လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 72 in ‘လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္’

လူငယ္မ်ား၏စကားလက္ေဆာင္

June 24, 2013;

ေနာ္စင္သီယာ၀င္း ၂၆ႏွစ္ ၀ါသနာ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ ပညာ BA (ျမန္မာစာ) ဘြဲ႔ရ က်မက မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါးျပန္ကုန္းရြာကပါ။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

June 11, 2013;

စ၀ီလ်ံအိုင္ဆူး – ၁၉ႏွစ္ ၀ါသနာ – ဘာလံုးကစားျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္း က်ေနာ္က ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ေက်... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

June 4, 2013;

ေစာေလးထူး ၂၄ ႏွစ္ ၀ါသနာ ႏိုင္ငံေရး ပညာ ဆယ္တန္းေအာင္ က်ေနာ္ကေတာ့ ေတာင္ငူခ႐ုိင္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သယီးခါ့ေက်းရြာကပါ။ အေဖက ဦးမႏႈးရယ္၊ အေမကေတာ့ ေဒၚမာလာ၀င္း ပါ။ ေ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

May 1, 2013;

ေစာစြီးေနစိုး ၃၀ႏွစ္ ၀ါသနာ တိုက္ခိုက္ေရး ပညာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘြဲ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ေတာထဲမွာ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ရင္း ႀကီးျပင္းလာခဲ့တယ္။ အေမက ေဆးဆရာမ၊ အေဖ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

March 26, 2013;

ေနာ္ေဒါကဲ့စ္ – ၃၁ႏွစ္ ၀ါသနာ – ေဆးပညာ ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းေအာင္ က်မဟာ ကရင္ျပည္နယ္၊ KNU တပ္မဟာ(၇)ေဒ သ ေတာထဲမွာပဲ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာ ... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္

January 30, 2013;

ေစာမီလ်ံ – ၂၆ႏွစ္ ၀ါသနာ – သီခ်င္းဆို၊ သီခ်င္းေရး၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ ပညာအရည္အခ်င္း – ၁၀တန္း က်ေနာ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ကပါ။ ညီအစ္ကို ၂ေယာက... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္

December 9, 2012;

ေစာေဒးျဖဴ ၂၅ႏွစ္ ပညာအရည္အခ်င္း ဆယ္တန္းေအာင္ ၀ါသနာ ႏိုင္ငံေရး က်ေနာ္က ကယားျပည္နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္က ကသို႔ခီးရြာသား ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးကေတာ့ ကရင္လူမ်ဳိး၊ ပကူး... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

October 28, 2012;

ေစာဆာေလာလား ၂၄ႏွစ္ ၀ါသနာ လူမႈေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ပညာ ဆယ္တန္းေအာင္ က်ေနာ္က တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္-ထားဝယ္ ထူးဖစ္ပေလာေက်းရြာ ဇာတိပါ။ အေဖက ဆက္သြယ္ေရးတပ္မွ ေတာ္လွန္ေရးသ ... Read more ►

လူငယ္မ်ားရဲ႕ စကားလက္ေဆာင္

October 3, 2012;

ေနာ္မဏိစႏၵာ ၂၅ႏွစ္ ၀ါသနာ လူမႈေရးနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး ပညာ ဆယ္တန္းေအာင္ က်မက ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ထီးသေဒါ့ထာ့(ပုဇြန္ေျမာင္း)ရြာဇာတိပါ။ မိဘေတြက လယ္သမားေတြပါပဲ။ တိ... Read more ►

လူငယ္မ်ား၏ စကားလက္ေဆာင္

August 24, 2012;

ေစာခ်ာ့ဒို႔၀ါး – ၂၅ႏွစ္ ပညာအရည္အခ်င္း – ဆယ္တန္းလြန္ေက်ာင္း (Post Ten) ၀ါသနာ – ႏိုင္ငံေရး က်ေနာ္က ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြီးတမာ့(မိေခ်ာင္း၀င္း)ရြာမွာ ေနပါတယ္။ ေမာင္ႏွမ၄ ေယ... Read more ►