လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 82 in ‘လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္’

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္

April 21, 2010;

ေစာဒုိ႔ထူး ၂၇ႏွစ္ ၀ါသနာ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ပညာ ၁၀တန္း က်ေနာ္က ႏုိ႔တေကာ(ၾကာအင္း)ၿမဳိ႕နယ္၊ တေအးေစးေက်းရြာမွာ ေနပါတယ္။ မိဘေတြက ရြာမွာ ေတာင္ယာလယ္ယာနဲ႔ အသက္ေမြးၾကတယ္... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္

April 5, 2010;

ေစာေဂ်ာရစ္ ၂၀ႏွစ္ ၀ါသနာ ေဆး ပညာအရည္အခ်င္း ဆယ္တန္း က်ေနာ္က နယ္စပ္ရြာျဖစ္တဲ့ ေပးကင္းဒဲရြာမွာ ေနပါတယ္။ ရြာက အိမ္ေျခေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ရွိ တယ္။ ေမာင္ႏွမ (ရ)ေယာက္မွာ က်ေနာ... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္

April 5, 2010;

ေစာဂ်ဳိးေလး             ၂၀ႏွစ္ ၀ါသနာ                  စကားျပန္ ပညာအရည္အခ်င္း     ဆယ္တန္းေအာင္ က်ေနာ့္လည္း ဖာပြန္ခ႐ုိင္ ေပးကင္းဒဲရြာ ဇာတိပါပဲ။ ေမာင္ႏွမေလးေယာက္မွာ တတိယ ေျ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

February 21, 2010;

ေနာ္ဇင္မင္းထက္ – ၂၂ႏွစ္ ပညာ – ဆယ္တန္းေအာင္ ၀ါသနာ – ႏိုင္ငံေရး က်မက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာကပါ။ လက္ရွိမွာ က်မတို႔ မိဘေတြနဲ႔ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွာေန... Read more ►

ေတာ္လွန္ေရးသစၥာသည္သာ

January 15, 2010;

ညီငယ္တို႕ေရ……… “ျပည္တြင္းစစ္ အလိုမရွိ” ကမၻာသိေရး အစဥ္ေတြးကာ ေၾကြးေၾကာ္ခ်ျပခဲ့ေသာ္ျငား အာဏာပါးဝေနသူ အုပ္စိုးသူ မဟာရူးေတြေၾကာင့္ ဆူးေညွာင့္ေတြေက်ာ္ျဖတ္ ငါ..လက္န... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္

January 7, 2010;

ေစာသန္းေအာင္ -၂၃ႏွစ္ ၀ါသနာ -တိုက္ခိုက္ေရး ပညာ -အထက္တန္းလြန္ ဇာတိ -ဖာပြန္ခ႐ုိင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ၀ါးေက်းရြာ က်ေနာ္က ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ၀ါးေက်းရြာ ဇာတ... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္ (ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၉)

October 26, 2009;

ေစာဖိုးထူး ၁၉ႏွစ္ ၀ါသနာ ႏိုင္ငံေရး ပညာေရး အထက္တန္းေအာင္ က်ေနာ္ရဲ႕ဇာတိက ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိုးၿမိဳ႕နယ္၊ ႏို႔လားေက်းရြာကပါ။ ေမာင္ႏွမ (၃)ေယာက္ထ... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္ (ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၉)

October 26, 2009;

ေစာေရးနယာ ၂၃ႏွစ္ ၀ါသနာ ႏိုင္ငံေရး ပညာေရး အထက္တန္းလြန္ေက်ာင္း က်ေနာ့္ဇာတိက ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စီဂဲဒဲေက်းရြာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ က်ေနာ့္တို႔မိ... Read more ►

အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕၏ အျမင္သေဘာထား

October 6, 2009;

ခြန္ထြန္းျမင့္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)သထံုမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အပစ္ရပ္ခ်ိ္န္ကာလကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔က ခင္ဗ်ားတို႔နယ္ေတြမွာ စီးပြားေ... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏စကားလက္ေဆာင္ (ဇြန္လုိင္ -၂၀၀၉)

August 2, 2009;

အမည္ – ေစာေထာင္းေထာ့စူ ၂၃ႏွစ္ ပညာအရည္အခ်င္း – အထက္တန္းလြန္အဆင့္ ေနရပ္ – ဖားျပေက်းရြာ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်ေနာ္က ေမာင္ႏွမ ၄ ေယာက္မွာ ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္... Read more ►