လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 335 in ‘ေဆာင္းပါး’

အၾကမ္းဖက္မႈ ဖန္တီးသူ ပါဝင္သူမ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူႏုိင္မည္ေလာ

July 10, 2014;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၉ရက္ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ” အရွိန္ျမွင့္လာတာနဲ႔အတူ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ဗရုတ္ဗရက္ျဖစ္မႈေတြဟာ အစီအစဥ္တက် ႀကိဳးကိုင္ဖန... Read more ►

လင္းလက္သြားသည့္ အလြမ္း

June 22, 2014;

ေလာအယ္စိုး ေရျခား၊ ေျမျခားၿပီး အမိျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ မိုင္ေပါင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ကို ကြာေ၀းေသာ တစ္ပါးေျမကို ေရာက္ရွိေနေသာ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ ေမြးရပ္ေျမျပည္န... Read more ►

ဆန္႔က်င္ပယ္ဖ်က္ရမည့္ PR စနစ္

June 19, 2014;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ရက္) သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရဟာ ျပည္သူေတြ အျမင္ရွင္းလင္း ၾကည္လင္ေနေစခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိပံုမရတာေတာ့ သိပ္ကို ေသခ်ာပါတယ... Read more ►

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား” ဆန္႔က်င္ပယ္ဖ်က္ေရး

June 9, 2014;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ရက္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္းသည္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့စကားကို “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ေရးဆြဲ/ အတည္ျပဳခဲ့စဥ္က လ... Read more ►

စစ္ျပယုဂ္နဲ႔ အနာဂတ္မဲ့ သစၥာေအးၿမိဳင္

June 2, 2014;

စဖန္းေရွာင္း (ဇြန္ ၁ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္) ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖားအံၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ကေန ကားနဲ႔ ၂နာရီေက်ာ္ၾကာ ခရီးရွိတဲ့ လႈိုင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ မအဲ့ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင... Read more ►

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတည္ၿမဲေနသမွ် ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ေကာင္းမရႏုိင္

May 23, 2014;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ရက္) (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ ျပႆနာေတြရွိေနသလုိ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရာတြင္လည္း အထစ... Read more ►

႐ုိးရာဓေလ့ႏွင့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း

May 21, 2014;

စကုိင့္မီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ လူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းႀကီးက်မ္းခုိင္တုိ႔ျဖင့္ မွတ္ တမ္းတင္ေရးသားထားေသာ သမုိင... Read more ►

မုန္တိုင္းထန္ေသာ အ႐ုဏ္ဦး

May 21, 2014;

(ေလာအယ္စိုး) ေမလ ၂၁၊ ၂၀၁၄။ ၾသဂုတ္လ ဆိုတာကေတာ့ အေမရိကန္၊ ဘတ္ဖလိုးၿမိဳ႕ရဲ႕ ေႏြေႏွာင္းပိုင္းရာသီတခုပါ။ ဒါေပမယ့္ သာယာတဲ့ ေႏြရက္တစ္ရက္ တည္းဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျငင္... Read more ►

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္႐ံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္၊ အသစ္ေရးဆြဲၾကရမည္

May 14, 2014;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ရက္) “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆက္လက္ တည္ရွိေနသမွ် စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မည္သုိ႔မွ် ျဖစ္ေပၚမလာႏုိ... Read more ►

ဦးဝင္းတင္ (သို႔မဟုတ္) အမွန္တရားဘက္မွ တုိက္ပြဲဝင္ျခင္း

April 22, 2014;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၂၁ရက္) ဝါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီး၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ (ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ ႏွင့္ စာနယ... Read more ►