လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4800 in ‘သတင္း’

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ရပ္တည္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေကအဲန္ယူအား ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖဲြ႔ တုိက္တြန္း

September 12, 2017;

စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ... Read more ►

ေကာလဟလ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ခ်ထားေန

September 11, 2017;

စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာရွား Social Media (Facebook) မ်ားတြင္ ထြက္ေပၚေနေသာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မည္ဆိုသည့္ ေကာလ ဟလ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ နယ္စပ္ၿမ... Read more ►

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ JMC အၾကား NCA ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရရွည္ ခက္ခဲလာႏိုင္ဟု သံုးသပ္မႈရွိေန

September 10, 2017;

စက္တင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ -NCA ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအရ ျဖစ္လာသည့္ JMC-L ၏ ေစာင့္ၾကည... Read more ►

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ကရင္အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပ

September 9, 2017;

စက္တင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၊ ဗဟို ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဌာန လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖ... Read more ►

နည္းစနစ္က်သည့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံလူထုအား KNU မွ (၁) လသင္တန္းျပဳလုပ္ေပးမည္

September 9, 2017;

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ခ႐ိုင္ ၇ ခုရွိ ၎တို႔၏ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူထုမ်ား အတြက္ နည္းစ... Read more ►

ပဲခူးတုိင္းစာယဥ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး

September 8, 2017;

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အစီ အစဥ္ မရွိ ေသးေၾကာင္... Read more ►

ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၄၀၀ နီးပါးကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပး

September 7, 2017;

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္ျပည္နယ္ လွိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းအတြင္းရွိ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၄၀၀ နီးပါးကို ေကာ္သူးေလ က... Read more ►

BPHWT၊ PEDU ႏွင့္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနတို႔ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေဒသအက်ိဳးျပဳ အရံသားဖြား သင္တန္းၿပီးစီး

September 7, 2017;

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႔ -BPHWT ႏွင့္ ဖလံုပညာတိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးယူနစ္ -PEDUႏွင့္ ျပည္ နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦ... Read more ►

ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းႏွစ္ခုတြင္ H1N1 ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွိသူ ၂၅၀ေက်ာ္အနက္ ၃ဦး ေသဆံုး

September 6, 2017;

စက္တင္ဘာ ၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာရွား နယ္စပ္ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ုိင္၊ စူမြဲ(မဲ့စရင္း)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မယ္ရာမိုႏွင့္ တာ့ခ္ခ႐ု... Read more ►

ကရင္အာဇာနည္ဗိမာန္ တည္ေဆာက္ရန္ KNU ဆံုးျဖတ္

September 5, 2017;

စက္တင္ဘာ ၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးကဲ့သို႔ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကရင္... Read more ►