လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 981 in ‘ထိပ္တန္းသတင္း’

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကရန္ UNFC ႏွင့္ NCUB သေဘာထားထုတ္ျပန္

November 7, 2012;

ႏို၀င္ဘာလ ၁ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆ... Read more ►

ေခါင္းေဆာင္တြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈ သင္ပုန္းေခ်လိုက္ေၾကာင္း KNU ထုတ္ျပန္ေျပာဆို

October 27, 2012;

ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ) အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈကို ေရွး႐ႈ၍ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ... Read more ►

ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားလက္မွတ္ မရွိသူမ်ား ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းေတာ့မည္

October 23, 2012;

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၂၊ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ) ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားလက္မွတ္ မရွိ သူမ်ား ယခုႏွစ္ကုန... Read more ►

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသး

September 26, 2012;

စက္တင္ဘာလ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ) ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIA တို႔အၾကား တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ အဆမတန္ ... Read more ►

အစိုးရ စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ခုခံရန္ SSA ေတာင္ပိုင္း အသင့္ျပင္

September 14, 2012;

စက္တင္ဘာလ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ) ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ား၏ စစ္ေရးထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လာမည့္အေရးကို ျပန္လည္ခုခံသြားရန္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပ... Read more ►

တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲခရီးစဥ္ KNU သတင္းထုတ္ျပန္

September 5, 2012;

စက္တင္ဘာလ ၅ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ) ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ဇြဲကပင္ဟိုတယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္မွ ... Read more ►

တတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ လူထုဘ၀ အာမခံခ်က္ကိုသာ KNU အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္

August 22, 2012;

ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ) ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအဲန္ယူ)က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ မၾကာမီ ေတြ႔ဆံုမည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္ျပ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုသာ အစိုးရမွ ေစာင္းေပးေဆြးေႏြးဟု KNU ဥကၠဌ သံုးသပ္

August 8, 2012;

ၾသဂုတ္လ ၈ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအုိင္စီ) ျမန္မာအစိုးရသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ စီးပြားေရးဖြ... Read more ►

ေသြးစည္းခိုင္မာေရးအတြက္ အဆင့္ ၄ဆင့္ပါ လမ္းျပေျမပံု KKO ထုတ္ျပန္

July 30, 2012;

ဇူလိုင္လ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ကရင္သတင္းဌာန) အမ်ဳိးသားေသြးစည္းခိုင္မာေရးကို ေရွး႐ႈ၍ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူလူထု သ... Read more ►

ႏိုင္ငံေရးကို စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု UNFC ဆံုးျဖတ္

July 20, 2012;

ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းယဥ္ (ေကအိုင္စီ) အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို တဖြဲ႔ခ်င္းစီ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ... Read more ►