လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 317 in ‘ေဆာင္းပါး’

ကာခ်ဳပ္၏ သူရဲေကာင္းေလာ ဒီမုိကေရစီျပည္သူ႔ သူရဲေကာင္းေလာ

January 8, 2014;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၇ရက္) (၁) “သူရဲေကာင္း” ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၌ “သူရဲေကာင္း” ဆုိသည္မွာ အုပ္စုိးသူဘုရင္မင္းျမတ္၏ အက်ဳိးသစၥာရွိစြာ သယ္ပုိ... Read more ►

အိမ္ျပန္ခ်င္လ်က္ အျပန္ခက္ေန

January 3, 2014;

ေခါင္ဆူလိုင့္ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၁ ဧၿပီ ၁ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဗမာျပည္ဟာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင... Read more ►

မဲျပာပုဆုိး ခ်ဳပ္႐ုိးမတင္ေစခ်င္

December 28, 2013;

(စကုိင့္မီး) အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း (၁၇/၁)ပုဒ္မ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒနဲ႔ အဖမ္းအဆီးခံရသူမ်ားမွာ ကခ်င္ေဒသမွ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း... Read more ►

ျပည္သူ႔အားကိုယူၿပီး အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဆုိလွ်င္ျဖင့္

December 20, 2013;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္) မၾကာခင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ကုန္ဆံုး၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိပါေတာ့မည္။ ယခုလို စပ္ကူးမတ္ကူးကာလအတြင္း “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆ... Read more ►

လက္ေတြ႔က်ၿပီး တန္းတူရည္တူ၊ ေသြး႐ုိးသား႐ိုး၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကရန္

December 11, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ “တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး”သည္ အလွမ္းေဝးလ်က္ရွိ၏။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ“ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံ ထားသည့္ “၄ပြင့္ဆုိ... Read more ►

သမၼတ လက္စြဲေတာ္႐ုပ္ေသး ဝန္ႀကီးတစ္ပါး ခန္႔အပ္ေရး “ဥပေဒၾကမ္း”

November 20, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)(၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ရက္)) ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ရက္၊ အစုိးရပုိင္သတင္းစာတြင္ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” (ေလ့... Read more ►

ဘယ္ခရီး ဘယ္ထီးေဆာင္းမလဲ – ဘယ္အရပ္ ဘယ္ဖိနပ္စီးမလဲ

November 12, 2013;

(စကုိင္းမီး) ကမၻာဦးလူသားမ်ားသည္ အေၾကာက္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚၾက၍ အလင္းေရာင္ကုိ ေတာင့္တၾကကုန္ရာ “ဘာဏုရာဇာ” မည္သည့္ ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေဆာင္ေသာ “ေနမင္း”သည္ ထြက္ေ... Read more ►

အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးၾကမည္ေလာ

November 11, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)(၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္) ႏုိဝင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကစဥ္ အစိုးရဘက္မွ ေပးအပ္လာ သည့္ ... Read more ►

ေနာက္ကြယ္က ၫြန္ၾကားႀကိဳးကုိင္ သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၾက (ေဆာင္းပါး)

October 24, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ရက္) (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရအုပ္စုိးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္ကာလကို လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအတြင္း ကြဲအက္မႈ/ ခြဲထြက္မႈေတြ အေတာမသတ္ ... Read more ►

ပရိယာယ္မ်ဳိးစံု က်င့္သံုးေနမႈမ်ား ရပ္တန္းကရပ္သင့္ၿပီ

October 10, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ရက္ လူအမ်ားက ယခုလတ္တေလာ စိတ္ဝင္တစား အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ ကိစၥမ်ားထဲတြင္ “တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရ... Read more ►