လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 267 in ‘ေဆာင္းပါး’

ကာခ်ဳပ္၏ ရန္သူမ်ိဳး သံုးပါး

June 9, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္) လြန္ခဲ့ေသာ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ “၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ ညႇိႏိႈင္းအစည္း အေဝး” ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ က... Read more ►

မွန္ကန္ေသာလမ္းကို ညြန္ျပဦးေဆာင္ပါ

May 17, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ရက္) အားလံုး၏ (ဥပေဒတြင္း/ ဥပေဒအတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား/ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား) ဘံုဦးတည္ခ်က္မွာ “စံႏႈန္းျပည... Read more ►

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ အင္အားလိုပါတယ္

May 9, 2015;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ရက္) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပၿပီး... Read more ►

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာ ေျခလွမ္းသစ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါေစ

April 19, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၈ရက္) မ်ားမၾကာမီ (UWSP) ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုဆံုပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမယ္ဆ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ယူရမည္ေလာ – နာခံမႈျဖင့္ ယူရမည္ေလာ

April 9, 2015;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ရက္) လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားသည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အလ်င္အျမန္ ရရွိခံစားလိုၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရရွိလာသည့္ “ၿငိ... Read more ►

လႊတ္ေတာ္ေကာင္း – အစုိးရေကာင္း ျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္

March 24, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ရက္) ေမတၱာျဖင့္ ျပဳမူလွ်င္ တုန္႔လွည္ေမတၱာျပန္ရမည္သာ။ အခ်စ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးလွ်င္ အခ်စ္သီးသာသီးမည္။ ဤသည္မွာ ႐ိုးစင္းသေလာက္ လွပသည္... Read more ►

(အၾကမ္းဖက္မႈ) + (ေျဗာင္လိမ္လည္မႈ) = ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ

March 9, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ရက္ သခ်ၤာပုစၦာမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း ဤသို႔ ပံုေသနည္း ထုတ္လွ်င္ရမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ (အၾကမ္းဖက္မႈ) + (ေျဗာင္... Read more ►

ပဒိုမန္းရွာ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ က်ေနာ္

February 27, 2015;

ရဲေဘာ္ ေဇာ္ေနာင္ အခ်ိန္ေတြ ၾကာေညာင္းလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီလဒီရက္ကိုေရာက္တိုင္း အတိတ္ရဲ႕ျဖစ္ရပ္ေတြ က်ေနာ့္အာ႐ံုထဲ အသစ္တဖန္ ျပန္၀င္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ အခ်ိန္ကာ... Read more ►

အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးတုိ႔သည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္

February 20, 2015;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀ ရက္) “ဥပေဒျပဳသူသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ မျဖစ္ေစရ”ဟူေသာ စကားရွိပါသည္။ ယခုမူ ထုိစကားႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္လ်က္ ဥပေ... Read more ►

ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔

February 19, 2015;

(မန္းထိန္၀င္းစိန္) ကရင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ဤတိုင္းျပည္ကို ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၇၃၉နွစ္(ဘီစီ ၇၃၉)ကတည္းက ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ဓားမဦးခ် ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ႐ိုးသ... Read more ►