Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ဒုဝန္ႀကီး ေနာ္ထူးေဖာႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း

ဒုဝန္ႀကီး ေနာ္ထူးေဖာႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း

1816

ဒုဝန္ႀကီး ေနာ္ထူးေဖာႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH)က ဧၿပီ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG)၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱ ရာယ္စီမံ ခန္႔ခြဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ေနာ္ထူးေဖာအား ေကအုိင္စီ -ကရင္သတင္းဌာနက ေမးျမန္းထားသည္ ။

ေမး ။ ။ အခုလို တာ၀န္ေပးခံရလာမႈအေပၚ ဘယ္လို ခံယူပါသလဲ။
ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာေခတ္အဆက္ဆက္က စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္အျဖစ္နဲ႔သာမကပဲ အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံေတြမွာ ဒုုကၡသည္အျဖစ္နဲ႔ ခိုုလႈံေနရတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း စစ္ေကာင္စီအုပ္စုုက ျပည္တြင္း၊ ၿမိဳ႕ရြာေတြမွာေရာ၊ စစ္ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ တိုုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာပါ လူသားမဆန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြကိုု လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ က်ဴးလြန္ေနတဲ့အတြက္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာရွိတဲ့ လူထုုေတြက လူသားခ်င္းဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ အေရးတႀကီးလို အပ္ေနပါတယ္။ အဲလိုလိုအပ္ေနတဲ့ အကူအညီေတြကိုု က်မတိုု႔ NUG အစုုိးရရဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက လုုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့အခုလိုႏိုုင္ငံအတြက္အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီ၀န္ႀကီးဌာနမွာ တာ၀န္ေပးခံရတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

ေမး။ ။ လက္ရွိအေျခအေနအရ မိမိအေနနဲ႔ေရာ ဌာနအေနနဲ႔ပါ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနၿပီလဲ။ ၿပီးေတာ့ ဘာေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ရွိလဲ။
က်မတိုု႔အေနနဲ႔လူသားခ်င္းဆိုုင္ရာလိုုအပ္ေနတဲ့အကူအညီေတြကိုုက႑အလိုက္ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္နဲ႔ဒုုကၡသည္၊ CDM လုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့၀န္ထမ္းေတြ၊ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရတဲ့သူ၊ လက္ရွိဆႏၵျပတဲ့သူေတြ၊ သာမန္ျပည္သူလက္လုုပ္စားအေတြအတြက္ပါမယ္။

ေမး။ ။ ကရင္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအပိုင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုုခ်ိတ္ဆက္လုုပ္ေဆာင္သြားဖိုု႔ရွိလဲ။ ဘယ္လိုုအစီအစဥ္ေတြရွိလဲ။
တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးေတြမွာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားရွိထားတဲ့ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေရာ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ (CBOs/CSOs) Women (အမ်ဳိးသမီး)၊Youth (လူငယ္) အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး International Humanitarian Law (ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ) စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ လူထုုေတြဆီ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြကိုု ေပးႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ အစြမ္းကုုန္ႀကိဳးစားပါမယ္။ အဲလိုု လုုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာ Do No Harm (ထိခုိက္နစ္နာမႈကင္းစြာ) မူကိုု လက္ကိုုင္ၿပီး Participatory Approach (ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံ) နဲ႔ထိထိေရာက္လုုပ္ေဆာင္သြားဖိုု႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

အဲဒီ ခ်ဥ္းကပ္မႈအတိုင္း အခုုက်မတုုိ႔ တလအတြင္း လုုပ္ေဆာင္မယ့္လုုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးေတြမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုမႈျပဳလုုပ္ဖုုိ႔ရွိပါတယ္။ သူတုုိ႔နဲ႔တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကိုု ေဆြးေႏြးပါမယ္။ အဲဒီကမွတဆင့္ လူထုုေတြဆီကိုု ထိထိေရာက္ေရာက္အကူအညီေပးႏိုုင္ဖိုု႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။

