လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 97 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 30, 2017;

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား လိုခ်င္သည္ ယခုႏွစ္ဦးပိုင္း လတ္တေလာကာလတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လူေျပာသူေျပာ အမ်ားဆံုးကိစၥမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ား လိုခ်င္သည္ဟူေသာ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 1, 2017;

ဦးတည္ခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျပည္သူအမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿပီ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 27, 2017;

ပန္းတိုင္းပြင့္ေစ၊ ပြင့္ေသာပန္းတိုင္း ေမႊးေစ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္က ျမင့္တက္လာသလား၊ တန္႔ေနလား၊ တြန္႔ဆုတ္ေနသလားကို ေ၀ခြဲရခက္သည့္ကာလမွာ လက္ရွိကာလပင္ ျဖစ္ေနမလား ထင... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 29, 2017;

စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ခရီးဆက္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေ... Read more ►

ျပည္နယ္ပြဲေတာ္ ႏႊဲေပ်ာ္ဂုဏ္ျပဳ

October 30, 2016;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ပြဲေတာ္ကို ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ က်ေရာက္တိုင္း ႏွစ္စဥ္ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုမကခဲ့ေသာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအ... Read more ►

ကရင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မဲ့သေဝါတိုက္ပြဲ သင္ခန္းစာ

September 29, 2016;

(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္) စက္တင္ဘာလဆန္းပုိင္းမွ စတင္ကာ ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ့သေဝါေဒသ၌ DKBA ခြဲထြက္အဖဲြ႕ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ ေတာ္တုိ႔ တေက်ာ့ျပန္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 31, 2016;

၂၁ရာစုပင္လံုနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(EAO) ၈ဖြဲ႕က တစ္ ႏိုင္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 28, 2016;

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔အက်ိဳးေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ရွိ တေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ရစျပဳလာၿပီးျဖစ္သည္... Read more ►

မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ဘက္စံုေထာင့္စံု ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းပါ

June 29, 2016;

ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ အသြ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 30, 2016;

ႏိုင္ငံ့အေရး ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ ခ်ီတက္ၾကေစခ်င္ ဇြန္၀သန္ ဥတုရာသီ အခ်ိန္မီ ေျပာင္းလဲလာသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာမ်ား ေျပာင္းလဲမႈေရခ်ိန္ကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု ... Read more ►