လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 94 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

စစ္မွန္တဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ရယူၾကရေအာင္

October 5, 2009;

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ နအဖ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္သည္ဟု ၎တို႔၏ သတင္းစာထဲမွ တႏုိင္င... Read more ►

တေယာက္အားနဲ႔ဆိုေသာ္ မရ

September 4, 2009;

မတရား အေရးယူဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လြန္ခဲ့ သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ တႏွစ... Read more ►

အခ်ိန္ေကာင္းကို တိုက္ယူပါ

August 13, 2009;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ‘အခ်ိန္’ဟူသည္ လူကို ေစာင့္တတ္သည္အရာမဟုတ္။ လူသားမ်ားကသာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ ေရး၊ တိုးတက္ျမင့္မားလာေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ကို တည... Read more ►

ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ သမုိင္းတန္ဖိုး

June 30, 2009;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ လူတဦးတေယာက္ သို႕မဟုတ္ တစုတဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သမိုင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ က်န္ရစ္စၿမဲပင္၊ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လံု... Read more ►