Home ထိပ္တန္းသတင္း တုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ ရွိရင္းစြဲ က်န္းမာေရးစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္

တုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ ရွိရင္းစြဲ က်န္းမာေရးစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္

1678

ဇြန္ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ရွိရင္းစြဲ က်န္းမာေရးစနစ္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ေလး ခ်က္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို တုိင္းရင္းသားက်မ္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္း ၂၃ ဖြဲ႔က စုေပါင္းကာ ဇြန္ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ မူ ဝါဒ၊ စနစ္၊ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ၾကားကာလအတြင္း က်န္းမာေရး စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ၎တို႔၏ ရွိရင္းစြဲ ဖြဲ႔စည္းမႈစနစ္ကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္၊ တုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဘ႑ာေငြ တုိးျမႇင့္သုံးစြဲရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

နယ္စပ္္အေျခစိုက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးပညာရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌ ေစာေနထူးက “အစုိးရရဲ႕က်န္းမာေရးစနစ္က ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈလုံးလုံး ရွိတဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ တစ္တုိင္းျပည္လုံးက လူထုအားလုံး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေတြကုိလက္လွမ္းမီႏုိင္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားေဒသမွာ သူရဲ႕ေဒသဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္ရွိတယ္။ တုိင္ရင္းသားေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြလာေဖာ္ေဆာင္ဖို႔က အစုိးရမွာ မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာနဲ႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာနဲ႔လူသားအရင္းအျမစ္က အားနည္းေနတယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ဇြန္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီႏုိင္ေသာက်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူသေဘာထားကုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ထားေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ က်န္းမာ ေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ စနစ္၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူထုက်န္းမာေရးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရြက္မႈအားနည္းျခင္း၊ အာဏာခြဲေဝ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အေျခအေန အလြန္ ဆုိးဝါးစြာ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အစုိးရက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ နားလည္လက္ခံေသာ္လည္း စနစ္တစ္ခုလုံးကုိ လက္ခံႏုိင္ရန္ မ်ားစြာ ခဲယဥ္းေနေၾကာင္း၊ အစုိးရက်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရးစနစ္တို႔ ဘံုက်န္းမာေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေရးအခ်ိန္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္မွျဖစ္မည္ဟု ေစာေနထူးက ဆက္ ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း ၂၃ဖြဲ႔တြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစုိက္လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ကခ်င္၊ ကုိးကန္႔၊ ဝ၊ မုိင္းလားစသည့္ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္အေျခစုိက္ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကြန္ရက္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဖိလစ္က“ ျပည္ တြင္းမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ က်ေနာ္တုိ႔ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ အစုိးရဘက္ကဝန္ထမ္းေတြ ထိပ္တုိက္ေတြ႔တာေတြ ရွိ တယ္။ ဥပမာအစုိးရဝန္ထမ္းေတြက တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေတြဆို တရားဝင္မဟုတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္အပ္ရင္ ငါတုိ႔ဆီမွာပဲ အပ္ရမယ္၊ ေမြးရင္ငါတုိ႔ဆီမွာပဲေမြးရမယ္ဆုိၿပီး မေျပလည္မႈေတြ ရွိတယ္။ တုိင္း ရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ဖုိ႔နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္”ဟု ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ၂၃ ဖြဲ႔ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို ျပည္တြင္းတြင္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ေမ ၂၀ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန႔ထိ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စံုညီအစည္းအေဝး အၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ယခုလို သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။