လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 83 in ‘လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္’

လူငယ္ စကားလက္ေဆာင္

January 26, 2017;

“ပဒုိ ေနာ္စီဖုိးရာစိန္လုိ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္တယ္” ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးလူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ကာ လက္ရွိ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးနယ္... Read more ►

လူငယ့္အသံ လူငယ့္အျမင္

December 23, 2016;

“တုိင္းရင္းသားေဒသမွာ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ရင္ ေဒသသံုး စကားတတ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္” တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ေနသူေတြအေနနဲ ့ေဒသသံုး တုိင္းရင္းဘာသာစကားကို တတ... Read more ►

လူငယ့္အသံ၊ လူငယ့္အျမင္

November 20, 2016;

ေက်ာင္းဆက္တက္မည့္ ကရင္လူငယ္ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦး၏ အစၥ်တၱကို တူးဆြၾကည့္ရာ၀ယ္………. ။ ကံ့ေကာ္ပညာေရးစင္တာမွ ေက်ာင္းအုပ္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေကာ့ကရိတ္ျမဳိ႕နယ္၊... Read more ►

စာေပဟာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္တယ္

October 26, 2016;

(လူငယ့္အသံ လူငယ့္အျမင္) တိုင္းရင္းလူငယ္အမ်ားစုဟာ မိမိတို႔ရဲ႕တိုင္းရင္းသားစာေပ ထိန္းသိမ္းမွႈအားနည္းလာၿပီး အျခားတိုင္းတစ္ပါးစာေပကို ဦးစားေပး သင္ယူမွႈမ်ားလာတဲ... Read more ►

လူငယ့္အျမင္ လူငယ့္အသံ

September 20, 2016;

“တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ဆြဲေခၚႏိုင္ဖို႔ အားလံုးပါဝင္လာႏိုင္တဲ့ အရာကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈပဲ” ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွာ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းလာၾကတဲ့ ကရင္လူငယ္အမ်ားစုဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ဘ... Read more ►

လူငယ္ေတြ ဦးေဆာင္မွႈစနစ္က်င့္သံုးၿပီး မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွႈထားေစခ်င္တယ္

August 27, 2016;

(ၾသဂုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၆) ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ေက်းနယ္ေတာရြာထဲမွာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့အတြက္ ဦးေဆာင္မွႈေကာင္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔မွႈမရွိတဲ့ လူငယ္ဘဝဟာ ၿမိဳ႕ ႀကီးျပႀကီးသို႔ သြားတဲ့အခါမွ... Read more ►

“အမ်ဳိးသားေရးကုိ မေမ့ဖုိ႔ လုိတယ္”

July 21, 2016;

ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ မိမိရဲ႕ ပညာေရးတစ္ခုအတြက္နဲ႔သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ၿပီး ကရင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈမရွိခဲ့တဲ့... Read more ►

“လူငယ္ေတြအေနနဲ ့ အင္တာနက္သံုးခ်ိန္ေလွ်ာ့ၿပီး စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ”

June 23, 2016;

(လူငယ့္အသံ) ဇြန္ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ အင္တာနက္သံုးခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ၿပီး စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ပါလ... Read more ►

အေကာင္းဆုံးသမုိင္းကုိ ေရးထုိးခ်န္ထားခဲ့ၾကပါစုိ႔

May 13, 2016;

(လူငယ့္အသံ) ေမလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္လူငယ္ေတြကုိ ေနာက္လုိက္စိတ္ထက္ ေခါင္းေဆာင္လုိစိတ္ကုိ ေမြးျမဴၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာဆုိလာသူက ေျမာင္းျမ စေကာကရင္သာ... Read more ►

က႑ေပါင္းစုံမွာ အဘက္ဘက္က ပါဝင္ႏုိင္တဲ့ လူငယ္ေတြကို ျမင္ေတြ႔ခ်င္တယ္

April 26, 2016;

(လူငယ့္အသံ) ဧၿပီ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္မွာ အစုိ္းရစစ္တပ္နဲ႔ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ေနခ်ိန္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေလာက္က ပစ္... Read more ►