Home ထိပ္တန္းသတင္း လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ (၁)

လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ (၁)

3660

ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာလို ့ေျပာနိုင္တဲ့ အေျခအေနနွစ္ရပ္က ဘာေတြလဲ။

၁၉၆၂ခုနွစ္တုန္းက ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ခြဲထြက္ေရးပဲရယ္လို႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက စြပ္စြဲခဲ့ၾကတယ္။ ဖက္ဒရယ္ ေတာင္းဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္ေနၾကတာပဲ၊ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲဘို႔ လက္တစ္ကမ္းအလို မွာ တပ္မေတာ္က ကယ္တင္လိုက္ရတယ္ရယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဖက္ဒ ရယ္နဲ႔ပတ္သက္လိ႔ု တခုခုလုပ္ရင္ ျပစ္မႈေျမာက္ေစတဲ့ ျပဳမူမႈ မ်ိဳးအျဖစ္ သက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေဆြးေႏြး ေလ့လာ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ မလုပ္ရဲေအာင္ ဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ႏိုင္ငံေရးရာဇ ပလႅင္ေပၚကို ေျခတစ္၀က္လွမ္းတက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုရမွာပါ။ အာဏာယူထားဆဲျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္တိုင္ ဖက္ဒရယ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္လာၾကရလို႔ပါပဲ။ ဖက္ဒရယ္ေခတ္ကို တကယ္တမ္းမ်ား ေရာက္ေနၿပီလား ရယ္လို ့ထင္မွတ္မွားရေလာက္ေအာင္ ေျပာသံဆိုသံေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပထမဆံုးျပႆနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရခက္ေလာက္ေအာင္ က်ယ္၀န္းလြန္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို လက္ ညႇိဳးထိုးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကို ေမွးမွိန္ထားျခင္းပါ။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ရွင္းမယ္ဆိုတာဟာ မမွားေပမယ့္ မျပည့္စံု ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ရွင္းႏုိင္ဘို႔ တစံုတရာ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္ရွိေနဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါက ေတာ့ အေျခခံအက်ဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ စည္းရံုးခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္ေတြ က်င့္သံုးခြင့္ရေနဖို႔ကို ဆိုလိုတာပါ။ အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရရွင္းမယ္လို႔ ေႂကြး ေၾကာ္ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ေနတာကိုေတာ့ ေထာက္မျပၾကပါဘူး။ ျပည္သူလူထု အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ မရွိတာကို လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရယ္လို႔ မသိက်ဳိးကြ်ံျပဳသင့္ပါသလား။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေရာ မဟုတ္ဘူးလား။ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြ၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းတခ်ဳိ႕ၾကာတဲ့အထိ အစည္းအေ၀းေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုက်င္းပေနေပမယ့္ အေျခခံအက်ဆံုး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေထာက္ျပ၊ ကန္႔ကြက္၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရင္ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အလွမ္းေ၀းမသြားႏိုင္ဘူးလား။ စဥ္းစားသင့္ၾကပါတယ္။

“ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာလုိ႔ေျပာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ လိုအပ္ပါတယ္။” ပထမတစ္ရပ္ကေတာ့ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း ေတြပါပဲ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ျပႆနာေတြ မွန္သမွ်ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကရ ေလ့ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ အားလံုးလိုလို တန္ဘိုးထား ေလ့လာၾကတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကိုက်င့္သံုးတဲ့ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၄၄)ကိုၾကည့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သို႔မ ဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ေပၚေပါက္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ညႇိႏိႈင္း၊ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါ တယ္။

