လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 5322 in ‘သတင္း’

ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ အိမ္အမိုးအကာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ

May 4, 2018;

ေမလ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ။ နန္႔ဘြားခလိန္ လူဦးေရ ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ခိုလႈံေနရဆဲျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္စ ခန္းတြင္ မိုးဥ... Read more ►

သံုးပါတီေပါင္းထားသည့္ KNDP စည္း႐ုံးေရး စဆင္းၿပီ

May 3, 2018;

ေမ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ သံုးပါတီေပါင္းထားသည့္ KNDP-ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ယခုလမွ စတင္၍ ကရင္ျပည္နယ္တစ္ဝွမ္း စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္... Read more ►

စီမံကိန္းႏွစ္မျပည့္ခင္ ေက်ာက္အက်င္းျပည့္သြားပါက ထြက္ေပးရန္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ကုမၸဏီအား ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

May 2, 2018;

ေမလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ လြန္းညေတာင္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းႏွစ္ မကုန္... Read more ►

ထုိင္းရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၆၁ ဦးကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔မည္

May 2, 2018;

ေမလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစီအစဥ္ အရ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း (၅)... Read more ►

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ ကရင္ျဖဴ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကရင္စာဖြင့္လွစ္သင္ၾကား

May 2, 2018;

ေမ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုထဲမွ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကရင္ျဖဴမ်ားေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လႊဲ ႀကီးရြာတြင္ ပထမဆံုးအႀ... Read more ►

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အျပည့္အဝရရွိေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံအစုိးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆုိ

May 1, 2018;

ေမ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထုိင္းဥပေဒအရ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ... Read more ►

တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ သတင္းဆိုင္ရာဆုမ်ားကို သွ်မ္း၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္သတင္းေထာက္တို႔ ရရွိ

May 1, 2018;

ဧၿပီလ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ဆဌမအႀကိမ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံတြင္ သတင္းဆိုင္ရာ ဆုေလးမ်ဳိးျဖစ္သည့္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ဓာတ္ပံု ဆုမ်ားကို သွ်... Read more ►

တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမွ တိုင္းရင္းမီဒီယာ မူဝါဒေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္း

April 29, 2018;

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာ မူဝါဒကို ေရးဆြဲမည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဆ႒မ အႀကိ... Read more ►

အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္

April 28, 2018;

ဧၿပီလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား စာေပ၊ ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား အားနည္းေနသျဖင့္ ထိထိေရာက... Read more ►

ေတာ္လွန္ေရးရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာျပတ္သားသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း ဘဝအစိတ္အပုိင္းမ်ားစာအုပ္ ထြက္ရွိ

April 28, 2018;

ဧၿပီ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ကရင့္ေတာ္လွန္းေရးတြင္ ရပ္တည္ခ်က္ ခုိင္မာျပတ္သားသူဟု အမ်ားေလးစားျခင္းခံရသူျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေသာင္း ဘဝအစိတ္အပုိင္းမ်ာ... Read more ►