လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 296 in ‘ေဆာင္းပါး’

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကား ၀င္ေျဖရွင္းေပးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိပါကလား ဟ႐ုိ႕(၂)

June 26, 2013;

M. ထက္ေခါင္ (ေဆာင္းပါး) (၄) ေကအဲန္ယူႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ေရး ပဏာမသေဘာတူညီမႈရအၿပီး သတင္းေထာက္ေတြ အၾကား ဦးေအာင္မင္း ေျပာလုိက္ေသာ စကားကေလး တစ္ခြန္းမွာ ... Read more ►

တစ္စကၠန္႔ပဲလုိပါသည္ ေလ နည္းနည္းေလွ်ာ့ပါ

June 24, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ ေဆာင္းပါး) ၂၀၁၃ ဇြန္ ၂၃ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ ေလ တစ္လံုး၊ မိုးတစ္လံုးျဖင့္ ေျပာလံုးႀကီးလွသည္။ “ဒုကၡသည္ေတြ၊ (IDPs)ေတြ ျပန္လာပါက မူလေနထိုင္ရသည့္ ေနရာမ... Read more ►

ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္ နယ္ေတာင္းဆုိမႈႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍

June 9, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ(ေဆာင္းပါး)) (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ရက္) “ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း”မွ “ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္”အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ “ဝ”အမ်ိဳးသားေသြ... Read more ►

အစုိးရသတင္းစာတြင္ ေဖၚျပ ထားေသာ အသံုးအႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

May 28, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ(ေဆာင္းပါး)) ၂၈ ေမ၊ ၂၀၁၃။ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမုံနဲ႔ NLM တို႔ဆုိတာ အစုိးရပုိင္သတင္းစာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရလက္ထက္ ကတည္းက စစ္... Read more ►

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကား၀င္ေျဖ ရွင္းေပးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိပါကလားဟ႐ုိ႕

May 27, 2013;

M.ထက္ေခါင္(ေဆာင္းပါး) အပိုင္း – ၁ (၁) လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သႀကၤန္ကာလတခုတြင္ သိေဟာင္း ကၽြမ္းေဟာင္း လက္ေ၀ွ႔သမားကေလးတဦးကုိ မဲေဆာက္ ေစ်းနားမွာ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ... Read more ►

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဘက္ ပဋိပကၡမ်ား အား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံမွ သံုးသပ္ျခင္း အပိုင္း (၁) နိဒါန္း

May 21, 2013;

ဦးေအာင္ထူး( ေဆာင္းပါး) ဒီမိုကေရစီကို အသြင္ကူးေျပာင္းေန သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္း သားျပည္နယ္မ်ား၌ စစ္မွန္သည့္ ျပ... Read more ►

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား(ေဆာင္းပါး)

May 9, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ရက္) ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရစစ္တပ္တုိက္ပြဲ မ်ား အခုတစ္ေလာ ျ... Read more ►

ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔၊ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတုိ႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားအေရး (ေဆာင္းပါး)

May 1, 2013;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ရက္) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားသည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ တစ္ပတ္ရုိက္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ ယခုအခါ (ကာလံု)က ခ်ဳပ္ကု... Read more ►

ခုမ်ားေတာ့ဘယ္၀ယ္ဘယ္ဆီ……. (ေဆာင္းပါး)

March 31, 2013;

M.ထက္ေခါင္ (၁) လစဥ္ထုတ္စာေစာင္မ်ားတြင္ ေကအုိင္စီကထုတ္ေ၀ေသာ ကရင္သတင္းစဥ္မွာ အျခားစာေစာင္မ်ားႏွင့္မတူတမူ ကြဲျပားေနေသာ စာေစာင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ ပစာေစာင္... Read more ►

မာယာေတြေပၚမွာ ေသြးပ်က္ၿပီးေတာ့ အိပ္မေနနဲ႔

February 28, 2013;

M. ထက္ေခါင္ (၁) အေပၚယံေၾကာ ခုိင္မာမႈ မရွိေသးေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ အခ်ဳိ႕အၾကား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အ စည္းတုိ႔ လက္ထဲမွာကုိင္ထားသည့္ ေသနတ္ အမ်ားအျပာ... Read more ►