Home ထိပ္တန္းသတင္း ေကအဲန္ယူ၏ အေျခခံမူႏွင့္ နည္းဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသမီးက႑ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး မဲခြဲခဲ့ရ

ေကအဲန္ယူ၏ အေျခခံမူႏွင့္ နည္းဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသမီးက႑ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး မဲခြဲခဲ့ရ

1404

မတ္လ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ေကအဲန္ယူ၏ ဦးေဆာင္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ အေရအတြက္အလိုက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားရန္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္၏ (၁၁)ရက္ေျမာက္ေန႔၌ ကြန္ဂရက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး မဲခြဲကာ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္က်င္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠဌျဖစ္သူ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ပဒိုေစာေသာသီဘြဲက “က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔က အမ်ဳိးသမီးအခန္းက႑ေတြကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးခဲ့တာရွိတယ္။ ေကအဲန္ယူရဲ႕ အစည္းအ႐ံုးထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ေတြ ပိုမိုပါ၀င္လာေစဖို႔ ၁၅ႀကိမ္ကြန္ဂရက္ တုန္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၃၀% အတြက္ အခု ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားဖို႔ပါ။ အဲဒါမ်ိဳးေလးေတြကို ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးရပါတယ္။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေကအဲန္ယူ၏ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီကို ၄၅ဦး သတ္မွတ္ခဲ့ခ်ိန္က အမ်ိဳးသမီးဦးေရကို အနည္းဆံုး ၃ဦး ထည့္သြင္းထားခဲ့ရာက ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္တြင္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီကို ၅၅ဦးအထိ တိုးရန္ သေဘာတူခ့ဲၾကသည့္အေပၚ အမ်ဳိးသမီး အေရအ တြက္ကို ယခင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ဦးေရထက္ ပို၍ ၅ဦး သို႔မဟုတ္ ၇ဦးအထိ ေတာင္းဆိုတင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္ ဟု ပဒုိေစာေသာသီဘြဲက ဆက္ေျပာသည္။

“အဲလိုေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ဖြဲ႔စည္းပုံမွာ ယခင္က ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ၃ေယာက္ အနည္းဆံုး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ တယ္။ ပါ၀င္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေပၚမွာကို မရွင္းမလင္းလို႔ အဲဒါကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး နည္းဥပေဒပိုင္းမွာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။ အဲဒါေတြကို ဒီေန႔ မဲခြဲရတဲ့အဆင့္ျဖစ္လာေတာ့ ယခင္က ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီးေတာ့မွ ၃ေယာက္ အနည္းဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုပဲ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ မဲရရွိတယ္။ အတည္ျပဳလို႔ေတာ့ရၿပီ။ တကယ္လို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြက အဲဒီလို ၃ေယာက္ပါ၀င္ဖို႔ အရမ္းခက္ခဲတယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ အဆိုတစ္ခုခုအေနနဲ႔ ျပန္လည္တင္ေကာင္းတင္ႏိုင္မွာ ေပါ့ေနာ္။”ဟု ၎က ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။

ေကအဲန္ယူ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ မူလေဖာ္ျပသည့္အထဲတြင္ အေျခခံဥပေဒ၌ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ နည္းဥပေဒ၏ အပိုဒ္(၆) အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပံု၌သာ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအတြင္း အနည္းဆံုး ၃ဦး ပါ၀င္မႈကို ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္၏ တတိယပတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖက္၊ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာမွ အမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အဆင့္ဆင့္ေသာ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ ေရးသားေဖာ္ျပ ျပဌာန္းရန္အတြက္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကြန္ဂရက္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူ ေနာ္ထူးခူဆာ့ေစးက “လက္ေခ်ာင္းငါးေခ်ာင္းဟာ အတိုအရွည္ မတူညီၾကသလို က်မတို႔ ကရင္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာလည္း အရည္အခ်င္းေတြက မတူညီၾကတာ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေဆာင္မႈပိုင္း ပါ၀င္ ေရးမွာဆိုရင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အိမ္မႈကိစၥ၊ သားသမီးျပဳစုမႈေတြပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေတာ့ ဦးေဆာင္မႈက႑ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမွာျဖစ္ေစ၊ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရတ့ဲ အပိုင္းမွာျဖစ္ေစ အေရအတြက္ နည္းေနပါေသး တယ္။ ဒီအေပၚမွာ တကယ္ပဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ တန္း တူရည္တူ မရွိႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ရွိေနေသးတာပါပဲ။ သူတို႔ ဘယ္လိုတိုင္းတာလဲေတာ့ က်မ မသိဘူး။ က်မ ေတြ႕ရွိေနရ တာက အမ်ဳိးသမီးေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ အရည္အခ်င္းတူတာရွိသလို ပိုသာတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပါပဲ အမ်ဳိး သားေတြထဲမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြထက္ တတ္ကြ်မ္းမႈ ပိုမ်ားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီအေနအထားေပၚမွာ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မဲ့ နည္းလမ္းကိုရွာၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေက်းရြာ ၿမိဳ႕နယ္ကအစ တဆင့္ခ်င္း၊ အခ်ိန္ယူၿပီး စီစဥ္လုပ္ ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ က်မ ယံုၾကည္ပါတယ္။”ဟု ဆိုသည္။

ေကအဲန္ယူ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ခ႐ိုင္တစ္ခု၏ ေရြးေကာက္ခံ ဥကၠဌႏွင့္ ၎ခ႐ိုင္ရွိ အျမင့္ဆံုး တပ္မႉး(တပ္မဟာမႉး)မွာ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္၏ ဒု-ဥကၠဌျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအရလည္း အလိုအေလ်ာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။

၎ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ အမ်ားစု၏ သေဘာထားကို အနည္းစုက လိုက္ေလ်ာရသည့္အေပၚ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ၌ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၀င္ဦးေရကို မူလရွိထားသည့္ ၄၅ဦးမွ ၅၅ဦးအထိ ယခုကြန္ဂရက္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ဳိး သမီးပါ၀င္မႈမွာ မတိုးလာဘဲ အနည္းဆံုး ၃ဦးအျဖစ္သာ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေကအဲန္ယူသည္ ခ႐ိုင္ ၇ခုႏွင့္ တပ္မဟာ ၇ခု ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အဆင့္ဆင့္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု/ ေက်းရြာေကာ္ မတီမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ ကြန္ဂရက္တြင္ ဗဟို၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး မွ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၁၈ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အနက္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၄ဦး ပါ၀င္သည္။