လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 85 in ‘လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္’

လူငယ့္အျမင္၊ လူငယ့္အသံ

July 22, 2015;

“သမုိင္းက အမွန္တရားကုိ ေျပာျပပါလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားေရာက္ ကရင္လူငယ္” ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာက္ အသက္ ၃၁ႏွစ္အရြယ္ ကရင္လူငယ္ ေစာ၀ယ္ကုိးဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ အမ်ဳိ... Read more ►

လူငယ့္အသံ လူငယ့္အျမင္

May 18, 2015;

အသက္ ၂၅ႏွစ္အရြယ္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးငယ္ ေနာ္ပုလဲမူးဟာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွာ ဥပေဒဘြဲ႕(LLB)ကို အေ၀းသင္ပညာေရးနဲ႔ ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမေမြးရပ္ဇာ... Read more ►

လူငယ့္အသံ၊ လူငယ့္အျမင္

May 2, 2015;

ဓာတ္ပံု႐ိုက္မယ္။ ေကာင္းတဲ့ဓာတ္ပံုေတြ ေဖာ္ျပမယ္ဆိုတဲ့ Thinnaphat Photographer အသက္ ၂၃ႏွစ္အရြယ္ ကရင္လူငယ္ ေစာေအာ္လဲပြယ္ဟာ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ေလးေက်ကလိုးရြာသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး... Read more ►

လူငယ္မ်ား စကားလက္ေဆာင္

April 13, 2015;

ေစာရန္နိုင္ (ခ) စဝ္အဲဖါန္ ၁၆ႏွစ္ ဇာတိ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တမံေက်းရြာ။ ပညာအရည္အခ်င္း ေျခာက္တန္း ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တမံေက်းရြာသား ေစာရန္ႏိုင္ (ေစာအဲေဖ... Read more ►

လူငယ္မ်ား စကားလက္ေဆာင္

March 27, 2015;

ေနာ္ေဖာေဝမူး ၂၂ႏွစ္ ဝါသနာ ေက်ာင္းဆရာမ ပညာ ဗစ္တိုးရီးယားတကၠသိုလ္(ကေနဒါႏိုင္ငံ)၊ ဒုတိယႏွစ္ က်မေမြးရပ္ဇာတိက ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ထီးဝါးကလိေက်းရြာမွာျဖစ္တယ္။ ... Read more ►

လူငယ္စကားလက္ေဆာင္

February 26, 2015;

ေစာေဒးဗစ္ထူး ၂၂ႏွစ္ ၀ါသနာ အဆိုေတာ္ ပညာ ဥပေဒ (ပထမႏွစ္) က်ေနာ္က ဧရာ၀တီတိုင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ သမင္ကုန္း(တေမာ့လူ)ရြာမွာ ေနပါတယ္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ ငါးေယာက္မွာ က်ေနာ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

January 2, 2015;

ေစာဆဲဒုိ႔ (ခ) ေစာမုိးထက္ျမင့္ ၂၂ႏွစ္ ဝါသနာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဂီတ ပညာေရးအရည္အခ်င္း ၁၀တန္း က်ေနာ္က ဘိတ္-ထားဝယ္မွာ ေနပါတယ္။ က်ေနာ့္ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ ၇... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

December 11, 2014;

ေစာေအာင္မ်ိဳး ၂၅ႏွစ္ ၀ါသနာ အႏုပညာ၊ စာသင္ ပညာအရည္အခ်င္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ (AGTI) က်ေနာ္အပါးနာမည္က ဦးလွဦး၊ အမိုးက ေနာ္စီစီျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ႏွမ ၆ေယာက္႐ွိပါတယ္။ က်ေနာ္... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

November 26, 2014;

ေနာ္ပါမူထူး ၂၄ႏွစ္ ၀ါသနာ ႏိုင္ငံေရး ပညာအရည္အခ်င္း ဆယ္တန္းလြန္ေက်ာင္း က်မငယ္ငယ္က မိဘေတြနဲ႔ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ မာလာကုန္းမွာ ေနတယ္။ ေမာင္ႏွမက ၇ေယာက္မွ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

September 17, 2014;

ေနာ္ဆာမူခါး ၂၅ႏွစ္ ဝါသနာ ဥပေဒ ပညာအရည္အခ်င္း ဥပေဒဘြဲ႔ရ က်မက ဧရာဝတီတုိင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ ေနပါတယ္။ မိဘကေတာ့ သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ လယ္လုပ္ပါတယ္။ က်မမွာ ေမြးခ်င္းေမ... Read more ►