လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 307 in ‘ေဆာင္းပါး’

စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးသို႔အကူးအေျပာင္း

May 23, 2016;

မန္းမင္းရဲေထြး “ကၽြန္သက္ရွည္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွ လြတ္ေျမာက္ေရး“ ေဆာင္းပါးကို KIC သို႔ ေပးပို႔လိုက္သည့္ ၂၅-၃-၁၆ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၃၁လမ္းရိွ ရသာကြန... Read more ►

ကုိယ့္ကုိယ္ကို တန္ဖိုးထားတာ ဘယ္သူလဲ – ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းလဲ

May 22, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ရက္) “၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ” အေၾကာင္းပဲ ေရးရဦးမယ္။ အရင္တစ္ပတ္က ေဆာင္းပါးမွာ “တိက်ၿပီး ခုိင္မာတဲ့ ေျခလွမ္း ၄လွမ္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈအခ်... Read more ►

တိက်ၿပီး ခုိင္မာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ အၾကားက “၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ”

May 12, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ ) (၂၀၁၆ ေမလ ၁၂ ရက္) “၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ”ဟာ စိတ္ကူးသက္သက္၊ ဆႏၵသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ... Read more ►

အစုိးရသစ္ကို စိန္ေခၚေနတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

April 21, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၁) ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီႏွစ္ခုကုိ တစ္ခုစီ၊ တစ္ပုိင္းစီ သီးျခားခြဲထုတ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါ... Read more ►

“ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာဥပေဒ” ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ေလာ

April 11, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၀ရက္) “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာဥပေဒ” အတည္ျပဳခဲ့ၿပီ၊ အသက္ဝင္လာခဲ့ၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ ... Read more ►

ကြ်န္သက္ရွည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွ လြတ္ေျမာက္ေရး

March 26, 2016;

မန္းမင္းရဲေထြး (၂၆ မတ္၊ ၂၀၁၆) ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂)ရက္က ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီ (၄)ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ ေရးရရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းရ... Read more ►

အီတိုးထာ့နဲ႔ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

March 24, 2016;

စဖန္းေရွာင္း (မတ္ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္) “ျပန္မလား၊ ဆက္ေနမလား အဲဒီ ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုကို ေရြးရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေလးအတိုင္းပဲ ဆက္ရွိေနေစခ်င္ပါတယ္” ကရင္... Read more ►

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူေတြက “ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစုိးရသစ္”ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကတယ္

March 22, 2016;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၆ မတ္ ၂၁) လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူေတြ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတာဟာ အႂကြင္းမဲ့လိုလားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုရရင္ အခုယူမယ္ ဆုိတဲ့စိတ္... Read more ►

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ တကယ့္အႏွစ္သာရ

March 14, 2016;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ရက္) ဒုတိယသမၼတေလာင္း ၃ဦး ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီ။ မၾကာမီ ဒီဒုတိယသမၼတေလာင္း ၃ဦးထဲကေန သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ (၁)ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ (၂)ကို ျပည္ေထာင္... Read more ►

ဒုကၡသည္အ၀န္းအ၀ိုင္းမ်ား

February 26, 2016;

(မန္းမင္းရဲေထြး) ဒုကၡသည္ဆိုသည္မွာ ဒုကၡ၏ အနက္အဓိပၸၸယ္မွာ ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ဆိုသည္မွာ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားတြင္ ဥစၥာ။ ပညာမရွိ... Read more ►