လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 43 in ‘အျမင္သေဘာထား’

သတင္းမီဒီယာအေပၚ ကရင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား

April 27, 2015;

ပဒုိေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (ဒုဥကၠ႒ – ေကအဲန္ယူ) က်မ ထင္တာကေတာ့ သတင္းမီဒီယာက အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာဟာ က်မတို႔ရဲ႕ ကရင္ ေတြအထဲမွာ အေၾကာင္းအရာေတြ ျပည္... Read more ►

တိုင္းရင္းသားမီဒီယာ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအေပၚ ေကအုိင္စီ၏ အျမင္သေဘာထား ေမးျမန္းခ်က္မ်ား

March 25, 2015;

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁၈ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔ထိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္းအဖြဲ႕ (BNI)က ဦးေဆာင္ကာ တတိယအႀကိမ္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည... Read more ►

အျမင္သေဘာထားက႑

December 26, 2014;

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုမႈအစား တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ ခုႏွစ္မ်ိဳး ပါဝင္သည့္ ၁၂ပြင... Read more ►