Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္ေရး အေလးထားပါ

ကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္ေရး အေလးထားပါ

1628

(အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

လက္ရွိ ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကရင္လူမႈအဖဲြ႔အစည္း အသင္းအပင္းမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ကရင္လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လူငယ္ဟူသည္ “ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီး” ဆိုသကဲ့သို ့ နယ္ပယ္စံု၌ ေခါင္းေဆာင္မႈတာဝန္ကို ဆက္ခံရ မည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ေခတ္ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ယခင္ထက္ ေခတ္ေကာင္းကို ျဖတ္သန္း ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ရွိသည္၊ အမ်ိဳးသားေရးတြင္လည္း အလြယ္တကူပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သလို သတင္း ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေၾကာင့္ မည္သည့္ပညာရပ္မဆို အားထုတ္ကာတစိုက္မတ္မတ္ ေလ့လာႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းေခတ္ ျဖစ္သည့္နည္းတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

တျခား တစ္ဖက္တြင္မူ ႐ုပ္ဝထၳဳ ေပါမ်ားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးတို႔ထက္ အျခားေသာ ႐ုပ္ဝထၳဳပုိင္းမ်ားတြင္ ပိုမိုအားသာသြားေလ့ ရွိတတ္ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူငယ္မ်ား အားေလ်ာ့သြား တတ္သည့္ သေဘာလည္း ရွိျပန္သည္။ ယခုလို အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကရင္လူငယ္မ်ားကို သြန္သင္လမ္းျပ၊ လက္တြဲေခၚ တတ္ရန္လို အပ္သည္။ လမ္းဖြင့္ ေနရာေပးရန္ လိုသည္။

ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေမြးရာပါ သမိုင္းေပးတာဝန္မ်ားရွိသည္ကို သိနားလည္ၿပီး ႏုိင္သည့္ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းအဖဲြ႔ တခုခုအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးခ်ခံမျဖစ္ေရးအတြက္ သတိျပဳဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ ကရင္လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ခံအား ေကာင္းရန္လိုၿပီး အမ်ိဳးသားေရး စာေပမ်ား၊ အေထြေထြ ဗဟုသု တရမည့္ စာေပမ်ားကို ဖတ္မွတ္ကာ ေနာင္တခ်ိဳန္တြင္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ က်ေရာက္သည့္ေနရာမွ ဦးေဆာင္သြား ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ကရင့္အမ်ိဳးသားေရးတြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးမွာ ေျပာသေလာက္ လြယ္သည့္ကိစၥမဟုတ္ဟု ဆိုႏုိင္ သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သြားေရးသည္သာ အေရးႀကီးသည္။ ယခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ရွိၿပီး ကရင္လူငယ္မ်ားကို မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးထက္ ဦးေဆာင္သည့္ က႑ျဖစ္ေသာ အေရြးခံသည့္ အပုိင္းတြင္ပါ လက္တြဲေခၚၾကရန္ ေျပာလိုသည္။

အလားတူ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသြား ဖြယ္ရွိၿပီး ကြန္ဂရက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာ၌ လူငယ္မ်ားကိုလည္း လက္တြဲေခၚယူ ေနရာေပးကာ ေခါင္းေဆာင္ မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြား ေစလိုသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာလုိသည္မွာ ကရင့္အနာဂတ္သည္ အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္သြားမည့္ ကရင္လူငယ္မ်ား အေပၚတြင္မူတည္ေနသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာေရး အေလးေပးကာ သင့္ေတာ္သည့္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္၍ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တုိက္တြန္းလိုသည္။