လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 993 in ‘ထိပ္တန္းသတင္း’

DKBA တပ္မေတာ္ကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းမည္ဟု ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳဳပ္ ေစာမုိေရွးေျပာ

March 20, 2016;

မတ္ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)ကို လက္ရွိ လစ္လပ္ေနေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္အျပင္ အဖဲြ႔ကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖဲ... Read more ►

မိကရင္ေတာင္ တန္ ၅၀၀၀ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ အႀကိဳညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး

March 19, 2016;

မတ္ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ ဗဟိုအႀကံေပးႏွင့္ က... Read more ►

ကရင္လိုက္ေခြါင္ေကာ္စာေပ အသစ္တစ္မ်ဳိးကို မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္

March 8, 2016;

မတ္ ၈ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္အမ်ဳိးသား ဘာသာစကားအားလံုး အသံထြက္ႏိုင္သည့္ လိုက္ေခြါင္ေကာ္စာ ပိဋကတ္စာေပ အမည္ရွိ စာေပအသစ္တစ္မ်ဳိးကို လိုက္ေခြါင္ေကာ္စာ ... Read more ►

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ရန္ ဂ်ပန္နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား သေဘာတူ

March 4, 2016;

မတ္ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ေရးအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္(၁)ကို ပထမအႀကိမ္ျဖင္... Read more ►

ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅ ခု ပူးေပါင္းေရး KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာဆို

March 2, 2016;

မတ္ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) လက္ေအာက္္ခံ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီက ကရင္ႏိ... Read more ►

ကြန္ရက္အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္သြားရန္ KSCN ဆံုးျဖတ္

February 20, 2016;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း(CBO)မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း(CSO)မ်ား အတူတကြ လုပ္ငန္းပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္... Read more ►

ဒုကၡသည္အေရး အေလးေပးရန္ အစိုးရသစ္ကို ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ ေတာင္းဆို

February 19, 2016;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္အေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မယ... Read more ►

ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းမည္ဟု KNU ေျပာ

February 17, 2016;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္၊၂၀၁၆ ခုနွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း KNU နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္... Read more ►

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ေပးရန္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံ၌ ေတာင္းဆို

February 16, 2016;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေ၀ၿဖိဳးဇာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ကို အသစ္တက္လာမည့္ အမ်ိဳ... Read more ►

ႏွစ္သစ္တြင္ အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူခြင့္မ်ားျပည့္၀ေရး ႀကိဳးစားၾကရန္ ကရင္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာဆို

January 10, 2016;

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား လိုလားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိေသးသည့္အေပၚ ႏွစ္သစ္မွစ၍ တက္ညီ လက္ညီ ႀ... Read more ►