Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ပကတိ အရွိအတုိင္း ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ဒုကၡသည္အေရး

ပကတိ အရွိအတုိင္း ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ဒုကၡသည္အေရး

1591

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား တေက်ာ့ ျပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ဒုကၡသည္မိသားစု အနည္းငယ္မွ်သာ တရားဝင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ယမန္ႏွစ္က ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့သည့္အေပၚ ႀကိဳဆိုမႈရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း မည္သူ႔ကိုမွ် အသိေပးျခင္း မရွိ ဘဲ မိမိတို႔နည္းလမ္းျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သြားၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ဒုကၡသည္အသိုင္းအဝိုင္းဘက္က ေျပာဆုိသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပဏာမ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ ေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားက လိုလားကာ စီစဥ္မႈမ်ား ရိွေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က ဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ ေနရပ္ျပန္ခဲ့ၾက သည္ကို ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ကာ အခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆိုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနစရာစီစဥ္ေပးထားသည္မ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ ေသခ်ာခိုင္မာသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈမ်ား မရွိေသးေပ။

ဒုကၡသည္မ်ား၏ မူလအစ ျဖစ္တည္လာမႈမွာ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ အစိုးရထုိးစစ္စတင္ခ်ိန္ႏွင့္အတူ ရပ္ရြာ၊ အိမ္ပစ္၊ လယ္ပစ္ မိသားစုမ်ား တကြဲတျပား စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈမွ စတင္ကာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ ျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၁၉၈၄ခုႏွစ္ကတည္းက ဒုကၡသည္စခန္း ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ(KRC)က ဆိုသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ေရးအ တြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မေတြ႔ရသလို ၎တို႔ကို ႏုိင္ငံေရးအရ အသံုးခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ေ၀ဖန္ ေနမႈမ်ားလည္းရွိသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ၾကားသိျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ခါးသီးဆိုးရြားသည့္ စစ္ ေဘးစစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မိမိ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးအ ေပါင္းအေဖာ္မ်ား မိမိေရွ႕တြင္ပင္ အသတ္ခံရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းခံရျခင္းမ်ားသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရိွခဲ့ၾကရသည္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေနျပည္ေတာ္ကို စတင္ တည္ေထာင္လာခဲ့သည္မွစ၍ အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားကို နယ္ ေျမစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအရ နယ္ေျမရွင္းလင္းခဲ့ရာမွ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္ေဒသမ်ား ဘက္မွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမွာ အိုးအိမ္၊ ေနရပ္မ်ားကိုစြန္႔ခြာ၍ မုိင္ရာခ်ီ ကြာေ၀းသည့္ နယ္စပ္ေဒသသို႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ကာ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ လမ္းခရီးတြင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားျဖစ္ ရာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနလာခဲ့ၾကသူမ်ားဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္လည္း လူသားအခြင့္အေရးအျပည့္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ၾကရသည္ မဟုတ္။ ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ စခန္းအျပင္သို႔ ထြက္ခြင့္မရသကဲ့သို႔ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ တက္လမ္းမရွိ ျဖစ္ေန သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အံဝင္ေအာင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသလို အေျခခံ စားနပ္ရိကၡာ အေထာက္အပံ့မ်ားက လည္း ဖူလံုသည္ဟု မဆုိႏိုင္ေပ။ လက္ရွိတြင္ က႑အသီးသီးက အေထာက္အပ့ံမ်ား ေလ်ာ့ခ်မႈကို ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး သီးျခား ကမၻာတစ္ခုလုိ ရွင္သန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။

ယင္းသို႔ ေနထုိင္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္မျပန္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း။ မိမိေနရပ္ရင္းသို႔ျပန္ကာ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနထုိင္ႏိုင္ဖို႔အေရး ေမွ်ာ္ေတြးေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနရပ္ျပန္ေရးအ တြက္ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ စစ္မက္ကင္း၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ အႏၱရာယ္ကင္းစင္ေသာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေနဖို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ရွိမွသာ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ႏုိင္သလို ဒုကၡသည္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သင့္တင့္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေရရွည္ ရပ္တည္ႏုိင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို သက္ဆိုင္သူမ်ားက ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ျဖစ္တည္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္အေရးကို ေျဖရွင္းမည္ဆုိလွ်င္ ပကတိ ျဖစ္ပ်က္တည္ရွိေနမႈကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရ သူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းအိမ္ရာမဲ့မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ ေနရာခ်ထားေပး႐ံုမွ် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဒုကၡသည္အေရး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအေရးမွာ ေျပလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးတုိက္တြန္းလိုသည္။