လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 126 in ‘ကဗ်ာ’

ညီသားေနာင္မယ္

October 20, 2014;

(လကၤာဒီပ) ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ မိခင္ေကအဲန္ယူ ဒီဇမၺၺၺဴမွာ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဤမိခင္နဲ႔ ေသြးရင္းတို႔အား ေလးစားျမတ္ႏိုး ခ်စ္႐ိုက်ဳိးေသာ္လည္း။ တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ကလည္း ... Read more ►

မူေပၚကလူေဇာ္

September 21, 2014;

(လကၤာဒီပ) သူ႔မူ သူ႔စကား တစ္ျပားသားမွ မေလွ်ာ့ခဲ့သူ မူနဲ႔လမ္းစဥ္အေရး သက္ေပးလို႔ျဖင့္ ကာကြယ္သြားတယ္ တကယ္ပဲ အမ်ိဳးတြက္ အဆင္သင့္ ရဲရင့္ခဲ့တဲ့ ေစာဘဦးႀကီးလို ငါသီဆိုေ... Read more ►

ထီးဆဲ့မဲ့ရြာဓေလ့

August 22, 2014;

(လကၤာဒီပ) ညီညႊတ္ခ်င္ စည္းလံုးခ်င္တယ္ ဆယ္စုႏွစ္ ရာစုႏွစ္ ဟစ္ေအာ္ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ေနဆဲ ရင္ထဲ ရင္ထဲေတြတိုင္းမွာ ဘာသာတရား ဝါဒီမ်ားနဲ႔ စည္းျခားကာ ထားၾကေလသလား အခမ္းအနား... Read more ►

အလွည့္

July 23, 2014;

(လကၤာဒီပ) မေဝးဘူး နီးနီးေလးနီးနီး Sea game မွာ တလြင္လြင္ ေပၚတင္ေျပာျပခဲ့ၿပီးၿပီပဲဟာ ငါတို႔ဟာ “မဟာ” “မဟာ” ဒါကိုေတာင္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ လိုက္နားေယာင္ေနၾကဦးမလား နားေတြ ... Read more ►

ဗုံသံ

July 16, 2014;

မူမမွန္တဲ့ ရာသီဥတုေအာက္မွာ လေရာင္ေတြ က်န္းမာေရးယိုယြင္း လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ သစ္ရြက္ေတြ အေအးမိလိုက္ အပူရွပ္လိုက္ အိပ္တန္းျပန္ငွက္ေတြ ေရၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေကာင္မစုံဘူး။ ... Read more ►

ေႁမြေပြးခါးပိုက္

June 22, 2014;

(လကၤာဒီပ) ခ်ဲ႕ကားလိုက္ ရႈံ႕တြလိုက္ၾက ပုပ္ပြတဲ့ စစ္ယုတ္ကမ္းေတြ ပန္းေႁခြတဲ့လက္ေတြ ေသြးေပ သက္ေႁခြတဲ့ လက္ေတြနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္တဲ့အျပဳ ယံုၾကည္မႈအတုကို ဖန္တီး ရမ္းသမ္းၿပီး ယ... Read more ►

ျပည္ႀကီးအလွ စာရိတၱ

May 25, 2014;

(လကၤာဒီပ) ေမလ ၂၄၊ ၂၀၁၄။ ငါစီးပြား ႀကီးပြားရင္ၿပီးေရာ ေလာကႀကီး မီးပဲေလာင္ေလာင္ ေတာင္ေတြၿဖိဳၿပိဳ ျမစ္ေတြခမ္းခမ္း ပန္းေတြေႂကြေႂကြ ျပည္သူေတြ မူးယစ္ပဲစြဲစြဲ မြဲလို႔... Read more ►

ေတာ္လွန္ေရးသတိ

April 27, 2014;

(လကၤာဒီပ) ပူေလာင္တဲ့ ညေနခင္း ျငင္းရရဲ႕နဲ႔ ျငင္းခ်က္မထုတ္ခဲ့တဲ့အမႈ ဗဟိုျပဳခဲ့ၾက ညီညြတ္ေရး ခပ္ေရးေရးေရးသာထင္ ျပင္ရင္းျပင္ရင္း အမွားေရြး ပေထြးအားက် ကၽႊန္ပါးဝၾကၿပ... Read more ►

ကရင့္က်န္းမာေရး ဘယ္လဲ

February 22, 2014;

(လကၤာဒီပ) “ေသေသာသူ ၾကာရင္ေမ့”တဲ့ ေမ့တဲ့သူေတြရွိေသာ္လည္း က်ဳပ္အသဲ က်ဳပ္ႏွလံုး ယူႀကံဳးမရျဖစ္တုန္း ႀကိမ္မီးအုံးခဲ့တဲ့ စိတ္ဆင္႐ိုင္း ဗယ္လင္တိုင္းေန႔မွာ ေမႊေႏွာက္ခ... Read more ►

ေဖ့သားႀကီးေရ ေျပာပါရေစ

January 13, 2014;

(လကၤာဒီပ) (၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄) ေဖ့သားႀကီးေရ…… မြန္ဂိုကုန္းျမင့္က ဆင္းသက္လာ ျမစ္ဝါသဲေခ်ာင္းကို ေပးဆပ္ျဖတ္သန္း ကႏၱာရၾကမ္းကို နင္းတိုး ျမစ္ဝွမ္းကိုးသြယ္မွာ ျပန္ဆံုၾက... Read more ►