လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 5099 in ‘သတင္း’

ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးကို KNU နယ္ေျမ၊ ဖာပြန္ခရုိင္တြင္ ျပဳလုပ္

March 15, 2018;

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး ေန႔အခမ္းအနားကို KNU -ကရင္အမ်ိဳးသ... Read more ►

အီတူးထာ့ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ က်င္းပသည့္ ေရကာတာ ဆန္႔က်င္ေရးေန႔ လူေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ပူးေပါင္း

March 15, 2018;

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရကာတာ ဆန္႔က်င္ေရးေန႔ကို ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ာ... Read more ►

အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖႏုိင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ပန္းၿခံတစ္ခု ေကာ့ကရိတ္တြင္ တည္ေဆာက္မည္

March 15, 2018;

မတ္လ ၁၅ ရက္၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖႏုိင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ပန္းၿခံ တစ္ခုကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၃ ရက္ကြက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပန္းၿခံေနရာတြင္ လာ... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္စာေပသင္ၾကားသူ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

March 14, 2018;

မတ္ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရအေျခခံ ပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းအဆင့္္ ေက်ာင္း... Read more ►

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ဟု ဖလံု-စေဝၚ ပါတီေျပာ

March 14, 2018;

မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ၂၀၂၀ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ဟု ဖလံု-စေဝၚဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ-PSDP အေထြေထြအတြင္းေရးမႉ... Read more ►

ရြာသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္နက္ ၂ လက္ကို KNU ထံ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပန္လႊဲအပ္

March 14, 2018;

မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီတို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက သစ္ထုတ္လုပ္မႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက... Read more ►

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာဝင္းေယာ္ ကြယ္လြန္

March 13, 2018;

မတ္ ၁၃ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမႉး ပဒို ေစာဝင္းေယာ္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္သည္ မတ္ ၁၂ ရက္ေန... Read more ►

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တြင္ KED ၇တန္းႏွင့္ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲ စတင္ေျဖဆို

March 13, 2018;

မတ္ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး လက္ေအာက္ခံ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္္ပညာေရးဌာန (KED)က ဒူးပလာယာခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ၇ တန... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္ ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းထားသည့္ KNDP ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီး

March 12, 2018;

မတ္ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Karen National Democratic Party-KNDP) ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတ... Read more ►

ဖာပြန္ခ႐ုိင္ ပဋိပကၡအေပၚ KNU ဗဟုိ ရပ္တည္ခ်က္ အားမလုိအားမရ ျဖစ္ရေၾကာင္း IKO ဆုိ

March 12, 2018;

မတ္လ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ယခုႏွစ္ မတ္လ ပထမအပတ္က KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ မူတေရာ္(ဖာပြန္)ခ႐ုိင္၊ တပ္မဟာ (၅)နယ္ေျမ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွ... Read more ►