Home ရုပ္သံ Radio Karen: လား႐ႈိးဘက္မွလာသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၈ ဦး ျမဝတီတြင္ ဖမ္းမိ

Radio Karen: လား႐ႈိးဘက္မွလာသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၈ ဦး ျမဝတီတြင္ ဖမ္းမိ

964