လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4581 in ‘သတင္း’

NCA မထုိးရေသးသည့္ က်န္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာရန္ KNU ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုဆို

May 21, 2017;

ေမ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCAကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပါဝင္လက္မွတ္ မေရး ထုိးႏုိင္ေသးသည့္ အျခ... Read more ►

ေတာင္ကေလးေက်ာက္ေတာင္ လုပ္ငန္းဆက္မလုပ္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံ ေပးပို႔သည့္ ကန္႔ကြက္စာ အေၾကာင္းျပန္မႈ ၾကန္႔ၾကာေန

May 21, 2017;

ေမ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ရင္းအထက္ ႏွင့့္ ေနာင္က်န္ေက်းရြာ အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား ေတာင္ကေလးေက်ာက္ေတာင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္း၌ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခ... Read more ►

ဧရာဝတီတိုင္း ၈ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမြမ္းမံသင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပ

May 20, 2017;

ေမ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၈ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကရင္စာသင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ မြမ္းမံသင္တန္းဆင္းပဲြကို ေမလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္၊... Read more ►

ကရင္ဖတ္စာ ၁၂ တန္းအထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု ကရင္ရဟန္းေတာ္မ်ားအသင္း မိန္႔ၾကား

May 19, 2017;

ေမ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္(အေရွ႕ပိုး)ဖတ္စာ အရည္အေသြး ျမႇင့့္္တင္သြားရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၂ တန္းအထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့၀န... Read more ►

၀င္းေရာ္ေဒသအတြက္ ပထမဦးဆုံးႀကိမ္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အျမင္ဖြင့္သင္တန္း KAC ျပဳလုပ္

May 19, 2017;

ေမလ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းေရာ္ေဒသ ခလယ္ရြာ၊ ရာျပည့္ဓမၼဗိမၼာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ကရင္ေရးရာေကာ္မတီ (Karen Affairs Committee) မွ ဦးေ... Read more ►

၂၁ပင္လံုတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္စာတမ္းမ်ားကို KPP အတည္ျပဳၿပီးစီး

May 19, 2017;

ေမ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP)အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ရာစုပင္လံု)သို႔ တရားဝင္ တက္ေရာက္ခြင္... Read more ►

တုိင္းရင္းသားအားလုံး မပါဝင္ႏုိင္ပါက ၂၁ပင္လုံညီလာခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖမရႏုိင္ေၾကာင္း UNFC ဒုဥကၠဌေျပာ

May 18, 2017;

ေမ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ လာမည့္ ေမလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ တုိင္... Read more ►

ေက်းရြာကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္း အေဆာင္မလံုေလာက္၍ အတန္းတိုးျမႇင့္ရန္ အခက္ႀကံဳ

May 18, 2017;

ေမ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပယ္ဝါထ(ပဝဲထ)ေက်းရြာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ စာသင္ႏွစ္အတြင္း သတၱမ တန္းအထိ အတန္းတိုးျမႇင့္... Read more ►

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရာေႏွာေနသည့္ ေဒသ၌ လက္နက္ကိုင္သြားလာမႈ ကန္႔ကြက္ျခင္းအေပၚ ၫွိႏႈိင္းသြားမည္

May 18, 2017;

ေမ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးတုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရာေႏွာေနသည့္ ေဒသအတြင္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ သြားလာမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ခ... Read more ►

၂၁ပင္လံုတြင္ NCA မထိုးေသးသည့္ အဖဲြ႔မ်ားကို တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးရန္ CSO မ်ားေျပာဆို

May 18, 2017;

ေမ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးမူကို အေလးထားသည့္အေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ရာစုပင္... Read more ►