လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 131 in ‘ကဗ်ာ’

စစ္သားႀကီးကို ေၾကာက္လို႔ပါ

August 2, 2009;

ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ အဖြားရယ္… နင္ဘယ္သြားသြား ခ်န္မထားနဲ႔ နင္ဘယ္ေျပးေျပး ငါလိုက္ေျပးမယ္ နင္ငတ္ေသလည္း ငါလုိက္ေသမယ္ စစ္သားၾကီးကို ငါေၾကာက္တယ္။ (more…) ... Read more ►