လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 289 in ‘ေဆာင္းပါး’

တကယ္ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ့္ အဓိက အတားအဆီးႏွစ္ခု

December 21, 2015;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀) ျမန္မာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ေနတာ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းနဲ႔အမွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အျမန္ဆံု... Read more ►

“အနာဂတ္အတြက္ အတိတ္ကို အာဃာတ မထားဖို႔” ဆိုရင္

December 10, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္) လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ားက တကယ့္ အေျပာင္းအလဲကို အႏွစ္ႏွစ္အလလ လိုလားေတာင့္တခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စိုးသူေတြ ေျပာင္းလဲသ... Read more ►

အနာဂတ္အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကရင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း

November 23, 2015;

ေဆာင္းပါး-စဖန္းေရွာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ “ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳေလာက္တဲ့ သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈရွိရမယ္”။ ဒီစာသားေလးကေတာ့ က်ဆံုးသြားၿ... Read more ►

လႊတ္ေတာ္သစ္နဲ႔ အစိုးရသစ္ကို အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ

November 19, 2015;

ေဆာင္းပါး – ေမာင္ေက်ာ္စြာ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ထဲ အသဲထဲမွာ “အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔” ဆႏၵေတြ ဘယ္ေလာက္ ျပင္းထန္... Read more ►

အႏိုင္ရပါတီသည္ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ေစသတည္း

November 10, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ရက္) “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆိုေသာ လိမ္ညာေကာက္က်စ္မႈမိ်ဳးစံု ႁပြမ္းတီးေသာ ဝကၤဘာတစ္ခုကို ျပည္သူတို႔ ျဖတ္သန္းသြားခဲ့ၾက ၿပီ။ ေရ... Read more ►

မဲဆႏၵရွင္ျဖစ္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနသူေတြ

October 21, 2015;

ေစာျမတ္ဦးသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ... Read more ►

အခက္အခဲၾကားက ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျပည္နယ္တြင္းရွိလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

October 21, 2015;

စဖန္းေရွာင္း ကမၻာေပၚမွာ ျပည္တြင္းစစ္အရွည္ၾကာဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုလို ့ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၆၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို လက္နက္စြဲကို... Read more ►

ခုိင္မာတဲ့သံသယနဲ႔ မယံုၾကည္မႈေတြအၾကားက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ

October 21, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ရက္) ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖုိ႔ ရက္အခ်ိဳ႕(၁၈ရက္)သာ လိုပါေတာ့တယ္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲ၌ လြတ္လပ္ပါ့မလား၊ သန္႔ရွင္းပ... Read more ►

ႏုိင္ငံေရးမွာ စစ္အုပ္စုက လႊမ္းမိုးေနသမွ် “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ရရန္မလြယ္

October 11, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ရက္) တကယ္ေတာ့ “တျပည္လံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး” ဆုိတာ အစုိးရအဖြဲ႔ဘက္မွ တစ္ဖက္သတ္ စတင္ေၾကညာရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ... Read more ►

ေထာင့္ေစ့ကြက္ေစ့ တမင္ညစ္ပတ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

September 22, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္) ပထမအႀကိမ္ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ေတာ့ အမွားေတြပါခဲ့တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ေတာ့လည္း ပထမအႀကိမ္နဲ႔ မျခား မနား အမွား... Read more ►