လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 100 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အာဏာရွင္မွန္ရင္ ျပဳတ္က်စၿမဲမို႔

March 19, 2011;

တစ္ေယာက္အားႏွင့္ဆိုေသာ္ မရ။ အမ်ားအားႏွင့္ဆိုလွ်င္ ရ၏။ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ တြန္းလွန္မႈမွန္သမွ် မည္သည့္အာဏာရွင္ မွ ခံႏိုင္ရည္မရွိသည္ကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအ... Read more ►

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသေရြ႕ လူထုတရပ္လံုး လူၫႊန္႔တံုးမည္သာ

February 12, 2011;

နအဖစစ္အုပ္စုသည္ အရြယ္ေရာက္သူ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ၁၈-၄၅၊ ၁၈-၃၅ႏွစ္ စသျဖင့္ အသက္သတ္မွတ္ကာ အနည္း ဆံုး ၃ႏွစ္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဆန္း၊ ဇန္န၀ါရီ... Read more ►

ႏွစ္ကူးလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မေျပာင္းလဲ

January 11, 2011;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ႏုိ၀င္ဘာလကတည္းက ပစ္ခတ္သံမ်ား ဆူညံခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ေၾကာမွ တုိက္ပြဲ ႀကီးငယ္မ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာသုိ႕ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာၿပီး လကုန္ရက္တုိင္ ဆက္လ... Read more ►

လြတ္ေျမာက္မႈကို လက္နက္တစ္ခုလို အသံုးျပဳၾကေစခ်င္

December 8, 2010;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ဗမာျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ၾကာ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ မတရား ဖြဲ႔စည္းပံုျဖင့္ အေျခခံထားသည့္ မတရား ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက... Read more ►

တိုက္ပြဲကို ဖိတ္ေခၚတဲ့ မသမာမႈမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ

November 18, 2010;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၃၇ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္ ဆိုေသာ္လည္း လြတ္လပ္ မွ်တသည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ အခြင့္အေရးကို ပါတီအမ်ားစုက မရရွိခ... Read more ►

လက္နက္ကိုင္တိုင္းျပည္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္မလို

September 30, 2010;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ရက္ေပါင္း ၃၀နီးပါးသာ လိုေတာ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသလံုၿခံဳေရး၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေရး အေၾကာင္းျပ ကာ စက္တင္ဘာလအတြင္း နအဖ စစ္အုပ္စုက စ... Read more ►

အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္မဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ

September 9, 2010;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ မၾကာေတာ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လူထုကို လူထုခ်င္း၊ ပါတီကို ပါတီခ်င္း၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း... Read more ►

ဘယ္လမ္းေရြးေရြး ေျပးမလႊတ္

August 4, 2010;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ တိိတိက်က်၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္မလာေသးသည့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းမႈသည္ လူထုအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈ လံုးလံုးလ်ား... Read more ►

ဒုကၡမ်ားၾကားက ရုန္းထြက္ႏိုင္ပါေစသား

July 8, 2010;

ကမၻာ့တ၀ွမ္းရွိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား သိန္းသန္းမ်ားစြာ ျဖစ္ရွိေနရသည္။ ထိုအေျခအေန ေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန... Read more ►

မဟာမဆန္တဲ့ စည္းလံုးမႈ

June 1, 2010;

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြင္း၊ လူမ်ဳိးစုတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား၊ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း စည္းလံုးမႈကို ၿဖိဳခြင္းသည့္အရာသည္ မဟာ၀ါဒ ႀကီးစိုးမႈပင္ ျဖစ္သည္။ (more…) ... Read more ►