ဒါေပမယ့္ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ခြင့္ရတယ္ဆို႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အေျခခံအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိမွသာ ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ မိမိထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးလိုက္တာ ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြ ၿငိဳျငင္သြားမလား ပူပန္ေနရ၊ သူတို႔ ၿငိဳျငင္သြားရင္ မိမိတို႔ရထားတဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကေလးမ်ား ဆံုး ႐ံႈးသြားမလား စိုးရိမ္ေနရ၊ မိမိတို႔လံုၿခံဳေရးမ်ား ထိပါးသြားမွာလား ေၾကာက္ရြံ႕ေနရ၊ တည္ဆဲဥပေဒတခုခုနဲ႔မ်ား အေရးယူခံရေတာ့ မွာလား ထိတ္လန္႔ေနရ၊ ဒါမ်ိဳးေတြ ရွိမေနသင့္ပါဘူး။ ၾကက္ျခင္းထဲထည့္ခံရ၊ ဓါးမိုးထားခံရတဲ့ေအာက္မွာ အႀကိမ္တစ္ေသာင္းမွ် ပင္ ညႇိႏိႈင္းၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကေစဦးေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူထုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ အေျဖတစ္ခုမွ်ပင္ ထြက္ ဘို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ သည္လိုအေျခ အေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြတယ္ဆိုတာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေနစဥ္အ တြင္းမွာကိုပဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြကို ခ်မွတ္သြားၾကရမွာပါ။ အခုေတာ့ အဲဒီလို မေတြ႕ရ႐ံုမက ဆန္႔က်င္ဘက္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အေပၚ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အပါအ၀င္ အျခားဖိ ႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပိတ္ပင္ထားခံေနရတာကို တညီတညႊတ္ထဲ ရပ္ခံၿပီး ထုတ္ေဖာ္ကန္႔ကြက္မႈ မျပဳၾကပါဘူး။ လူထုေတြ ဓါး မိုးခံထားရတာကို လက္နက္ကိုင္ထားၾကတဲ့အဖြဲ႕ေတြက သိသိႀကီးနဲ႔ ႏုတ္ဆိတ္ေနၾကရတာဟာ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့ ကရင့္ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးခြင့္ကို ျငင္းပယ္လိုက္သလိုပါပဲ။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတာင္ မရွိ ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ကရင့္ၾကမၼာကို ကရင္ဖန္တီးႏိုင္ေတာ့မွာပါလဲ။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တာဟာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အပိုဒ္(၇) မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ (ထိုစဥ္က နယ္စပ္ေဒသမ်ား၊ ယခု တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအေနနဲ႔) ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုတာနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရမွာပါ။

“ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးကေန ပါ၀င္တာကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ပါဘဲ။” ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးရာမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုးႏိုင္ငံေတြအနက္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အျပင္ ထိပ္တန္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးလည္းျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ “Congress shall make no law abridging freedom of expression.”ရယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ “လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တဲ့ မည္သည့္ ဥပေဒမွ် မျပဳရ။” ရယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)မွာပါတဲ့ အသေရဖ်က္မႈ ဆိုတဲ့ျပဌာန္းခ်က္ဟာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို အတိအက် ကန္႔သတ္လိုက္တာပါပဲ။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၉မွာ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပဌာန္းပါရွိၿပီးျဖစ္ပါရက္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)မွာ အသေရဖ်က္မႈကိုထပ္ၿပီး ထည့္လိုက္တာလဲ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒမွာက အသေရဖ်က္မႈကို တိက်စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး ကင္းလြတ္ခ်က္ေတြကိုပါ ထည့္ေပးထားပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမွာ ေတာ့ ဒါေတြ ဘာတစ္ခုမွ မပါေတာ့ပါဘူး။ သည္ေတာ့ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြ၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သူတို႔မႀကိဳက္ တာေတြကိုေျပာတဲ့ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)နဲ႔ တရားစြဲဆိုခြင့္ရသြားၾက၊ စြဲဆိုၾက ေတာ့တာပါဘဲ။ ဒါဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးကို ဓါးနဲ ့မိုးထားတဲ့သေဘာပါ။

NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိုးထားသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး အရ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ လူထုနဲ႔လက္တြဲရင္ အက်ိဳးရွိမွာပါ။

ပိုၿပီးဆိုးတာကေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြဟာ အျပင္မွာ ဓါးမိုးခံေနရတာကို ၿငိမ္ခံေနၾကရသလို အတြင္းမွာ လည္း ဓါးထိုးခံေနရတာကိုလည္း ႀကိတ္ခံေနၾကရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္းမွာ က်င္းပ သြားခဲ့တဲ့ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံရဲ႕ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမွာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အပိုင္း(၁) ဆိုတာ ထြက္ေပၚလာ ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၀)ခ်က္ကို အစည္းအေ၀းမွာ တက္ေရာက္သူ ေတြအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ေအာင္ မေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ (ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းသစ္ေတြက အဓိက ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ရဲ႕ဖိအားေပးမႈေတြေၾကာင့္) ဆံုးျဖတ္ ခ်က္က်ေအာင္ မေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကို သေဘာတူပါတယ္လို႔ ေခါင္းညိတ္ခဲ့ၾကရတယ္။ သေဘာတူေၾကာင္း အစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါက အတြင္းမွာ ဓါးထိုးခံလုိက္ရတာပါပဲ။ ဒါကိုေတာင္မွ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ကန္႔ကြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ။ ဆြစ္ဇာလန္ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရတဲ့ ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုတဲ့ တန္ဘိုးေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ လမ္းေဘးလက္ဖက္ရည္ဆိုင္က စကား၀ိုင္းေလာက္ေတာင္ တန္ဘိုးမရွိေတာ့ဘူးလား။ စိုးရိမ္ဘြယ္ပါပဲ။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာလုိ႔ေျပာႏိုင္တဲ့ ဒုတိယ အေျခအေနကေတာ့ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဘို႔ လြတ္ လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္တဲ့ တရားစီရင္ေရးေတြ တည္ရွိလာေစဘို႔ပါပဲ။ ကမာၻေပၚမွာ ထိပ္တန္းဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အိႏၵိယ စတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပဲ ထိန္းေက်ာင္းၾကရပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြမွာ တည္ရွိၾကတဲ့ အစိုးရအဆင့္သံုးဆင့္ (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရအဆင့္) အခ်င္းခ်င္းအတြင္း ေဒါင္ လိုက္ သို႔မဟုတ္ အလ်ားလိုက္အၾကား ေပၚေပါက္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျဖရွင္းလို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ လက္ နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းၾကပါဘူး။ အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးေတြရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ခံယူၿပီး ေလးစားလုိက္နာတဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကရပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ႏွစ္သြယ္ဖက္ဒရယ္စနစ္ (Dual Federalism)ကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကစဥ္တုန္းကဆုိရင္ ျပည္နယ္တရား႐ံုး ခ်ဳပ္ေတြဟာ ဥပေဒအရ မ်ားစြာ အားေကာင္းခဲ့ၾကတယ္။ ဖက္ဒရယ္ကြန္ဂရက္က ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ဥပေဒေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနၿပီဆိုရင္ Doctrine of Nullification လုို႔ေခၚတဲ့ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကျငာတဲ့အဆင့္အထိကို က်င့္သံုးခဲ့ ၾကတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကေန တည္ေဆာက္ႏိုင္ဘို႔ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္း ၿပီး မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ဘို႔ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းသံုးရပ္ရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ရပ္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အျမင့္ဆံုး အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးေတြျဖစ္တဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးတို႔နဲ႔အၿပိဳင္ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိေနတဲ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးကို အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ဘုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဘို႔ ဆိုရင္၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တရပ္ကို ေရး ဆြဲ၊ အတည္ျပဳ၊ က်င့္သံုးဘို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး သီးျခားတည္ရွိတဲ့အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ဘို႔ ေ၀းလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္ တိုင္းျပည္ယႏၱရား နဲ႔ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံု ေတြအၾကား အာဏာခြဲေ၀ေရးဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ စစ္မွန္စြာ မျဖစ္ႏုိင္လို႔ပါပဲ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမႈခင္းေတြအေပၚ (ဖက္ဒရယ္မႈခင္းႀကီးေတြကလြဲလို႔) ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက ဥပေဒျပဳခြင့္၊ ျပည္နယ္တရား႐ံုးေတြက စစ္ေဆးစီရင္ခြင့္ေတြ ရၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ သူ႔ဖာသာသူ တရားစီရင္ခြင့္ရေနတာပါ။ ျမန္မာစစ္သား ေတြဟာ သူတို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အမိန္႔ကိုနာခံၿပီး သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အသီးသီးမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ျပစ္မႈေတြကို ျပည္နယ္တရား႐ံုးေတြက စီရင္ခြင့္ ရမေနပါဘူး။ ဒီစနစ္ကို ဆက္က်င့္သံုးသြား မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတာဟာ အသြင္သ႑ာန္အရသာ တည္ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ပါ။ တိုင္းရင္းသားလူထုေတြရဲ႕ဘ၀နဲ႔ ကံၾကမၼာကို ျမန္မာစစ္တပ္ကပဲ ဆက္ၿပီး လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ေနမွာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုမွာ အားအေကာင္းဆံုး တိုင္းျပည္အ ေဆာက္အအံုအေနနဲ ့ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ ့အစည္းေတြဆီကေန ျမန္မာစစ္တပ္တခုတည္းသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုမွာ အားအေကာင္းဆံုး တိုင္းျပည္အ အေဆာက္အအံုအေနနဲ႔ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနမယ့္ကိစၥကို ဘာေၾကာင့္ စိုးစဥ္းမွ် မေဆြးေႏြးၾက၊ ကန္႔ကြက္ေထာက္ျပျခင္း မျပဳ ၾကတာပါလဲ။ ဒါဟာ အရပ္သားလူထုေတြ ေန႔စဥ္ တရားမွ်တမႈ ဆံုးရံ႔ႈးေနတဲ့ အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြအနက္က တစ္ရပ္ မဟုတ္ဘူးလား။ အျခားအခ်က္ေတြအျပင္ မတရားတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ လ (၁၂)ရက္ေန႔က စစ္အစိုးရနွင့္ အပစ္ရပ္စဲထားခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဦးတည္ႏိုင္ဘို႔ေ၀းလို႔ ေကအဲန္ယူစစ္ သားေတြ ဥပေဒမဲ့ အသတ္အျဖတ္ခံေနရတာေတြကိုေတာင္ အေရးယူေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ စက္တဘၤာလ ၁၆ရက္ေန႔မွာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွာ ေကအဲန္ယူက လက္နက္မပါ အရပ္၀တ္ႏွင့္ ေစာတာႏုိ ဆိုသူ စစ္သားတစ္ဦးကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးမႈေအာက္မွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္က ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔ကစၿပီး ေစာတာႏုိ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္ စက္တဘၤာလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ေသာင္ရင္းျမစ္ အတြင္းမွာ သူ႔ရဲ႕အေလာင္းကို ျပန္လည္ဆယ္ယူရရွိခဲ့တယ္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၃(က)ႏွင့္ ၃၄၃တို႔အရ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးဟာ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး၏ ႀကီးၾကပ္မႈမွ လံုး၀ လြတ္ကင္းေနသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အယူခံ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်င့္သံုးထားျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ တာ၀န္ရွိမႈေအာက္မွာ ေကအဲန္ယူ ရဲေဘာ္ ေတြကို ဘယ္ေလာက္ပဲ သတ္ျဖတ္ေစဦးေတာ့ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ျမန္မာစစ္သားေတြကို အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမွာတင္ၿပီး တရားစြဲဆိုမႈ မျပဳႏိုင္ပါဘူး။

အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြဟာ အတင့္ရဲၿပီး ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈႀကီးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီးမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုး သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တည္ရွိၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ ျမန္မာစစ္သားေတြကို အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးေတြက ထိေရာက္စြာ အေရးမယူႏိုင္သမွ် စစ္မွန္ တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ေပၚေပါက္တည္ရွိခဲ့တဲ့ ၁၉၅၉ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒအရဆိုရင္ ျမန္မာစစ္ သားေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာျပစ္မႈေတြကို စစ္ခံု႐ံုးတင္စစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအယူခံ၀င္ရာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အယူခံတရား ႐ံုးကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖြဲ႔စည္းေပးရပါတယ္။ ဆိုလိုတာက စစ္တပ္ရဲ႕အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အယူခံတရား႐ံုးဟာ အရပ္ဘက္ တရား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုးတဲ့ အစဥ္အလာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဘို႔ ဆိုရင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အယူခံ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ႐ုပ္သိမ္းရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္ ဘို႔ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းမွသာ ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။

“ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကေန တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ဘို ့လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းသံုးရပ္အနက္ ဒုတိယတစ္ရပ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္နဲ ့ေဒသႏၱရ အဆင့္ေတြမွာ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္ ထက္ျမက္တဲ့ တရားစီရင္ေရးေတြေပၚထြက္လာေစမယ့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးဘုိ ့ျဖစ္ပါတယ္။”

