လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 142 in ‘ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း’

အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕၏ အျမင္သေဘာထား

October 6, 2009;

ခြန္ထြန္းျမင့္(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)သထံုမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) တိုင္းရင္းသားေတြဟာ အပစ္ရပ္ခ်ိ္န္ကာလကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔က ခင္ဗ်ားတို႔နယ္ေတြမွာ စီးပြားေ... Read more ►

ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ့သတင္း(ဘီအဲန္အိုင္) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတာ၀န္ခံ ႏိုင္ကေဆာ့မြန္ႏွင့္ ကရင္သတင္းစဥ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

August 2, 2009;

ေမး – ဘီအဲန္အုိင္ဟာ ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့တာ (၆)ႏွစ္ခြဲရွိၿပီဆိုေတာ့ ဒီကာလအေတာအတြင္းမွာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ အေနအထားအရ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသလဲ၊ ေျဖ – ဒီက်ေနာ္တုိ႕ ဘီ... Read more ►