လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 97 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

ေျမေအာင္းနတ္ဆိုးေၾကာင့္ အိမ္ျပန္လမ္းမ်ား မေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္

August 21, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ စစ္မက္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ရသည့္ ခံစားခ်က္ကို မႀကံဳဆံုဖူး၊ မျမင္ေတြ႕ဖူးသူမ်ားက ၾကားဖူးနား၀ေလာက္ျဖင့္ မယံုစားႏိုင္ၾကေပ။ (more…) ... Read more ►

ျပည္နယ္တိုးတက္ရန္ ျပည္နယ္သားမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္

July 31, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ တိုင္းျပည္တစ္ခု တိုးတက္ေရးမွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ ၀တၱရားပင္ျဖစ္သည္။ (more…) ... Read more ►

စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္သို႔ ခ်ီတက္ရာ၀ယ္

May 29, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ျမန္မာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းေရး ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ား ဆူညံ၍ စစ္ေျပးဒုကၡ သည္မ်ား နယ္စပ္တြင္ ျပည့္ႏွက္ေနသည... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 3, 2013;

ဒုကၡအေပၚဒုကၡ မဆင့္ေစလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အေျခအေနမွာ ေရွ႕ဆက္ မတိုးေသးဘဲ တံု႔ဆိုင္းတန္႔ေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်ိန္အေတာတြင္း ေကအ... Read more ►

အနာဂတ္ေရးေမွ်ာ္ေလ မေ၀းေစဖို႔ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

April 8, 2013;

ဆႈပႈေသာင္းက်နး္မႈကိုမလိုလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ကိုသာလို လားသည္ဆိုသည္မွာ လူတိုင္းမျငင္းပယ္ႏိုင္ပဲ လက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ စကားတစ္ခုပင္။ (more…) ... Read more ►

ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိေစခ်င္

March 11, 2013;

ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္ပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ “မီဒီယာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြး... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 30, 2013;

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ညီၫႊတ္မႈကို လိုလားျခင္းမဟုတ္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(ေကအိုင္ေအ) သည္ ျမန္မာအစိုးရတပ္၏ ေန႔ေန႔ညည ထိုးစစ္ဆင္မႈကို မကာကြယ္ႏုိင္ေတာ့ သည့္အဆံုး ... Read more ►

ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို မၿဖိဳခြင္းေစခ်င္

January 10, 2013;

ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တခုလံုးကို ျပန္လည္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဗမာျပည္သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသေယာင္ ျဖစ္သည္။ တႏွစ္ပတ္လံ... Read more ►

ခုိင္မာျပတ္သားစြာ မဆုတ္မနစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး

December 3, 2012;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ပြင့္လင္းရာသီခ်ိန္ကုိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပန္ေခ်ၿပီ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း ဤအခ်ိန္မွာ စစ္အစုိးရအတြက္ ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ထုိးစစ္ဆင္သည... Read more ►

ပဋိပကၡဟူသည္ ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည့္အရာ

November 8, 2012;

ေန႔စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ အခ်ိန္တိုင္း ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ား၌ ပဋိပကၡ၊ ျပႆနာမ်ားမွာ ဒြန္တြဲ ပါ၀င္ေနသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ဤပဋိပကၡမ်ားမွာ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ေ... Read more ►