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေရြးေကာက္ပြဲေႂကြးေၾကာ္သံအေနနဲ႔ ကိုင္စြဲအေရြးခံၿပီး အစိုးရျဖစ္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေရာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ပါ အသက္တမွ် အေရးႀကီးလွတဲ့ တရားစီရင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ရြက္ေသးပါဘူး။ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္ေသးရင္ေတာင္မွ ေဖာ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ တရားစီရင္ေရးမွာ ဂ်ဴရီစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးဘို႔ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာေရာ ျပည္ နယ္အဆင့္ေတြမွာပါ ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိေစျခင္းတုိ႔ပါပဲ။

တရားစီရင္ေရးအေပၚ အေလးမထားမႈဟာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အုတ္ျမစ္ေကာင္း မခ်ႏိုင္႐ံုသာမက လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွာေဖြေရးျဖစ္စဥ္ကို မေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႔ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA မွာ အဓိက အက်ဆံုး အားနည္းခ်က္ႀကီးကေတာ့ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အတင္းအၾကပ္ အတည္ျပဳယႏၱရား Enforce-ment Mechanism ကင္းမဲ့ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘက္တစ္ဘက္က အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေတြ မွန္သမွ်ကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမရွိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ NCA ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို တရား႐ံုးမွာတင္ၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္လည္း မပါရွိ၊ တင္ခြင့္ရဦးေတာ့ လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္ဟာ မလြတ္လပ္၊ ဘက္လိုက္ေန၊ ထက္ျမက္မႈလည္း မရွိဆိုေတာ့ အားကိုးလို႔ မရႏုိင္ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

“ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကေန တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ဘို ့လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းသံုးရပ္အနက္ တတိယတစ္ရပ္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ တည္ေထာင္ထားတဲ့ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။”

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ႀကီးစိုးရာေဒသေတြမွာ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားေတြ မရွိမဟုတ္ ရွိၾကပါတယ္။ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကားကေန တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတာကို အသိအမွတ္ျပဳၾကရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ တရား စီရင္ေရးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ၊ အစိုးရယႏၱရားမ်ားရဲ ့ေအာက္မွာ၊ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ေအာက္မွာသာ ရွိေနၾကေသးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္တဲ့ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကို တိတိက်က် မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ တရားသူႀကီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ ေတြ၊ တရားေရးပိုင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအရ တရား႐ံုးတည္ေထာင္လည္ပတ္မႈ အတတ္ ပညာေတြအရ၊ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးတဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြ လူထုေတြက တန္ဘိုး ထားေၾကာင္း ျပသမႈေတြ၊ လံုေလာက္တဲ့ ရန္ပံုေငြ သတ္မွတ္ခန္႔ခြဲေပးမႈေတြ အေတာ္ပင္ နည္းပါးေနပါေသးတယ္။

မတူတဲ့ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈေတြေၾကာင့္၊ အခြန္ကိစၥေတြေၾကာင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ျပႆနာေတြကို ေနာက္ဆံုးမွာ လက္ နက္ကိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းေနၾကတာေတြ႔ရတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ ဒါမ်ဳိးေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမယ္ဆိုရင္ တည္ၿငိမ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ရာ မေရာက္ႏုိင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အတတ္ ပညာအရင္းအျမစ္ေတြ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြကို ဆြဲေဆာင္ရာ မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္မႈဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိေနလို႔သာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းသစ္ေတြက လက္ညႇိဳးထိုးျပစရာသာ ျဖစ္ေနမွာပါ။

ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျဖရွင္းလုိ႔ ရရင္ရ၊ မရရင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု ေတြ အားလံုးလက္ခံတဲ့ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားတစ္ခု စုေပါင္းတည္ေထာင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူသြား သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ျပႆနာမွန္သမွ်ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းသြားျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈကို လက္ေတြ႔ ပံ့ပိုးသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိးကို စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ မၾကားသိရ ေသးပါဘူး။

တရားစီရင္ေရးက႑ကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳ၊ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွာေဖြေရး ျဖစ္စဥ္နဲ႔ဆက္စပ္ႏိုင္မွသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဘို႔ လက္ေတြ႔ ပံ့ပိုးရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

ဦးေအာင္ထူး
လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္
Principal, Federal Law Academy
ဒီဇဘၤာလ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။