Home လူထုအသံ ေပးစာက႑ ျဖစ္ပ်က္မႈအမွန္ကို အသိေပးျခင္း (ေပးစာ)

ျဖစ္ပ်က္မႈအမွန္ကို အသိေပးျခင္း (ေပးစာ)

1838
က်ေနာ္ဟာ တပ္မဟာ(၃)က အညၾတ ရဲေဘာ္ေလးပါ။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ (ေကအဲန္ယူ) ဆက္ဆံေရး႐ံုး လာဖြင့္တဲ့အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ေျပာျပခ်င္လို႔ပါ။ ႐ံုးလာဖြင့္တာက ဧၿပီလ (၉)ရက္ေန႔ေပါ့။ အဲဒီ (ေကအဲန္ယူ)ဆက္ဆံေရး႐ံုးမဖြင့္ခင္က ယခင္က အဲဒီ႐ံုးဟာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ႐ံုးေပါ့။ ဆက္ဆံေရး႐ံုး လာဖြင့္ ေတာ့မယ္ဆိုမွ ကတိုက္က႐ိုက္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ႐ံုး ဆိုင္းပုဒ္ကိုခ်၊ (ေကအဲန္ယူ) ဆက္ဆံေရး႐ံုးဆိုင္းပုဒ္ကို တင္ပါေတာ့တယ္။ ဒါက အံ့ၾသ စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ အံ့ၾသစရာက (ေကအဲန္ယူ) ဆက္ဆံေရး႐ံုးဆိုင္းပုဒ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားၿပီးေတာ့ ေနာက္ရက္မွာ နဂို ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ႐ံုး ျပန္ျဖစ္သြားတာက အံ့ၾသစရာပါ။

ဒီအခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘယ္ေလာက္အေလးထား ဆက္ဆံတယ္ဆိုတာ ျမင္သာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေလာက္ မီဒီ ယာေတြရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြေပၚမွာေတာင္ ဒီလိုမ်က္လွည့္ပြဲမ်ဳိး လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ (ေတာေတာင္ထဲမွာ) ပုန္းေနတဲ့ (အိုင္ဒီပီ) ေဒသေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေသခ်ာစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပမာ (အိုင္ဒီပီ)ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားထံ ကြင္းဆင္းေလ့လာ ၿပီး သေဘာထားေကာက္ယူျခင္း၊ တပ္မဟာေအာက္ေျခအဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တပ္ခြဲအဆင့္မွစၿပီး ရဲေဘာ္မ်ား၏ သေဘာထား ေကာက္ယူ ျခင္းကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ က်ေနာ္ သိသေလာက္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ့္ တပ္မဟာအတြင္းတြင္လည္း ယခု လက္မွတ္ထိုးၿပီးကာလတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ေရွ႕တန္းရဲေဘာ္မ်ားအၾကားတြင္ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြာျခားေနပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ လူမ်ဳိးတိုင္းလိုခ်င္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ (၆၃)ႏွစ္ေက်ာ္ ခံစားလာခဲ့ရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္သူ၊ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမို ငတ္မြတ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဆင့္ေလာက္ကို စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု မခံစားမိပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဘာေၾကာင့္ စခဲ့ရသလဲ။ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ခ်ိန္မွာ ဘာေတြေတာင္းဆိုခဲ့သလဲဆိုတာ မေမ့သင့္ပါ။ က်ေနာ္ဆက္ဆံရေသာ ေဒသခံ က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးမ်ား၏ အသံမ်ားကို ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္ အစိုးရဘက္မွ တပ္မ်ားကို ဆုတ္ေပးၿပီး (အိုင္ဒီပီ) ေဒသခံမ်ား ၎တို႔၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ရဲေအာင္ အခြင့္ေရးေပးႏိုင္မွ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေန ျဖင့္လည္း အခ်ိန္မွီ တပ္ဆုတ္ခြာေရးကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါမွ အစိုးရ၏ လွည့္ကြက္ကို မခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုပင္လွ်င္ တပ္မဟာ (၄) ေရွ႕တန္းတစ္ေနရာတြင္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္သားမ်ား စိတ္ထင္တိုင္းႀကဲေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ ေအာင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက တိုက္တြန္းေနပါသလဲ။ ေခါင္မိုးမလံုလွ်င္ အိမ္တစ္အိမ္လံုၿခံဳႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္စစီ မၿပိဳကြဲေစ ခ်င္ပါ။ စဥ္းစားေပးၾကေစခ်င္ပါသည္။

ေရွ႕ေဆာင္ႏြားေနာက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားေသာ္ ေနာက္ႏြားတစ္သိုက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္၏။ အဓိကႏွင့္ သာမညကို ခြဲျခားသိေစခ်င္ပါ သည္။ (၆၃)ႏွစ္ ေတာ္လွန္ခဲ့သည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ရန္ မဟုတ္ပါ။