လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4462 in ‘သတင္း’

တရားေရးဆုိင္ရာ ပညာေပးလက္စြဲစာအုပ္ ၂အုပ္ ကရင္ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ ထုတ္ေဝသြားမည္

December 20, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး တုိင္တန္းမႈႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ ယႏၱရား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ကရင္ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔(Karen Legal Assistance Center) မွ တုိင္တ... Read more ►

ႏွမ္းအထြက္ေကာင္းၿပီး ေစ်းကြက္က်ဆင္းေသာေၾကာင့္ ႏွမ္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား အျမတ္စြန္းနည္း

December 20, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ ႏွမ္းစိုက္ရာသီအတြင္း ႏွမ္းစိုက္ဧကေပါင္း ၂ေသာင္းေက်ာ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိရာ ယခု ႏ... Read more ►

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပၿပီးစီး

December 19, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားစုေပါင္းၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကရင္ ႏွစ္သကၠရာဇ... Read more ►

ေရရွည္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ အပန္းေျဖႏိုင္ရန္ က်ဳံေထာ္ေရတံခြန္ကုိ စီမံမႈအသစ္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေန

December 16, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ က်ဳံေထာ္ေရတံခြန္ ေရရွည္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေစေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္း စြာ လာေရာက္... Read more ►

ေက်ာင္းဆရာ မလံုေလာက္သျဖင့္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရး အခက္အခဲျဖစ္

December 16, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ အစုိးရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ၂၀၁၄-၁၅မွ ပညာသင္ႏွစ္မွ ယခု ပညာသင္ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းသားဦးေရမ... Read more ►

ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ဘဲ သီးျခားက်င္းပမည္

December 16, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္႔သြာေဖာင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ိုင္၊ ၂၇၅၆ႏွစ္ ကရင္ႏွစ္ ... Read more ►

ကရင္ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး၏ ႐ိုးသားမႈ ခ်ီးက်ဴးေရးသားမႈ ထိုင္းလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ ေရပန္းစားေန

December 16, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္၊ မဲ့ရမတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထိုင္းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည့္ ခူဟုရြာ အမွတ္(၂) စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ ၾကား... Read more ►

ထီးခီးေဒသ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အေဆာတလ်င္ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၃၀၀ေက်ာ္ သေဘာထားထုတ္ျပန္

December 15, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရွိသည့္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလတ... Read more ►

ျပည္တြင္းဆရာဝန္မရွိ၍ သေရေဒါဖဲေဆးခန္း ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ယာယီပိတ္ထား

December 15, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၁၅၇က္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေမတၱာရပ္ကြက္ရွိ သေရေဒါ့ဖဲ ေဆးခန... Read more ►

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်န္ရွိေက်းရြာအုပ္စု ၄ခု ဒုတိယႏွစ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေရး ညႇိႏႈိင္းမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူ ေျပာဆို

December 15, 2016;

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ(၅၁)စုအနက္ လာမည့္ (၂၀၁၇-၁၈)ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတြင္ က်န္ေန ေသးသည့္ ေက်... Read more ►