ေမး။ ။ NUG အစုိးရက ၾကားျဖတ္အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ကန္႔သတ္မႈေတြက ဘာေတြရွိမလဲ။
အႀကီးမားဆံုုးအခက္အခဲကေတာ့ လံုၿခံဳေရးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြကိုု သြားၿပီးအကူအညီေပးဖုုိ႔အတြက္ လံုၿခံဳေရးအရ ထိုုးေဖာက္လိုု႔မရတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြက နယ္စပ္ကိုုျဖတ္ေက်ာ္ဖိုု႔အတြက္လည္း သက္ဆိုုင္ရာ အိမ္နီးခ်င္း အစိုုးရေတြက ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္လိုု႔မရပါဘူး။ အဲဒါေတြက ေတာ့ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြအတြက္ အႀကီးမားဆံုုးစိန္ေခၚမႈေတြပါ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ CDM လုုပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ေရာ၊ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြအတြက္ေရာ၊ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့သူေတြအတြက္ အကူအညီေပးဖုုိ႔က်ေတာ့ ေငြလြဲဖိုု႔အခက္အခဲအႀကီးမားဆံုုးစိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ရဲ႕ ဌာန လုုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုုင္ငံတကာေတြနဲ႔ ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္လုုပ္ေဆာင္သြားမလဲ။
က်မတိုု႔အေနနဲ႔အဓိကေတာ့ UN အဖြဲ႔အစည္းေတြအပါ၀င္၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု အကူအညီေပးအပ္ေနတဲ့ သက္္ဆိုုင္ရာအစိုုးရအဖြဲ႔ေတြေရာ၊ အစိုုးရမဟုုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေရာ စစ္ေကာင္စီအုုပ္စုုနဲ႔ အသိအမွတ္မျပဳဖုုိ႔နဲ႔ လူသားခ်င္းဆိုုင္ ရာစာနာေထာက္ထားမႈအပါအ၀င္ မည္သည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမွမလုုပ္ဖုုိ႔ကိုု စည္းရုုံးလႈံ႕ေဆာ္ပါမယ္။

သက္ဆိုုင္ရာႏိုင္ငံတကာအစုုိးရနဲ႔ ရံပံုေငြေထာက္ပံ့တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြက Cross Border Humanitarian Assistance ( နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္မႈအကူအညီ) ေပးဖုု႔ိ ဆက္လက္စည္းရုုံးလုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Cross Border Humanitarian Assistance ေပးထားၿပီးသားအစုုိးရေတြရွိတယ္။ Cross Border Humanitarian Assistance မေပးေသးတဲ့အစိုုးရေတြလည္းရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ Cross Border Humanitarian ကိုုလက္ရွိၿပီးေပးေနတဲ့အစိုုးရေတြက ဆက္လက္ေပးဖိုု႔နဲ႔ မေပးရေသးတဲ့ အစုုိးရေတြကလည္းေပးဖိုု႔အတြက္ စည္းရုုံး လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြျပဳလုုပ္ဖိုု႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ႏိုုင္ငံတကာအစုုိးရ၊ အသုုိင္းေတြအေနနဲ႔ စစ္ေကာင္စီကိုုအသိအမွတ္မျပဳဖိုု႔နဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအပါအ၀င္ မည္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမလုုပ္ဖိုု႔ အတြက္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္သြားပါမယ္။

ေမး။ ။ လတ္တေလာအေျခအေနအရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေရာ၊ သဘာ ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာေရာၾကည့္ရင္ ဆႏၵျပ ျပည္သူ၊ စစ္ေဘးေရွာင္အျပင္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ကလည္း ရွိေနတဲ့အေပၚ ဘယ္လိုုဦးစားလုုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုုပ္သြားမလဲ။
အားလံုုးက ခ်က္ခ်င္းအေလးထားေဆာင္ရြက္ရမယ့္အေရးႀကီးကိစၥေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဆႏ̔ၵျပည္ သူေတြေရာ၊ စစ္ေဘးေရွာင္အတြက္ေရာ၊ ကိုုဗစ္အတြက္ေရာ အတတ္ႏိုုင္ဆံုုး နည္းလမ္းေတြရွာၿပီး အထိေရာက္ဆံုုးကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖုုိ႔ ႀကိဳးစားလုုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။