Home ရုပ်သံ Radio Karen : နှစ်နှစ်နီးပါးကြာ ရပ်နားထားသည့် JMC-U အစည်းအ‌ဝေး ပြန်လည်စတင်။

Radio Karen : နှစ်နှစ်နီးပါးကြာ ရပ်နားထားသည့် JMC-U အစည်းအ‌ဝေး ပြန်လည်စတင်။

720