Home သတင္း စစ္တပ္၏ အက်ဳိးစီးပြား ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔ ေျမၿပဳိမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ပ်က္ျပားႏုိင္ဟု Justice For Myanmar ဆုိ

စစ္တပ္၏ အက်ဳိးစီးပြား ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔ ေျမၿပဳိမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ပ်က္ျပားႏုိင္ဟု Justice For Myanmar ဆုိ

2027

ဇူလိုင္ ၆ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည္ႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဇူလုိင္လ ၂ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဖားကန္႔ေျမၿပိဳမႈျဖစ္စဥ္ကုိ စုံးစမ္းစစ္ေဆးမည့္ အစုိးရ၏ ဖားကန္႔ ေျမၿပိဳမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးကုိ ပ်က္ျပားေစသည္ဟု Justice for Myanmar က ယေန႔ (ဇူလုိင္လ ၆ရက္)တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ကာ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

လူေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမဳိ႕နယ္၊ လုံးခင္းဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမ ၏ ေျမၿပဳိမႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည့္ အစုိးရ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဓိက ရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေနသည့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္မွ အဖြဲ႔ဝင္အေနျဖင့္ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡရွိေနသည့္အတြက္ ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း Justice for Myanmar ဆုိသည္။

၎၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ မရတနာေမာင္က “ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္အပါအဝင္ ေက်ာက္စိမ္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ အားလုံး ေကာ္မတီကေန ခ်က္ခ်င္းႏုတ္ထြက္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲ့ လုိမဟုတ္ရင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈက ယုံၾကည္ရတဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီျဖစ္ရပ္ဆုိးအတြက္ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ အသက္ေတြ စေတးၿပီး ျမန္မာ့တရားေရးစနစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ေတြကုိ ျခယ္လွယ္အျမတ္ထုတ္ေနတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္ေရးကေန အဓိက အက်ဳိးအျမတ္ရေနသူေတြ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ တစ္စိတ္တစ္ ပုိင္းေတာ့ အျပစ္တင္ရလိမ့္မယ္”ဟု ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္သည္ စစ္တပ္၏ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ စီး ပြားေရး ဦးပုိင္လီမီတက္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း အစုရွယ္ယာ အမ်ားဆုံး ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သ လုိ ဖားကန္႔ေဒသအပါအဝင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရ ရွိေနသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI)၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာအရ အဓိက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္ ကုမၸဏီ၏ လက္ေဝခံ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myanmar Imperial Jade ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေက်ာက္စိမ္းလုိင္စင္ ၃၉၇ ခု ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး လုိင္စင္အေရအတြက္ အမ်ားဆုံးပုိင္ဆုိင္ထားသလုိ အဆုိပါ လုိင္စင္အားလုံးသည္ လည္း ဖားကန္႔ ေဒသအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ကြက္လုိင္စင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္သည္ Myanmar Imperial Jade ကုမၸဏီမွတဆင့္ အျခားေသာ ေက်ာက္စိမ္း ကုမၸဏီခြဲမ်ားႏွင့္ KBZ Group အပါအဝင္ ခရိုနီမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္လုိင္စင္မ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့သလုိ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) အာဏာလႊဲယူျခင္းမတုိင္ခင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္စိမ္း လုိင္စင္ ၃၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ထပ္ေက်ာက္စိမ္းလုိင္စင္ ၆၁ ခုကုိ Myanmar Imperial Jade ကုမၸဏီကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း (EITI)၏ အစီရင္ခံစာကုိ ကုိးကား၍ Justice for Myanmar က ဆက္လက္ေထာက္ျပေျပာဆုိထားသည္။

မရတနာေမာင္က “ဖားကန္႔ ေျမၿပဳိမႈ ျဖစ္ရပ္ဆုိးက ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအပါအဝင္ အျမတ္အစြန္း ႀကီးတဲ့ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အစစ္အေဆးမရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ စစ္တပ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ခရုိနီ ေတြ နဲ႔ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အမည္ခံ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ မေအာင္ျမင္မႈကုိလည္း ပုိၿပီးသက္ေသ ခံေနပါ တယ္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑က NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစုိးရ ေအာက္မွာ အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ က႑ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေထာက္ ျပေျပာဆုိထား သည္။

ထုိ႔အျပင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံး၏ ပုဂၢလိက ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ေၾကညာေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္စပ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ေကာ္မတီမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္အျပင္ ယုံ ၾကည္ထုိက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း Justice for Myanmar မွ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ဇူလုိင္လ ၂ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမၿပဳိမႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသည့္ အလုပ္သမား ၂၀၀ နီးပါး ထိခုိက္ေသဆုံးသြားခဲ့ရၿပီး ၎ကိစၥကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။ ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ႏွစ္ဦးတုိ႔ ပါဝင္သည္။

Justice for Myanmar အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရရွိေစေရးအတြက္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေနသည့္ အမည္မေဖာ္လုိေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိက ေရစီႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွးရႈ၍ စစ္တပ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ရပ္ဆုိင္း ရန္ ေတာင္းဆုိေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။