လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 5322 in ‘သတင္း’

ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား က်င္းပသြားမည္

August 8, 2018;

ၾသဂုတ္ ၈ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ရန္ကုန္၊ ေျမာင္းျမ၊ ကန္ႀကီးေထာင့္၊ ပန္းတေ... Read more ►

အေမရိကန္ရွိ ကရင္မ်ား အာဇာနည္ေန႔၊ လက္ခ်ည္ပြဲႏွင့္ ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲ တၿပိဳင္တည္း က်င္းပမည္

August 8, 2018;

ၾသဂုတ္ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကရင္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း -Karen Culture Organization in USA (KCOUSA)မွ ဦးေဆာင္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကရင္႐ိုးရာ ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲႏွင... Read more ►

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ စုေပါင္းလက္ခ်ည္ပြဲ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ပထမဆုံး ျပန္လည္က်င္းပမည္

August 7, 2018;

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာအစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဝါေခါင္လ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာပြဲကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး ကၽြတ္ စုေပါင္းၿပီး ႏ... Read more ►

NCA ထုိး တုိင္းရင္းသား ၆ ဖြဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မည္

August 7, 2018;

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ -NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ၆ ဖြဲ႔ စ... Read more ►

ဌာေနတုိိင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္

August 7, 2018;

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေကအဲန္ယူ၊ မူေၾတာ္(ဖာပြန္)... Read more ►

ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ထင္းအေရးတႀကီးလိုအပ္

August 7, 2018;

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္ လူဦးေရ ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ခိုလႈံေနရဆဲ ျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းတြင္ စ... Read more ►

ေရႀကီးဒဏ္ခံရသည့္ စာသင္ေက်ာင္းတဝက္ေက်ာ္ ျပန္ဖြင့္ႏုိင္ၿပီ

August 6, 2018;

ၾသဂုတ္ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားစြာပိတ္ထားခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္း ေပါင္း ၂၅၁ ေက်ာင္းျပန္လည္ဖြင့္လ... Read more ►

ေဒသတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ အေရးတယူရွိရန္ အာဆီယံျမစ္ေခ်ာင္းအဖြဲ႔မ်ား ဆံုးျဖတ္

August 5, 2018;

ၾသဂုတ္ ၅ရက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အာဆီယံေဒသအတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပုိမုိသတိမူၿပီး ... Read more ►

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဧရာဝတီတိုင္းအဆင့္ ကရင္႐ိုးရာလက္ခ်ည္ပြဲ ပုသိမ္တြင္ က်င္းပမည္

August 5, 2018;

ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုင္းအဆင့္ ကရင္႐ိုးရာလက္ခ်ည္ပြဲကို လာမည့္ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၊ ၿမ... Read more ►

ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးမႈစီမံခ်က္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ

August 3, 2018;

ၾသဂုတ္ ၃ရက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ တရားမဝင္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈကို စီမံခ်က္အရ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း တ... Read more ►