လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4326 in ‘သတင္း’

ငွက္ေပ်ာေတာ ေက်းလက္က်န္းမာေရး႒ာန ေျမေနရာအတြက္ အျမန္ဆံုး စိစစ္သြားေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလိုလား

October 21, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာသည့္ တိုင္ေအာင္ ေျမေနရာအတည္တက် မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးသည့့္ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕ နယ္ ေကာ့လံုကၽြန္းေပၚရ... Read more ►

ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးျပဳမည့္ ေပၚလစီထြက္ေပၚလာရန္ ေကအဲန္ယူ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးဖမ္း႒ာန ေရးဆဲြေန

October 21, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(ေကအဲန္ယူ)လက္ေအာက္ခံ႒ာန တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးဖမ္း ႒ာနက ျပည္သူမ်ား ေကာင္းမြန္စြာလ... Read more ►

မဲ့သေ၀ါစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူအတြက္ ရန္ကုန္ရွိ ကရင္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အလႉေငြေကာက္ခံ

October 20, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္႔သြာေဖာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုံေက်ာ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကရင္ေက်ာင္းသားေဟာင္း မ်ားႏွင့္ တကၠ... Read more ►

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ KNU ၏ ႀကိဳဆိုမႈအေပၚ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္

October 20, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) အေနျဖင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအရ ကရင္အမ်ိဳးသားအ စည္းအ႐ံုး KNUႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိ... Read more ►

ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ ေျမယာျပႆနာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကိစၥမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

October 20, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္ေန႔က ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းတပင္ ေက်းရြာ ဘ... Read more ►

မူေဘာင္သံုးသပ္မႈတြင္ ပါဝင္ၿပီး NCA ထိုးႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္း ဆက္ရွာမည္ဟု UNFC ေျပာ

October 20, 2016;

ေအာက္တုိဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး တခ်ိန္တည္း တစ္ႏုိ... Read more ►

ကရင္လူမႈအဖဲြ႔ ၄ဖဲြ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္းေပး

October 19, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္႔သြာေဖာင္ လူထုအေျချပဳ ကရင္အဖဲြ႔(၄)ဖဲြ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU) ၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ(၂) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ ေျမအ... Read more ►

KNU ၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ပိုမိုျပည့္စံုေရး နယ္စပ္ကရင္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားႀကိဳးပမ္း

October 19, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU က ခ်မွတ္က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ပ... Read more ►

ေက်းရြာ ၁၀ေက်ာ္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္အေျမႇးပါးေရာင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလာသျဖင့္ ေကာ့ကရိတ္ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္မႈျဖစ္ေန

October 19, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာ့ႏြဲ႔၊ တတန္ကူး၊ ေကာ့ဖလို႔၊ ေရပူႀကီး၊ ေသးခို႔၊ ကတိုးထ၊ လွိႈင္ကြယ္ႏွင့္ မိဖညား ေက်းရြာမ်ား ပါ... Read more ►

ေကာ့ကရိတ္တြင္ BGF ႏွင့္ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႔တို႔ မိနစ္ ၄၀ၾကာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္

October 19, 2016;

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ေဒါနေတာင္ေျခ ထီဖိုးဇံ ေက်းရြာအုပ္စု မိဖာလဲ့ေက်းရြာ၊ ႏို႔ခဲေဘာအရပ္ ဘုရားကုန္းအနီးတြင္ ယေန႔ ေအ... Read more ►