လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 5224 in ‘သတင္း’

ေက်ာင္းဆရာအခက္အခဲရွိ၍ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ စာသင္ၾကားမႈ ရပ္ဆိုင္းထားရ

June 12, 2018;

ဇြန္လ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၀၀ေက်ာ္ မွီခိုေနရသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္ စ ခန္းရွိ စာသင္ေက်ာင္း... Read more ►

ရန္ကုန္တုိင္း လက္ခ်ည္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီကို လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း

June 11, 2018;

ဇြန္ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ မဂၤလာအခမ္းအနားအ... Read more ►

သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး မဲကနယ္ေဒသခံ ရာခ်ီဆႏၵျပေတာင္းဆုိ

June 11, 2018;

ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ျမဝတီၿမဳိ႕နယ္၊ မဲကနယ္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္း ဆည္းခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္ရရွ... Read more ►

၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ ကရင္ျပင္ဆင္

June 10, 2018;

ဇြန္ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအိုင္ဆူး ဇြန္လကုန္ (သုိ႔မဟုတ္) ဇူလုိင္လအတြင္းက်င္းပႏုိင္ေျခရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးအတြက္ ... Read more ►

သာသနာ့ဗိမၼာန္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဖားအံ ၿမိဳ႕မေဘာလံုးကြင္းအား သံဃာေတာ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္

June 10, 2018;

ဇြန္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးရန္ လ်ာထားသည့္ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေက်ာက္တိုင္ေဘာလံုးကြင္း ေျမေနရာအား ျပည္နယ္ က်က္သေရေဆာင... Read more ►

ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ပါဝင္သည့္ က်န္းမာေရးလုပ္သားေဆးမႉး ၃၉ ဦး KDHWမွ ထပ္မံေမြးထုတ္

June 10, 2018;

ဇြန္လ ၁ဝ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန-KDHWမွ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေကအဲန္ယူ ခ႐ုိင္ (၇)ခုအျပင္ ကရင္... Read more ►

ကရင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႔စည္းမည္

June 9, 2018;

ဇြန္ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ကရင္လူငယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ကရင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းကို ဇူလုိင္လအတြ... Read more ►

၂ႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၌ ကရင္စာသင္ၾကားသူ ၁ေသာင္းအထိ တိုးလာ

June 9, 2018;

ဇြန္လ ၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရ၏ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္အတြင္း ကရင္စာေပ သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရမွာ ... Read more ►

သာသနာ့ဗိမၼာန္ေနရာရရွိေရး ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ သံဃာေတာ္မ်ားေတာင္းခံ

June 8, 2018;

ဇြန္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕အတြင္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ကုန္တိုက္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ရန္အစီအစဥ္ရွိသည့္ ကားဝင္းေဟာင္း ေနရာတြင္ သာသနာ့ဗိမၼ... Read more ►

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ကရင္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္း ၅ဘာသာ အြန္လုိင္းေရဒီယုိလိုင္း စတင္ထုတ္လႊင့္

June 8, 2018;

ဇြန္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူပုိင္ အသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ (Special Broadcasting Service-SBS)တြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာအသစ္ ငါးမ်ဳိးျဖင့္ အြန္လုိင္း... Read more ►