Home ထိပ္တန္းသတင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ က႑ႀကီး ၄ရပ္ကို ေလာ္ခီးလာတြင္ အေခ်ာသတ္ အတည္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအတြက္ က႑ႀကီး ၄ရပ္ကို ေလာ္ခီးလာတြင္ အေခ်ာသတ္ အတည္ျပဳ

443

ဇန္န၀ါရီ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ဖားအံခ႐ိုင္၊ ေလာ္ခီးလာ(ေလး၀ါး)တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္မွ ၃၀ရက္ ေန႔အထိ ထပ္မံ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအတြက္ တင္သြင္းမည့္ က႑ႀကီး ၄ရပ္ကို အေခ်ာသတ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳလိုက္သည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖားအံၿမိဳ႕၊ သီရိဖားအံ ဟုိတယ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ဳိး သားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္ စာတမ္းမ်ားကို မူရင္း အႏွစ္သာရ မပ်က္ေစဘဲ ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ျပန္လည္ေဆြး ေႏြးၿပီး အတည္ျပဳ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုေစာလွထြန္းက ေျပာ သည္။

ပဒိုေစာလွထြန္းက “အခု ရရွိလာတဲ့ စာတမ္းေတြက အားလံုးျပည့္စံုတယ္ဆိုေပမယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေလးေတြေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆင့္လိုက္၊ အဆင့္လုိက္အျပင္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုး အသံေတြနဲ႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြ ဒီမွာပါ၀င္ေနတယ္။ အဲဒီအ တြက္ တစ္ဖက္မွာ ေက်နပ္အားရမႈရွိတယ္။ ဒီထက္ျပည့္စံုေအာင္ေတာ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဆက္ လက္ ေဆြးေႏြးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယခု ရရွိလာသည့္ အတည္ျပဳစာတမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ KNU၊ ဒီမုိကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မ ေတာ္-DKBA ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ -KNU/KNLA (PC)၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ကရင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထက္ဗမာျပည္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္မ်ား၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအျပင္ ကရင္လူမႈအ ဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကရင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကရင္တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ကရင္ကိုယ္ စားလွယ္စုစုေပါင္း ၂၉၁ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သံုးရက္တာ က်င္းပသည့္ ယင္းကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု လမ္းညႊန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ား၊ စီးပြားေရးက႑မွ ဖက္ဒရယ္စနစ္ စီးပြားေရး အေျခခံမူ မ်ား၊ လူမႈေရးက႑မွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအေျခခံမူမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ အေျခခံမူမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ပီ-ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး မန္းေက်ာ္ၿငိမ္းက “ျပည့္ျပည့္စံုစံု မဟုတ္တာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ ေလးေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳမႈေတြ၊ ပညာရွင္ေတြအျပင္ သူတို႔ရဲ႕ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈေတြနဲ႔ တင္ ထားတာဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕ေသာစာတမ္းေတြကို အခုတက္ေရာက္လာတဲ့တစ္ခ်ိဳ႕ေတာင္ လိုက္မမီတာေတြေတာင္ ရွိတယ္။ အား လံုး ၿခံဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီစာတမ္းေတြက သိပ္ၿပီးအဆင့္မနိမ့္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္”ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါက႑ႀကီး ၄ရပ္အျပင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာက႑ကိုလည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ယင္းက႑မ်ား ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ဆက္လက္ကိုင္စြဲရမည့္ စာတမ္းမ်ား အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ ပါ၀င္အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းပညာအ ေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ႏွင့္ Facilitation Team, Documentation Team မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားရွိရန္ တက္ ေရာက္လာသူမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ယခု ရရွိလာသည့္ က႑ႀကီး ၄ရပ္မွ စာတမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။