လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 154 in ‘ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း’

အင္တာဗ်ဴးက႑

June 10, 2013;

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ထို႔ေကာ္ကိုးေဒသတြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ရက္ေန႔က ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးရွိ ကရ... Read more ►

မတ္လ ၂၉-၃၀ရက္မ်ား၌ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကရင့္ေရးရာ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာ သည့္ ေနာ္အုန္းလွ ႏွင့္ ေတြ႔ ဆုံေမးျမန္းျခင္း

April 9, 2013;

ဧၿပီလ ၈ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ (ေကအုိင္စီ) ေမး။ အခုႏွစ္ရက္တာ က်င္းပမယ့္ ကရင္ေရးရာ အစည္းအေ၀းမွာ တက္ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အေနာရဲ႕ နာမည္နဲ႔ လႈပ္ရွားတာ၀န္ယူမႈ အပိုင္းေလးကို ေျပ... Read more ►

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး -KNU ေန႔ႏွင့္ ကရင့္အမ်ဳိးသားေန႔ ျဖစ္ေပၚ လာပံု ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ပဒိုေစာသမိန္ထြန္းအား ေကအိုင္စီ မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

February 28, 2013;

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ေကအိုင္စီ – ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ရက္ေန႔က ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး-KNU ေန႔ဆိုေတာ့ KNU စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံုကို ေျပာျပ ေပးပါလား။ – KNU ေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပံုအေနနဲ႔ ... Read more ►

KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းႏွင့္ ကရင္သတင္းဌာန (ေကအိုင္စီ) ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္

January 7, 2013;

KIC – ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အၿပီးေနာက္ပိုင္း ေကအဲန္ယူရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ေျပာျပေပးပါလား။ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း – စည္း... Read more ►

ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံးမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ေနာ္တာမလာေစာႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္

December 18, 2012;

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈၊ ၂၀၁၂။ နန္းသူးေလ(ေကအိုင္စီ) KIC- ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔က က်ေရာက္ တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာ္တာမလာ ေစာအေန န... Read more ►

“သူ႔ဘက္ကလည္း မွ်တ၊ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း မွ်တရမယ္”လို႔ဆိုတဲ့ ေနာ္အုန္းလွ ရဲ႕ ေကအဲန္ယူအေပၚအျမင္

November 1, 2012;

ႏိုဝင္ဘာ ၁ရက္၊ ၂၀၁၂။ (ေကအိုင္စီ) ေမး – လက္ရိွ ေကအဲန္ယူမွာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လို႐ိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ မလဲ။ (more…) ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကရင့္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္

September 29, 2012;

ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္... Read more ►

ပဒို ေစာသမိန္ထြန္းႏွင့္ ေတြဆံုေမးျမန္းျခင္း

August 23, 2012;

ကရင္အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးဌာန ဒုတာ၀န္ခံ ပဒိုေစာသမိန္ထြန္း အား ေကအိုင္စီမွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါ... Read more ►

Children Development Center-CDC ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး မန္းေရႊႏွင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

July 26, 2012;

ဘ႑ာေငြေလ်ာ့ေသာ္လည္း ေ၀ဒနာသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ မေလ်ာ့သည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ လက္ရွိ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္သတင္းဌာနမွ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ ဦ... Read more ►

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္

January 24, 2012;

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဇြဲကပင္ေဟာ္တယ္ခမ္းမ၌ ျမန္မာအစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔က အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရး သေဘာတူညီမ... Read more ►