လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 989 in ‘ထိပ္တန္းသတင္း’

ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅ ခု ပူးေပါင္းေရး KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာဆို

March 2, 2016;

မတ္ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) လက္ေအာက္္ခံ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီက ကရင္ႏိ... Read more ►

ကြန္ရက္အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္သြားရန္ KSCN ဆံုးျဖတ္

February 20, 2016;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း(CBO)မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း(CSO)မ်ား အတူတကြ လုပ္ငန္းပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္... Read more ►

ဒုကၡသည္အေရး အေလးေပးရန္ အစိုးရသစ္ကို ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ ေတာင္းဆို

February 19, 2016;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္အေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မယ... Read more ►

ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းမည္ဟု KNU ေျပာ

February 17, 2016;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္၊၂၀၁၆ ခုနွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း KNU နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္... Read more ►

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ေပးရန္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံ၌ ေတာင္းဆို

February 16, 2016;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေ၀ၿဖိဳးဇာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ကို အသစ္တက္လာမည့္ အမ်ိဳ... Read more ►

ႏွစ္သစ္တြင္ အမ်ဳိးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူခြင့္မ်ားျပည့္၀ေရး ႀကိဳးစားၾကရန္ ကရင္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာဆို

January 10, 2016;

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား လိုလားေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိေသးသည့္အေပၚ ႏွစ္သစ္မွစ၍ တက္ညီ လက္ညီ ႀ... Read more ►

ေကာက္သစ္စားရင္း ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အတူတကြ ရွာေဖြၾကရန္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း

January 10, 2016;

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည့္ ေကာက္သစ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္း မွ်ေ၀စား ... Read more ►

လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ား ဖမ္းဆီးမည့္ကိစၥ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ဦး စာတင္

January 7, 2016;

ဇန္န၀ါရီ ၆ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေစာညႊန္႔ေသာင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသြားမည့္ ကိစၥအေပၚ ဆိုင္းငံ့ထားေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ဦးတို႔က ျပည္နယ္... Read more ►

(၁၆)ႀကိမ္တိုင္ေျမာက္ အရိယာဘာသာ၀င္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ဖလံု၀ဲရွာႏွစ္သစ္ကူးပြဲ က်င္းပ

December 5, 2015;

ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ အရိယာဘာသာ၀င္ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုကသာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၁၆)ႀကိမ္ ေျမာက္ ဖလုံ၀ဲရွာႏွစ... Read more ►

ထုိင္းႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး႒ာန၀န္ႀကီး နယ္စပ္က်န္းမာေရးအတြက္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း သြားေရာက္ေလ့လာ

December 3, 2015;

ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ (ေကအုိင္စီ) ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ က်န္းမာေရး႒ာန၀န္ႀကီး ေဒါက္တာပီယပ္စကြန္ စကုိစတ္တရားထြန္ (Dr. Piyasakon Sakolsattayatorn) ဦး ေဆာင္ေသာ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕သည္ ထုိင္း-ျ... Read more ►