လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 965 in ‘ထိပ္တန္းသတင္း’

၂၀၁၁ခုႏွစ္ပဒိုမန္းရွာ လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္ဆုေစာထူးထူး အယ္အားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္

March 3, 2012;

မတ္လ ၃ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းေဖာ့ေဂ (ေကအုိင္စီ) ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြက္ ပဒိုမန္းရွာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆုကို ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Free Burma Ranger- FBR အဖြဲ႕၀င္ ေစာထူးထူးအယ္ အား မတ္လ ၁ရက္ေ... Read more ►

စစ္ပြဲမ်ားရပ္ရန္၊ တန္းတူညီမွ်ေရး ရွိရန္ ကြင္တားနားကို တိုင္းရင္းသားမ်ား တင္ျပမည္

February 2, 2012;

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ရက္၊ ၂၀၁၂။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ) ျမန္မာႏိုင္ငံဆို္င္ရာ ကုလသမဂ လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ အိုေဟးကြင္တားနား ႏွင့္ေသာၾကာေန႔တြင္ေတြ... Read more ►

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္

January 24, 2012;

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဇြဲကပင္ေဟာ္တယ္ခမ္းမ၌ ျမန္မာအစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔က အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရး သေဘာတူညီမ... Read more ►

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

January 23, 2012;

ဇန္န၀ါရီ ၂၃ရက္။ ၂၀၁၂။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမႉး(၂) ခြန္းဘီဒူးႏွင့္ ကရင္သတင္... Read more ►

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ေက်ာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာ

January 13, 2012;

ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ) မန္မာအစိုးရ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ(၁) ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၆၅၁ဦးအား လြတ... Read more ►

ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္ ထိုးၿပီးႏိုင္ငံေရးကို ေဆြးေႏြးသြား မည္ဟု KNU ေျပာဆို

January 13, 2012;

ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၂။ (ေကအုိင္စီ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ဟိုတယ္တြင္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည... Read more ►

၉ႏုိင္ငံမွ ကရင္မ်ား KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

January 12, 2012;

ဇန္န၀ါရီ ၁၂ရက္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ယေန႔ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြး... Read more ►

ပါတီ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ဖလံု- စေ၀ၚမွ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္

January 4, 2012;

ဇန္န၀ါရီ ၄ရက္၊ ၂၀၁၂။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ) ဖလံု- စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP)အေနျဖင့္ ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္ကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရ... Read more ►

ႏိုင္ငံေရးတရား၀င္လုပ္ေဆာင္ ရန္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္

January 3, 2012;

ဇန္န၀ါရီလ ၃ရက္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ) ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာသည္ ႏိုင္ငံေရးကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဆက္ လက္ လုပ္ကိုင္သြားႏုိင္ရန... Read more ►

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရး အတြက္အႀကံျပဳၾကရန္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားအား KNU ဖိတ္ေခၚ

December 26, 2011;

ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ရက္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တရား၀င္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္... Read more ►