လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 4410 in ‘သတင္း’

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ပုိမုိပါဝင္သြားရန္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး ဆုံးျဖတ္

February 22, 2017;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး-KWO အေနျဖင့္ လက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ပုိမုိပါ ဝင္လုပ္ေဆာ... Read more ►

ေစ်းေကာင္းရသျဖင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္တြင္ တံျမက္စည္းပင္ခူးသူ အဆင္ေျပလွ်က္ရွိ

February 22, 2017;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ယခုလ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း တံျမက္စည္းပင္ခူး သည့္ ရာသီအခ်ိန္တြင္ ေစ်... Read more ►

မုန္းေဒသ KNU နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ ရပ္ထား

February 22, 2017;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး၊ တပ္မဟာ(၃)နယ္ ေျမ၊ ... Read more ►

ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လစာ အခက္အခဲရွိေန

February 21, 2017;

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ စာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ ေစတနာ့၀န... Read more ►

ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ လာမည့္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနဟုဆို

February 21, 2017;

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုု အစိုးရတို႔ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေလးေက့ေ... Read more ►

CDC ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းေက်ာင္း၏ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇရိယ ပူေဇာ္ပဲြ က်င္းပခဲ့

February 21, 2017;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ကေလးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ-CDC ေက်ာင္းမ... Read more ►

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသား ၁၀၆ ဦး ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိမည္

February 21, 2017;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကုိ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္၊ မဲေဆာက္ေဒ... Read more ►

ပညာသင္စရိတ္ ခက္ခဲသည့္ ဖားအံပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ေက်ာ္အား ကရင္စာယဥ္ ဥကၠဌမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္

February 20, 2017;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား ပညာသင္စရိတ္ ခက္ခဲေနသည့္ ဖားအံၿမိဳ႕ ပညာေရးေကာလိပ္၊ ဆရာအတတ္သင္ ဒီပလိုမာသင္တန္း တက္ ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၂ ဥ... Read more ►

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ CSO ဖိုရမ္ တက္ေရာက္မည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ကရင္အမ်ားဆံုးပါ၀င္

February 20, 2017;

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ။ ေစာညြန္႔ေသာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ မၾကာမီက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း-CSO ဖိုရမ္တြင္ တက္ေရာက္ မည့္ မြန္၊... Read more ►

ကရင္ျပည္နယ္၏ အမွတ္သေကၤတ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ခုန္ခ်ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့

February 20, 2017;

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ကေဆာ၀ါး ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ကရင္ျပည္နယ္၏ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အထင္ကရ ဇြဲကပင္ေတာင္ ဘုရား ရင္ျပင္ ေတာ္ေပၚမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ... Read more ►