လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4462 in ‘သတင္း’

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီကို အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္မည္

March 8, 2017;

မတ္ ၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီကို တရားဝင္ အသင္းအဖဲြ႔အျဖစ္ ယခု မတ္လအတြင္း မွတ္ပံုတင္ သြားမည္ဟု တုိင္းစာ/ယ... Read more ►

#ရဲရင့္တက္ႂကြ ေျပာင္းလဲၾက#BeBoldForChange

March 8, 2017;

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ့အစည္းနွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္းမွ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ (မတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၇) တြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္း္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မ... Read more ►

NCA ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု PPST ဆုိ

March 7, 2017;

မတ္လ ၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟု NCA လက္မွတ္ေရး... Read more ►

မင္းလြင္ေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည္

March 7, 2017;

မတ္လ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းလြင္ေတာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ မင္းလြင္ေဒသ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင... Read more ►

လူငယ္မူဝါဒေရးရာ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး

March 6, 2017;

မတ္ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူငယ္မူဝါဒေရးရာ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မူၾကမ္း ဦးစြာ ေရးဆြဲသြားရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ခုမွ တုိင္းရ... Read more ►

၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ ၅၀ေက်ာ္ရွိခဲ့

March 3, 2017;

မတ္လ ၃ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တႏွစ္တာကာလအ တြင္း မိမိကိုယ္ကိ... Read more ►

ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆးခန္း ေဆး၀ါးမလံုေလာက္၍ ဆက္လည္ပတ္ရန္ ခက္ခဲေန

March 3, 2017;

မတ္ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳသားအစည္းအ႐ံုး၊ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလာ္မူေသာေက်းရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ ကုိယ္ထူ... Read more ►

ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္သို႔ ႏုိင္ငံ ၁၂ႏိုင္ငံမွ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ၾကမည္

March 3, 2017;

မတ္လ ၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက လာမည့္ မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င္းပမည့္ ၎တို႔၏ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း အသ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္သည့္သင္တန္းျပဳလုပ္

March 2, 2017;

မတ္လ ၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ၾကားေန အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ (Facilitator) မ်ားကုိ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္သည့္သင... Read more ►

ဇြဲကပင္ေတာင္ေျခတြင္ အေပ်ာ္စီး ေကဘယ္ကား စတင္ေျပးဆြဲ

March 2, 2017;

မတ္လ ၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အထင္ကရ ဇြဲကပင္ေတာင္၏ တေပါင္းလျပည့္ ဘုရားပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ေတာင္ေျခလုမၺနီဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္... Read more ►