Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ႏွစ္ကူးလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မေျပာင္းလဲ

ႏွစ္ကူးလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မေျပာင္းလဲ

2316
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏုိ၀င္ဘာလကတည္းက ပစ္ခတ္သံမ်ား ဆူညံခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ေၾကာမွ တုိက္ပြဲ ႀကီးငယ္မ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာသုိ႕ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာၿပီး လကုန္ရက္တုိင္ ဆက္လက္ ဆူညံေနခဲ့သည္။ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဖလူး၊ ေ၀ၚေလ စသည့္နယ္ေျမတ၀ုိက္တြင္ နအဖ စစ္တပ္ကတစ္ဖက္ ဒီေကဘီေအ၊ ေက်ာင္းသားတပ္မတာ္(ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္) ႏွင့္ ေကအဲန္ယူတပ္မ်ားကတစ္ဖက္ ရင္ဆုိင္၍တဖုံ၊ ေျပာက္က်ားျဖစ္၍တမ်ဳိး တုိက္ပြဲမ်ား ရက္ျခားကာ မျပတ္တမ္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၎အျပင္ ေကအဲန္ယူ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္မွ မာနယ္ပေလာဂြင္တြင္မူ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေကအဲန္ယူႏွင့္ နအဖ စစ္တပ္တုိ႕ ေျပာက္က်ားတုိက္ပြဲမ်ား ေန႕စဥ္နီးပါး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းခဲ့သလုိ လက္ရွိမွာလည္း ေျဖရွင္းလုိျခင္း မရွိသည့္ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လက္နက္ကုိင္ေနရသလုိ လူထုမွာလည္း ႀကိမ္မီးအုံးသည့္ ဗမာျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ေျမဇာပင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ရဲေဘာ္မ်ား က်ဆုံးထိခုိက္ျခင္း၊ ေဒသခံလူထုအား အထမ္းသမား၊ မုိင္းရွင္းကိရိယာအျဖစ္ စစ္ပြဲ၏သားေကာင္မ်ားပမာ အသံုးျပဳခံေနရျခင္းမ်ား သည္လည္း ျပည္တြင္းစစ္၏ ေျမဇာပင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ လူထုကုိ ရင္ႏွစ္သားသဖြယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ထက္ ၎တုိ႕အာဏာ သက္ဆုိးရွည္မည့္ မဟုတ္မမွန္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မရရေအာင္ က်င္းပၿပီးစီး အႏုိင္ပုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားကုိ စစ္ပြဲသ႑ာန္ ဖန္တီးလာခဲ့ျပန္သည္။ ထုိ႕အျပင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျခေသၤ့တံဆိပ္တပ္ ျပည္ေထာင္ စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက မတရား အႏုိင္ယူခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းေနာက္ ၃လအတြင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚယူက်င္းပသြားမည္ဟုလည္း ဆုိျပန္သည္။

စစ္အုပ္စုသည္ လက္ဖမုိးျပကာ လက္ဖ၀ါးျဖင့္ ရုိက္ခ်ေနသကဲ့သုိ႕ တစ္ဖက္က အရပ္သား အစုိးရ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းျဖင့္ ရုပ္ျပကာ တစ္ဖက္မွလည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အျပတ္ေခ်မႈန္းပစ္ရန္အတြက္ လက္နက္ခဲယမ္း၊ တပ္ရိကၡာ အျပည့္အ စုံပါသည့္ စစ္တပ္အင္အားမ်ားကုိ နယ္စပ္ဘက္ကုိ ပုိ႕ေဆာင္ကာ စစ္ေရးအခင္းအက်င္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိေနသည္။

ထုိ႕အျပင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လက္မခံသူမ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္အ ျဖစ္ လက္မခံသူမ်ားကုိ ေတာနီးခ်ဳပ္စပ္တြင္ ၾကက္၊ ငွက္သဖြယ္ လြယ္လင့္တကူ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးကုိ အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းလုိေၾကာင္း သရုပ္ျပလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႕မ်က္ေမွာက္ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရသည့္ ဗမာ့ ႏုိင္ငံေရးကုိ ၾကည့္၍ သေဘာေပါက္ႏုိင္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္လုံးလုံး ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ အလီလီ ကုန္ဆုံးလာခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းခဲ့ သည့္ အဆက္ဆက္ေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆုိးႀကီးကုိ ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ ဖက္တြယ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ခါနီး က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မွာ ႏွစ္သစ္တြင္ လူထုအ က်ဳိးလုိလားသည့္ အရပ္သားအစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း ရွိမည္မဟုတ္။ မေျပာင္းလဲသည့္ စစ္တပ္ေနာက္ခံ ဟန္ျပအရပ္သားအစုိးရသာ ေပၚထြန္း လာမည့္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ေသြးေႏွာ၊ ေျမလွန္စနစ္ျဖင့္ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ေနသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ အပါအ၀င္ နအဖ စစ္အုပ္စုကုိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား စသည့္ တုိင္းရင္းသား လူလုတစ္ရပ္လုံးကလည္း စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျဖင့္ အဖက္ဖက္က ေျပာင္းလဲေျမလွန္ပစ္ရန္မွ တစ္ပါး အျခားနည္းလမ္း မရွိေတာ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္သစ္စကားပါးလုိက္ရေပသည္။