ေခတ္ကာလ လူမႈဘဝ ပုံရိပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္သည့္ “လူထုအမွတ္သညာပြဲေတာ္”ဖားအံတြင္ စတင္က်င္းပ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေဒသတစ္ခုအတြင္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လူမႈဘ၀ မ်ားကို ပံုရပ္မ်ားအျဖစ္ ထင္ဟပ္ေစမည့္ “လူထုအမွတ္သညာပြဲေတာ္ ” အမည္ေပးထားသည့္ အႏုပညာႏွင့္ အမွတ္သညာပြဲေတာ္ကို ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ဇြဲကပင္ခန္းမတြင္ စတင္ဖြဲ႔လွစ္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် က်င္းပျခင္းမရွိဘူးသည့္ ယခုလူထုသညာပြဲေတာ္ကို HELVETAS Myan mar ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ Pansodan Galleryႏွင့္ Garman Federal Foreign Office တို႔၏ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုး မႈမ်ားျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။ လူထုအမွတ္သညာပြဲေတာ္ က်င္းပရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဆာင္စီစဥ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိခန္႔ေဇာ္ေအာင္ က “ က်ေနာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ျပသျခင္းျဖစ္ပါ … Continue reading ေခတ္ကာလ လူမႈဘဝ ပုံရိပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္သည့္ “လူထုအမွတ္သညာပြဲေတာ္”ဖားအံတြင္ စတင္က်င္းပ