လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 255 in ‘ေဆာင္းပါး’

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ဘာေတြ အဓိက လုိအပ္သလဲ

January 19, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္) ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေနအထားသည္ အႏွစ္သာရရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲလည္းမျဖစ္၊ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးက လည္း မေရရ... Read more ►

“၄ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရး” ျဖစ္ေျမာက္ေစၿပီး “တပ္ ၿငိမ္း/မူ ၆ရပ္” ဖယ္ရွားလုိက္မည္ဆုိလွ်င္

January 9, 2015;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္) လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ စကၠန္႔မိနစ္မွ နာရီေန႔ရက္မ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ နာရီေန႔ရက္မ်ားမွာ လမ်ား၊ ႏွစ္ မ်ားဆ... Read more ►

အင္အားစုအားလံုး တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္မွျဖစ္ေတာ့မည္

December 20, 2014;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္) မၾကာမီ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုး၍ ၂၀၁၅ သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလ... Read more ►

ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည့္ “စစ္အုပ္စုႏုိင္ငံေရး”

December 9, 2014;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္) ကာခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို “အသက္”လုိ႔ေျပာတာ ၾကားရ၊ ဖတ္ရသည္။ သုိ႔ျဖင့္ “အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အသက္” ဆုိသည့္ အေၾကာင္းအေတြးပြားၿ... Read more ►

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ စာေရးဆရာ ထင္လင္းဦးနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ေၾကညာခ်က္

November 20, 2014;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္) “ျပည္သူ႔အသံ – လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ-လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ ျပည္သူတုိ႔ လိုအပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္”ဟု မည္သုိ႔ပင္ ဟစ္ေ... Read more ►

မရွိမျဖစ္ေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ၂ ရပ္

November 9, 2014;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္) ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး စတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကုိ တန္းတူမႈလည္းရွိ၊ ဒီမိုကေရစီ လည္းရ... Read more ►

ဦးဆန္းဆင့္အတြက္ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရွာေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသုိ႔

October 20, 2014;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ မ်ားမၾကာမီက “ပုဒ္မ ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး”အတြက္ ျပည္သူ (၄၉၄၁၉၉၈)ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ လႊတ္ေတာ္ထံပုိ႔ခဲ့စဥ္က လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ဦ... Read more ►

တန္းတူရည္တူ မထားလိုသည့္ သေဘာထားနဲ႔ မူဝါဒေတြ ကင္းစင္ဖို႔လိုသည္

October 11, 2014;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ရက္) ယခုအခါ တစ္ျပည္လံုး တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ဆုိသည့္ကိစၥသည္ ေရွ႕ဆက္မတက္ႏုိင္ဘဲ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တုိက္... Read more ►

KNU သမုိင္းကုိ ဖ်က္ဆီးၾကေတာ့မွာလား

September 21, 2014;

မန္းအိုင္ဖလံုး (ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ) ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္ေန႔ UNFC ကေန KNU ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းစာကို KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးဖိုး လက္မွတ္ထိုး ပို႔လိုက္တယ္လို႔ ၾကားသိလုိက္ရရင္ပဲ ျပ... Read more ►

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ ဇီးသီး

September 18, 2014;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္) (ဖဆပလ) ေခတ္က လူတစ္ကုိယ္တုိက္တစ္လံုး၊ ကားတစ္စီး၊ ဝင္ေငြ ၈၀၀က်ပ္ျဖစ္ေစရမယ့္ ဆိုတဲ့ “ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း” ဆုိတာလည္း သြား... Read more ►