္ခ်က္ထုတ္ျပန္

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ရက္ ရပ္တည္ခ်က္ထုတ္ျပန္

2053

ဇြန္ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေျပးေရွာင္ (IDPs)မ်ား ေနရပ္ျပန္လည္ေနထုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္ ေက်ာင္းသားကြန္ရက္အဖြဲ႔(KSNG)မွ အခ်က္ ၂ဝခ်က္ပါ ၎တုိ႔၏ သဘာထားရပ္တည္ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ယေန႔ (ဇြန္လ ၂၀ ရက္)တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ (World Refugee Day)တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းစစ္ေျပးေရွာင္ IDPs မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ဖိအား ေပးမႈမ်ားရွိလာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ မရွိေသးသည့္အေပၚ ယခုလုိ ရပ္ တည္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု KSNG ဥကၠဌ ေစာထူးထူးစတင္းက ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က “ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ တစ္ေန႔က်ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ရမွာ ေသခ်ာတယ္။ အဲ့လုိျပန္တဲ့တစ္ေန႔ က်ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုိ႔ေပါ့။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ ဒါကုိထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီထဲမွာ အဓိကရည္ရြယ္တာက IDP ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ သူတုိ႔ မျပန္ခင္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ေနရပ္ကုိျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ သူတုိ႔အခြင့္အေရးေတြအတြက္ အဓိကထားၿပီး ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ အရပ္ဖက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေပၚယံအေနအထားမ်ားထက္ ေျမျပင္ အေျခအေန၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို ေသခ်ာစြာရႈျမင္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ဒုကၡသည္ မ်ား၏ အိမ္ျပန္လမ္းကုိ ဖန္တီးေပးရန္လည္း တုိက္တြန္းလုိသည္ဟု ေစာထူးထူးစတင္းက ဆက္ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KSNG အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ခြာျခင္းမျပဳမီ အႀကိဳကာလ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ပုိင္းကာလ ရပ္တည္ခ်က္အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိင္ရာ ရပ္တည္ ခ်က္ အပိုင္းႏွစ္ပုိင္း ပါဝင္သည္။

အဆုိပါ ရပ္တည္ခ်က္၏ ပထမကာလတြင္ ဒုကၡသည္ပညာေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အဆင့္ ျမင့္ပညာေရး ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္သင္႐ုိးညြန္းတမ္း ေရးဆြဲခြင့္၊ ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ႏုိင္သည္အထိ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့သြားရန္ စသည့္အခ်က္ ၈ ခ်က္ ပါဝင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဒုတိယ ကာလအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံးပါဝင္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကုိ လက္မွတ္ ထုိးၿပီးခါမွ ျပန္သင့္ေၾကာင္း၊ အစိုးရတပ္စခန္းမ်ား ေက်းရြာအနီး မထားရွိရန္၊ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား ရွင္းလင္းၿပီးသားျဖစ္ေစရန္၊ အာမခံ ခ်က္ရွိသည့္ေျမယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးေဝရန္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ၿပီးခါမွ ျပန္သင့္ ေၾကာင္း၊ ကရင္ပညာေရးဌာန၏ မူဝါဒမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ မိမိသင္႐ုိးညြန္းတမ္းအတုိင္း ပညာ စာေပ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရွိရန္၊ မိမိေနရပ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမရွိေစရန္၊ ျပန္သြားသူမ်ားအား ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ရပ္တည္ႏုိင္သည္အထိ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အကူအညီေပးရန္၊ ကၽြန္ျပဳမႈမရွိသည့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ရွိေစရန္၊ လႈပ္ ရွားေျပာဆုိခြင့္၊ အျခားလူမ်ဳိးစုလူငယ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိရမည္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၁၂ခ်က္ ပါရွိသည္။

ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ KRC ၏ ပညာေရးတာဝန္ခံ ေစာေဟစုိးက “ေထာက္ပံ့မႈေတြ နည္းလာတဲ့အေပၚမွာ ဒုကၡသည္ေတြကုိ ေနရပ္ျပန္ဖုိ႔ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ဖိအားေပးတာမ်ဳိးမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အခုလုိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ နည္းလာတဲ့အေပၚမွာဒုကၡသည္ေတြက ျပန္ရမလား၊ ေနရမလားဆုိတာမ်ဳိး ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေစတာေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက တိက်ေသခ်ာမႈရွိမွ ဒုကၡသည္ေတြအ တြက္ ဖိအားတစ္ခုလုိမျဖစ္ေစဘဲနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ဝိေရာဓိျဖစ္မႈနဲ႔ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြက ေလ်ာ႔နည္းသြားေစမွာေပါ့”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ကုိ KSNG အဖဲြ႔က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီး ထုိင္းနယ္စပ္တစ္ေနရာ၌ နယ္စပ္အေျခ စုိက္ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ-KRC၊ ေရွ႕ေျပးအသံ- Progressive Voice ၊ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး-KYO၊ Burma Link ႏွင့္ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕မွ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃၀နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပိီး KSNG၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိ ျခင္းအျပင္၊ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လုိလားခ်က္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သ႐ုပ္ေဖာ္ဇာတ္ ကျပျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လက္ရွိအ ေျခအေနမ်ားကို တက္ေရာက္လာသည့္ တာဝန္ရွိသူကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ မယ္လ၊ အုန္းဖ်န္၊ ႏုိ႔ဖုုိး၊ မယ္လအူး၊ မယ္ရာမုိ၊ ဘမ့္ဒုံယန္း၊ ထမ္းဟင္၊ ကရင္နီ အမွတ္(၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂) ဟူ၍ ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္း ၉ခု၌ ဒုကၡသည္ဦးေရ ၁သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္အျပင္ အီးတူထာ့ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ စခန္း၌ IDPs ၃၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ၿမဳိင္ႀကီးငူ၊ ထီးေသ့ခီ့ႏွင့္ ေနာ္တ စသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္မူ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ ၅၀၀၀ေက်ာ္ ခုိလႈံေနရဆဲျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ အကူအညီမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပ့ံမႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟုလည္း ဒုကၡသည္အေရးကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ဆုိသည္။

၁၉၅၁ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္း၏ ၅၀ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္အမွတ္ ၅၅/၇၆ အရ ၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ UN အေထြေထြညီလာခံတြင္ ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ (World Refugee Day) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ကုိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း အသီးသီးတြင္လည္း က်င္းပၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ ကရင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား တဖြဲ႕ႏွင့္တဖြဲ႕ ဆက္သြယ္ကာ ၎တုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကို ေ၀ငွႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ KSNG ကို စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။