လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 126 in ‘ကဗ်ာ’

မုိးညိဳ့ညိဳ့ ဟန္ေတြျပင္

September 11, 2009;

(လကၤာဒီပ) အသားငါး စားမယ္ျပင္တုိင္း ေတာရုိင္းပင္ပ်ဳိ၊ ဗီးစပ္ခ်ဳိေတြ ဟင္းခ်ဳိေသာက္ေနၾကရ သူတုိ႔ ဘ၀ေလး က်ဳပ္….ေျပးျမင္မိတယ္။ (more…) ... Read more ►

သာပါေတာ့လား ေရႊဖားစည္

September 11, 2009;

(လကၤာဒီပ) ရန္ညိဳးအာဃာတ မာနဖြဲ႕တည္ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမၿမဲ ကြဲခဲ့ကမၻာ သံသာေလကမ္း လမ္းခြဲရွာသူေတြ လူမ်ဳိးမေထာက္ ရူးဘုံေျမာက္ၾကသတဲ့ က်ည္းတန္တဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ား။ (more…) ... Read more ►

သံလြင္ေရေတြလည္း မခမ္းသေရြ႕ကြယ္

September 7, 2009;

လကၤာဒီပ စစ္ေျပးဘ၀မ်ား လံုးပါးႀကံဳဆံု လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ၿပိဳကာသုဥ္း မုန္းစစ္ပြဲၾကား သနားညွာေတြး မင့္ရင္ေသြးေရးေတြ က်န္းမာေရး ပညာေရး အေရးေတြခမ္း လမ္းေတြမဲ့ ကမ္းမဲ့ေဗ... Read more ►

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသို ့

September 4, 2009;

ဘ ဝအေမွာင္ ဦး ေဆာင္ျဖိဳခြင္း ႀကီး ေသာလင္းေစ မူ ေျခြရဲရင့္ ေလး ဆင့္တရား ခ်က္ လက္ထားရစ္ ဆုတ္ မနစ္ဇြဲ ကိုင္ ႏိုင္စြဲထိ ျမဲ သည့္သည္းမာေခါင္းေဆာင္မ်ား။ (more…) ... Read more ►

လူငယ့္အားမာန္

September 4, 2009;

ဖြင့္မရ ျဖတ္မရလို႔ ထင္ရတဲ့ သံကြန္ခ်ာ အထပ္ထပ္အုပ္ထား သံမဏိတံခါးမ်ားနဲ႔ စည္းျခားကန္႔သတ္ထားေပမဲ့ ဦးေနဝင္းစစ္အစိုးရအာဏာရွင္ရဲ႕ ယႏ ၱရားကို က်ိဳးျပတ္ပ်က္စီးသြားေ... Read more ►

စစ္သားႀကီးကို ေၾကာက္လို႔ပါ

August 2, 2009;

ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ အဖြားရယ္… နင္ဘယ္သြားသြား ခ်န္မထားနဲ႔ နင္ဘယ္ေျပးေျပး ငါလိုက္ေျပးမယ္ နင္ငတ္ေသလည္း ငါလုိက္ေသမယ္ စစ္သားၾကီးကို ငါေၾကာက္တယ္။ (more…) ... Read more ►