Home သတင္း ICJ အမူႏွင့္ ICC စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ ကိစၥရပ္အေပၚ ကရင္အဖဲြ႔အစည္း ၄၀ ေက်ာ္က ေထာက္ခံ ႀကိဳဆုိ

ICJ အမူႏွင့္ ICC စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ ကိစၥရပ္အေပၚ ကရင္အဖဲြ႔အစည္း ၄၀ ေက်ာ္က ေထာက္ခံ ႀကိဳဆုိ

1154
ကရင္အဖဲြ႔ ၄၈ဖဲြ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားရုံး-ICJ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္ဆုိင္သြားရမည့္အမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံရုံး-ICC ၏ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ ကမၻာအႏွ႔ံရွိ ကရင္အဖဲြ႔အစည္းေပါ္း ၄ဝေက်ာ္မွ ႀကဳိဆုိေထာက္ခံေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသအေျခစုိက္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၄၈ ဖြဲ႔ ပါဝင္ေထာက္ခံထားသည့္ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Genocide Convention ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့မႈအေပၚ ဂမ္ဘီယာ (Gambia) ႏုိင္ငံ၏ ICJ တြင္ တရားဆြဲဆုိမႈႏွင့္ ICC ၏ ဆက္လက္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ ႀကဳိဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေျပာခြင့္ရသူ ေနာ္ဝါးခူရွီးက ေျပာသည္။

၎က “ဒီ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ခံစားရသလုိပဲ က်မတုိ႔လည္း ခံစားခဲ့ရဖူးၿပီးၿပီ။ ဒီအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရသင့္တာ ၾကာၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ ခံစားလာခဲ့ရတဲ့သူေတြ တရားမွ်တမႈ ရရွိဖုိ႔က မလြယ္ကူသလုိ အခုလုိ တရားစြဲဆုိမႈ စတင္ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္က ဒီအတြက္လည္း က်မတုိ႔ အရင္က လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႀကဳိဆုိေထာက္ခံျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ICJ တရားစြဲဆုိမႈသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ အတြက္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံထဲရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတုိင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သလုိ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိသည့္အတိုင္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိလည္း အျပစ္က်ဴးလြန္သည့္ အ ေလ်ာက္ အေရးယူသြားရန္ကုိပါ လုိလားေၾကာင္း ေနာ္ဝါးခူရီွးက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္ထဲရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အားလုံးအေပၚ ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ ဒဏ္ခတ္ခံရျခင္း ကင္းလြတ္ေနသည့္ ၎တုိ႔၏ ေနရက္မ်ားကုိလည္း ေရတြက္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္ျပမႈေပးေနၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ ICJ ႏွင့္ ICCကိစၥျဖစ္ေပၚ လာျခင္းအေပၚ ဝမ္းသာအားရေၾကာင္းလည္း ကရင္အဖဲြ႔ ၄၈ဖဲြ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆုိထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ(UN) ၏ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈ၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အေလ်ာက္ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံ၏ တရားစြဲဆုိမႈ အေပၚ ICJ တရားရုံးတြင္ ရင္ဆုိင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသည့္လူမ်ဳိးစုအေပၚ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ တရားဝင္ရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ၎တုိ႔အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ အမုန္းတရားမ်ားကုိ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ထား၍ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္းစသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံက တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ(UN) ၏ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈ၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံပါဝင္သည့္ အစၥလမ္းမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအဖြဲ႔ -OIC၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး OIC ကုိယ္စား တရားစြဲဆုိျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္ဆိုင္သြားမည့္ ICJ ကိစၥအေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအ ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးၾကသလုိ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံ၏ တရားစြဲဆုိမႈ အေပၚ ေထာက္ခံမႈေပးသည့္ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အဆုိပါ တရားစြဲဆုိမႈအတြက္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ၊ The Hague အေျခစုိက္ ကုလသမဂၢ၏ အျမင့္ဆုံးတရားရုံး ျဖစ္သည့္ ICJ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ သြားေရာက္ ရင္ဆုိင္ ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးမွ ဦးေဆာင္ၿပီး စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပါ၀င္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အထူးအဖဲြ႔ကို ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔က ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၎အမႈအတြက္ အမႈဖြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ မွ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ၾကားနာစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံရုံး (ICC) အပါအဝင္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္မူအရ အာဂ်င္တီးနာ ႏုိင္ငံ၏ (federal district court) တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ လက္ရွိ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္တုိ႔ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ၇သိန္းေက်ာ္ကုိ ေမာင္းထုတ္မႈ၊ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူမ်ဳိးစု ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈစသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရသည္။ သမၼတရုံးဝန္ႀကီးဌာနကမူ ICJ အမႈမွလြဲ၍ က်န္အမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။