လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 79 in ‘လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္’

လူငယ္စကားလက္ေဆာင္

January 30, 2014;

ေနာ္ကလယ္စုိး ၁၈ႏွစ္ ၀ါသနာ ႏိုင္ငံေရး ပညာအရည္အခ်င္း ဆယ္တန္းလြန္ေက်ာင္း (Post Ten) က်မမွာ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္စလုံး ျဖစ္တယ္။ က်မကေတာ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

January 9, 2014;

ေနာ္လွေအး ၂၀ႏွစ္ ပညာအရည္အခ်င္း ဆယ္တန္းေအာင္ ၀ါသနာ ေဆးဆရာမ က်မဇာတိက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကြီးေလးသေ၀ါဖ်ာရြာပါ။ အမိုးက ေနာ္မေအာင္၊ အပါးက ေစာရင္စိုးတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ေမ... Read more ►

လူငယ္စကားလက္ေဆာင္

December 16, 2013;

ေစာေစးသီထူး ၂၀ႏွစ္ ၀ါသနာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဂီတ ပညာအရည္အခ်င္း ဆယ္တန္း က်ေနာ္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေဘာဂလိႀကီး ေက်းရြာဇာတိပါ။ အေဖ ေစာဒါးဒါးနဲ႔ အေမက ေနာ္ဖါ့လိ... Read more ►

လူငယ္စကားလက္ေဆာင္

November 26, 2013;

ေနာ္ဂ်ဴးလီယာ ၂၄ႏွစ္ ၀ါသနာ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ပညာအရည္အခ်င္း B.Sc-သတၱေဗဒ (ေတာင္ငူအေ၀းသင္ တကၠသိုလ္) က်မကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ဇာတိပါ။ အေဖက ေစာလူးလူ၊ အေမကေတာ့ ... Read more ►

ေစာေအာင္ေက်ာ္သူ၏ စကားလက္ေဆာင္

October 18, 2013;

ေစာေအာင္ေက်ာ္သူ ၃၀ႏွစ္ ၀ါသနာ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ ပညာအရည္အခ်င္း အႏုပညာသင္တန္းေက်ာင္း (state school of fine art Y.G.N) က်ေနာ္က ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းကုန္းေက်းရြာ ဇာတိပါ။ မိဘေတြ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

September 16, 2013;

ေစာဂ်ဳိးကတ္ ၂၆ ႏွစ္ ၀ါသနာ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ပညာ AGTI(E.P)၊ B.Tech ထား၀ယ္နည္းပညာတကၠသိုလ္(ပထမႏွစ္) က်ေနာ္က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ခြဲက ေျမးခံေဘာ္ရ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

August 27, 2013;

ေစာေဒးဗစ္ဂ်ဲ ၂၄ႏွစ္ ၀ါသနာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ပညာ ဆယ္တန္းေအာင္ က်ေနာ္က တနသၤာရီတိုင္း ပုေလာၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ပါတယ္။ အေဖအေမကေတာ့ ေစာေဒးဗစ္၊ ေနာ္ဂ်ဲလ္ေမျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏စကားလက္ေဆာင္

June 24, 2013;

ေနာ္စင္သီယာ၀င္း ၂၆ႏွစ္ ၀ါသနာ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ ပညာ BA (ျမန္မာစာ) ဘြဲ႔ရ က်မက မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးျပန္ကုန္းရြာကပါ။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

June 11, 2013;

စ၀ီလ်ံအိုင္ဆူး – ၁၉ႏွစ္ ၀ါသနာ – ဘာလံုးကစားျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း က်ေနာ္က ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ေက်... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

June 4, 2013;

ေစာေလးထူး ၂၄ ႏွစ္ ၀ါသနာ ႏိုင္ငံေရး ပညာ ဆယ္တန္းေအာင္ က်ေနာ္ကေတာ့ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သယီးခါ့ေက်းရြာကပါ။ အေဖက ဦးမႏႈးရယ္၊ အေမကေတာ့ ေဒၚမာလာ၀င္း ပါ။ ေ... Read more ►