Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ေျမေအာင္းနတ္ဆိုးေၾကာင့္ အိမ္ျပန္လမ္းမ်ား မေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္

ေျမေအာင္းနတ္ဆိုးေၾကာင့္ အိမ္ျပန္လမ္းမ်ား မေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္

1206

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

စစ္မက္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ရသည့္ ခံစားခ်က္ကို မႀကံဳဆံုဖူး၊ မျမင္ေတြ႕ဖူးသူမ်ားက ၾကားဖူးနား၀ေလာက္ျဖင့္ မယံုစားႏိုင္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ မေအးခ်မ္းခဲ့သည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မိမိအိုးအိမ္ကို စြန္႔ခြာ၍ နယ္စပ္ရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းေတာ ေတာင္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀နီးပါး ေနရပ္စြန္႔ပစ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔လည္းေကာင္း တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ၾကရသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားမွာ ယေန႔ထက္တိုင္ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနၾကသည္။

ပစၥကၡတ္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၌ ဒုကၡသည္မ်ားကိစၥ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးသည္ စနစ္ တက် အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ျမင္မိသည္။ အစိုးရ အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အားလံုး၏ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မႈၾကားတြင္ ေျမစာပင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၎ႏွင့္တစ္ဆက္တည္း တိုက္ပြဲ ျဖစ္သည့္ေဒသမ်ား၌လည္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အသီးသီး ေထာင္ထားေသာ လက္လုပ္မိုင္း၊ စြန္႔ပစ္မိုင္း၊ နင္းမိုင္း၊ တိုက္မိုင္း စသည့္ အမ်ဳိးအစား မတူညီေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ မရွင္းႏိုင္ေသးသေရႊ႕ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ႏွင့္ေ၀းေနရ ေပဦးမည္။

အဆိုပါ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ႐ွင္းလင္းေရးသည္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအေပၚ မူတည္ေၾကာင္း၊ ခိုင္မာေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မရ႐ိွသ၍ ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း၌ ေျမျမဳပ္မိုင္း႐ွင္းလင္းရန္ အစီအစဥ္ မ႐ိွေသးေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာကြယ္ထူဝင္းက ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အတူပင္ ဌာေနမဲ့ ျပည္ တြင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အိမ္ျပန္ခ်င္လ်က္ အျပန္ခက္ေနၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ ေကအဲန္ယူ၊ ဒီေကဘီေအ၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ဘုရားကုန္းကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေမလ (၂၈)ရက္က စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ား ညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီက ၎တို႔အေနျဖင့္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူအထူးေဒသတြင္ မိုင္းရွင္းလင္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီဟု နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုျပန္သည္။

သတိခ်ပ္သင့္သည္မွာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌သာ မဟုတ္။ ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူ၊ ေ႐ႊက်င္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္း ထား၀ယ္ေဒသ၊ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းေဒသ စသည္တို႔လည္း ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ ရက္ လ ႏွစ္ရွည္ ၾကာ စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားအဖို႔ အိမ္ျပန္လမ္း ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမတြင္းေအာင္းေနသည့္ နတ္ဆိုးမိုင္းမ်ားကို နည္းစနစ္ က်စြာ အခ်ိန္ယူ၍ ရွင္းလင္းသြားရန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။